....

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΝΟΜΗ Η ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Π.Σ.Ε.

Κατσένιος Νίκος

Η χορήγηση άδειας εμπορίας γεωργικών φαρμάκων σε πτυχιούχους Π.Σ.Ε. δεν είναι επιτρεπτή από τον νόμο, καθώς τα Π.Σ.Ε. δεν αποσκοπούν στην απόκτηση ιδίων επαγγελματικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Αυτό απαντά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαυτάρης σε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των γεωπόνων Τ.Ε. που έχουν αποφοιτήσει από Τμήματα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) των Τ.Ε.Ι.

Σύμφωνα με τον νόμο 2752/1999 σχετικά με την «Αναμόρφωση του νομικού καθεστώτος του Προγράμματος Σπουδών Επιλογής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.» σκοπός των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ήταν κυρίως η εφαρμογή της δια βίου εκπαίδευσης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και η διαρκής επιμόρφωση των κατόχων τίτλου απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η διεύρυνση των εκπαιδευτικών τους επιλογών.

Όπως επισημαίνεται στο έγγραφο του υπουργού, «η δυνατότητα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων από κατόχους πτυχίου Προγράμματος Σπουδών Επιλογής είχε απασχολήσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από το 2005, μετά από αίτηση ενδιαφερομένων. Για το θέμα ζητήθηκε η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Σύμφωνα με την αριθ. 198/2007 ομόφωνη γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ., που έγινε αποδεκτή από τον Υπ. Α.Α.Τ. η χορήγηση άδειας εμπορίας γεωργικών φαρμάκων σε πτυχιούχους Π.Σ.Ε. δεν είναι επιτρεπτή από τον νόμο, καθώς τα Π.Σ.Ε. δεν αποσκοπούν στην απόκτηση ιδίων επαγγελματικών δικαιωμάτων. Μάλιστα επισημαίνεται ότι τυχόν αναγνώριση ιδίων επαγγελματικών δικαιωμάτων στους πτυχιούχους των Π.Σ.Ε. προς εκείνα των πτυχιούχων των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. θα οδηγούσε σε ανεπίτρεπτη προνομιακή μεταχείριση των πρώτων κατά παράβαση της αρχής της ισότητας».

Τέλος, ο υπουργός σημειώνει ότι «δεν υφίσταται θέμα επιλεκτικών περιορισμών εις βάρος των πτυχιούχων Π.Σ.Ε. αλλά σε εφαρμογή των νόμων και της αρχής του Συντάγματος περί ισότητας των πολιτών δεν είναι επιτρεπτό να δοθεί η δυνατότητα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, το δικαίωμα εμπορίας λιπασμάτων και παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού ή καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους σε πτυχιούχους Π.Σ.Ε. όταν προβλέπεται η άσκησή τους από συγκεκριμένους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.».

http://www.agronews.gr

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments