....

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΘΕΜΑ:    «Διεθνής απάτη με ενήλικες αλλοδαπούς που δηλώνονται ως δήθεν “ανήλικοι πρόσφυγες-μετανάστες”»
Κύριοι, Κύριοι Υπουργοί,
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του διαδικτύου “theflagreport.com”, δραστηριοποιείται διεθνές κύκλωμα, το οποίο δηλώνει ενήλικες ως «ανηλίκους» πρόσφυγες-μετανάστες. Κατά την εν λόγω ιστοσελίδα, στην Σουηδία διαπιστώθηκε από τις αρμόδιες Αρχές ότι, το 87% των «παιδιών προσφύγων» ήταν ενήλικες, στην δε Αυστρία, το 2016, διαπιστώθηκε ότι, οι μισοί από τους δηλωμένους ανήλικους πρόσφυγες ήταν ενήλικες, γερμανική μελέτη του 2019 διαπίστωσε ότι, τουλάχιστον το 40% των ισχυριζόμενων ανηλίκων μεταναστών ήταν ενήλικες, ενώ η γαλλική αστυνομία διαπίστωσε ότι το 78,7% των «ασυνόδευτων παιδιών» ήταν ενήλικες. Μάλιστα, η γαλλική αστυνομία εφάρμοσε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σύστημα πιστοποίησης της ηλικίας των χαρακτηρισμένων ως ανηλίκων, αποστέλλοντας τα δακτυλικά αποτυπώματα των συλληφθέντων ανηλίκων, μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Συνεργασίας («DCI») στις αρμόδιες Αρχές του Μαρόκου, της Τυνησίας και της Αλγερίας, οι οποίες ελέγχουν τους αποστελλόμενους φακέλους και απαντούν σε 4 έως 8 εβδομάδες. Τα αποτελέσματα αυτής της ενέργειας δημοσίευσε, 15 μήνες μετά, η γαλλική εφημερίδα «Le Figaro», ενημερώνοντας ότι, το 78,7% των δηλωμένων ανηλίκων δήλωσαν ψευδή ηλικία και ήταν ενήλικες. Οι λόγοι των δηλώσεων ηλικίας ανάγονται στο γεγονός της επιεικέστερης ποινικής καταδίκης, της δυσκολίας των κρατικών Αρχών να απελάσουν ανηλίκους και των καλύτερων παροχών, οι οποίες στην Ελλάδα, μέσω των Μ.Κ.Ο., είναι υπέρμετρες (επιπλωμένα διαμερίσματα ή ξενοδοχεία, δωρεάν παροχές κοινής ωφελείας και διαδικτύου, μεταφορές, επιδόματα κ.λ.π.), προκαλώντας το κοινό αίσθημα. Σημειωτέο ότι, δεν υπήρξε στην χώρα μας, από όσο γνωρίζουμε, ουδεμία προσπάθεια ελέγχου της ηλικίας των δηλωμένων ως ανηλίκων, είτε με οδοντιατρική εξέταση, είτε, όπως πράττει η Γαλλία, μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
⦁    Πόσοι «ασυνόδευτοι ανήλικοι» φιλοξενούνται στη χώρα μας, μέσω των Μ.Κ.Ο.;


⦁    Πόσο κοστίζει στον Έλληνα φορολογούμενο η αναλογική συμμετοχή της χώρας μας στο κόστος φιλοξενίας των παράνομα εισελθόντων αλλοδαπών στην ελληνική Επικράτεια για κάθε ένα από τα τελευταία 5 έτη, σε όλα τα στάδια της, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, των ιατρικών εξετάσεων, των ενδεχομένων νοσηλειών, των μετακινήσεών τους κλπ; Συμμετέχουν σε αυτό το κόστος οι παχυλώς χρηματοδοτούμενες Μ.Κ.Ο.;
⦁    Ποιο κατά κατηγορία είναι το μερίδιο κόστους της ως άνω φιλοξενίας, που επιμερίζεται σε ευρωπαϊκούς ή σε άλλους πόρους, σε ποιες Μ.Κ.Ο. έχει κατανεμηθεί σχετική μερίδα κόστους, ποια είναι η ποσοστιαία μερίδα αυτού του κόστους ανά Μ.Κ.Ο., επί συνόλου των σχετικών δαπανών και ποιος είναι ο αριθμός των ανηλίκων παράνομα εισελθόντων αλλοδαπών που έχει υπό την προστασία της εκάστη Μ.Κ.Ο;
⦁    Για ποιους λόγους δεν προβαίνετε σε οδοντιατρικές ή άλλες εξετάσεις για να προσδιορίσετε την ηλικία των ανήλικων παράνομα εισελθόντων αλλοδαπών;
⦁    Σε ποιες περιοχές της χώρας φιλοξενούνται από Μ.Κ.Ο. ανήλικοι ή δηλωθέντες ανήλικοι παράνομα εισελθόντες αλλοδαποί, από ποιες χώρες προέρχονται και σε πόσα ξενοδοχεία ή διαμερίσματα διαμένουν;
⦁    Επειδή οι ως άνω δηλούμενοι, ως ανήλικοι, καταστρέφουν, προφανώς, σκόπιμα τα έγγραφα ταυτοποίησής τους, την στιγμή της παρανόμου εισόδου στη χώρα μας, γιατί δεν φυλάσσονται σε ειδικά Κέντρα Φιλοξενίας, με σκοπό την άμεση απέλασή τους για να επανενωθούν με τις οικογένειες τους, οι οποίες είναι πολύ πιθανό να αναζητήσουν ενδεχομένως με αγωνία τα αγνοούμενα ανήλικα τέκνα τους;


Ο ερωτών Βουλευτής
ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ. 101 77 Α Θ Η Ν Α
 213 15 20 829
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 7017/4/25353-γ’

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2021


ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην από 11-06-2021 με    αριθμό    7229    Ερώτηση    του    Βουλευτή κ. Κ. ΧΗΤΑ.

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σε ό,τι μας αφορά και πλέον των διαλαμβανόμενων στο υπ’ αριθ. 7017/4/23358-ε’ από 06-12-2019 Έγγραφό μας (παράγραφος β’), επί της με αριθμό 1919/ 13-11-2019 Ερώτησης του ερωτώντος από κοινού Βουλευτή, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το ζήτημα των αυξημένων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου.
Επισημαίνεται δε, ως προς το έκτο ερώτημα, ότι, δυνάμει του άρθρου 4 του ν. 4686/ 2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 96), αρμόδια Αρχή για την προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων και των χωρισμένων ανήλικων ορίζεται η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Προσέτι, δυνάμει του άρθρου 43 του ν. 4760/ 2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 247), οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, δεν τίθενται σε προστατευτική φύλαξη του άρθρου 118 του π.δ. 141/1991 (Α΄ 58), μόνο εξαιτίας του γεγονότος ότι στερούνται ασφαλούς ή γνωστής διαμονής. Στην περίπτωση αυτήν, ενημερώνονται αμελλητί ο Εισαγγελέας Ανηλίκων ή, ελλείψει αυτού, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών, ο οποίος ενεργεί ως προσωρινός επίτροπος των ασυνόδευτων ανηλίκων της κατά τόπον αρμοδιότητάς του, και η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων μεριμνά για την άμεση παραπομπή των ασυνόδευτων ανηλίκων σε κατάλληλη δομή φιλοξενίας μετά από έκδοση εισαγγελικής διάταξης.
Διευκρινίζεται ότι, σε συντρέχουσα περίπτωση εντοπισμού ασυνόδευτων ανηλίκων αλλοδαπών σε σημεία, όπου λειτουργούν Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ακολουθούνται οι προβλεπόμενες, στις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4636/ 2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 169), διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης.

- // -

- 2 -

Τέλος, σε ό,τι αφορά στη διαπίστωση της ανηλικότητας των υπηκόων τρίτων χωρών, εφαρμογής τυγχάνουν οι διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ1.Γ.Π.οικ.92490 από 04-10-2013 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. Β’ - 2745) και της υπ’ αριθ. 1982 από 15-02-2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. Β’ - 335), ως τροποποιήθηκαν με την υπ’ αριθ. 9889 από 04-08-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β’ - 3390) και ισχύουν.O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ. 101 77 Α Θ Η Ν Α
 213 15 20 829 - FAX: 210 69 94 841 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 7017/4/23358-ε’
Αθήνα, 06 Δεκεμβρίου 2019ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην από    13-11-2019 με    αριθμό    1919    ερώτηση    των    Βουλευτών κ.κ. Κ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ και Κ. ΧΗΤΑ.

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και πλέον των διαλαμβανόμενων στο υπ’ αριθ. 7017/4/23302-γ’ από 29-11-2019 έγγραφό μας, επί της με αριθμό 1668/ 04-11-2019 ερώτησης ενός εκ των ερωτώντων Βουλευτών, σας γνωρίζουμε ότι, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου και η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το ζήτημα των αυξημένων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου.
Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνονται, κατά λόγο αρμοδιότητας, όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες και εκδηλώνονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία ενέργειες και τα απαιτούμενα μέτρα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται αφενός μεν ο απόλυτος σεβασμός στα δικαιώματα των παράτυπων μεταναστών και προσφύγων, αφετέρου δε ο έλεγχος της νομιμότητάς τους στη χώρα μας και η σύννομη κυκλοφορία/διακίνησή τους στον ενιαίο χώρο Schengen.
Ειδικότερα, οι αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας (Δ.Α.) Κιλκίς υλοποιούν Ειδικά Σχέδια Επιχειρησιακής Δράσης, με σκοπό την πρόληψη και ουσιαστική αντιμετώπιση των οποιασδήποτε μορφής αναφυομένων ζητημάτων αστυνομικής φύσεως στις περιοχές εδαφικής της αρμοδιότητας, μεταξύ των οποίων και αυτή της Δημοτικής Ενότητας Μουριών. Ειδικότερα, επιχειρούν μέσω της διενέργειας στοχευμένων δράσεων (εποχούμενων περιπολιών, συνεργείων ελέγχων κ.α.) και της πραγματοποίησης συνεχών, ουσιαστικών και συστηματικών ελέγχων, με την υποστήριξη σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, προκειμένου να επιτυγχάνεται η δημιουργία του απαιτούμενου περιβάλλοντος ευνομίας στη, διαλαμβανόμενη στην ερώτηση περιοχή.


Ψηφιακά υπογεγραμμένο από THOMAS GEORGAKAS
Ημερομηνία: 2019.12.07
- // -

- 2 -

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι -κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 4375/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄-51), ως ισχύει- τα στοιχεία υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών που, είτε έχουν υποβάλλει αίτημα ασύλου ενώπιον των αρμόδιων Αρχών Παραλαβής και Εξέτασης, είτε είναι καταγεγραμμένα, τηρούνται στη Βάση Χαρτογράφησης Αλλοδαπών και επικαιροποιούνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ -σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 77 του ιδίου νόμου - η υπηρεσία Ασύλου αποφαίνεται επί της αιτήσεως διεθνούς προστασίας κατόπιν διενέργειας προσωπικής συνέντευξης. Τέλος, διευκρινίζεται ότι στο υπόψη ξενοδοχειακό κατάλυμα στις Μουριές - Κιλκίς, την 25-11- τ.ε., διέμεναν μέσω του προγράμματος FILOXENIA, 296 επωφελούμενοι πολίτες τρίτης χώρας αιτούντες άσυλο, πλην όμως, δεν τηρούνται στατιστικά στοιχεία επί της πορείας και της έκβασης αιτήσεων ασύλου με κριτήριο τον εκάστοτε τόπο διαμονής των αιτούντων.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ

 

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΎΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΎ
ΓΡΑΦΕΊΟ ΝΟΜΙΚΏΝ & ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΏΝ ΘΕΜΆΤΩΝ

Δ/νση: Λ. Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, ΤΚ 18233
Πληροφορίες: Π. Τσίπα Τηλ.: 213.212.8670
Email: koinovouleftikos@migration.gov.gr
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2021
ΑΠ. 140644/2021


Π Ρ Ο Σ : Τη ΒΟΥΛΉ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων και Αιτήσεων Καταθέσεως Εγγράφων

ΚΟΙΝ.:
ΒΟΥΛΕΥΤΗ κ.Χήτα Κωνσταντίνο Βουλή των Ελλήνων


ΘΈΜΑ:    Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
ΣΧΕΤΙΚΆ:    Η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 7229/11-06-2021 Ερώτηση


Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ.Χήτας με θέμα «Διεθνής απάτη με ενήλικες αλλοδαπούς που δηλώνονται ως δήθεν ‘’ανήλικοι πρόσφυγες- μετανάστες’’» σας γνωρίζω τα εξής:
Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και οι διεθνείς οργανισμοί που λειτουργούν κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων (ξενώνες) και διαμερίσματα ανά την επικράτεια (ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησής της λειτουργίας των κέντρων φιλοξενίας) παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:


 

 

Η φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων περιλαμβάνει τη στέγαση και την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας στους ανηλίκους σε ειδικά διαμορφωμένους ξενώνες, σε εποπτευόμενα διαμερίσματα για εφήβους 16 έως 18 ετών και σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους («ασφαλείς ζώνες») εντός των προσωρινών δομών υποδοχής και φιλοξενίας (camps). Μία βασική χρηματοδοτική πηγή των δαπανών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων αποτελούν τα συγχρηματοδοτούμενα κοινοτικά προγράμματα του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης. Ισχύουν οι ίδιοι αυστηροί και ενιαίοι κανόνες διαχείρισης και ελέγχου που ισχύουν σε κάθε κοινοτικό πρόγραμμα, ενώ ισχύει και το ίδιο ποσοστό συγχρηματοδότησης με τα υπόλοιπα κοινοτικά προγράμματα, ήτοι 75% κοινοτικοί πόροι, 25% εθνική συνεισφορά. Επιπλέον, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που αυτές οι δαπάνες καλύπτονται εξ ολοκλήρου από την ιδιωτική πρωτοβουλία, ενώ άλλοι λειτουργούν με χρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν δοθεί απευθείας στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), χωρίς να υπάρχει καμία εθνική συνεισφορά. Οι φορείς που λειτουργούν δομές φιλοξενίας οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης συμμορφώνονται αυστηρά με το μοναδιαίο κόστος που έχει διαμορφώσει η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων, με βάση το οποίο προβλέπονται και τα σχετικά κόστη. Τα κόστη έχουν υπολογιστεί ανά ημέρα και ανά παιδί βάσει μελετών που έχουν διεξαχθεί για τον σκοπό αυτό και διαφέρουν ανά τύπο φιλοξενίας. Για τους ξενώνες το μοναδιαίο κόστος είναι 68 ευρώ για ωφελούμενους άνω των 10 ετών και 67 ευρώ για ωφελούμενους κάτω των 10 ετών. Αν το κτήριο παρέχεται δωρεάν το μοναδιαίο κόστος μειώνεται κατά 3,5 ευρώ σε εκάστη περίπτωση. Για τα εποπτευόμενα διαμερίσματα το μοναδιαίο κόστος είναι από 43,7 ευρώ μέχρι 49,1 ευρώ ανάλογα και με την περιφέρεια που βρίσκεται το διαμέρισμα και με το πόσα διαμερίσματα λειτουργεί ένας φορέας στην ίδια περιφέρεια. Στα ανωτέρω κόστη περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για την φροντίδα των ανηλίκων, τη λειτουργία του ξενώνα και την απασχόληση του προσωπικού που στελεχώνει κάθε τύπο στέγασης και φροντίδας ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς και τυχόν μετακινήσεις που ενδέχεται να χρειαστεί να γίνουν. Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι το μοναδιαίο κόστος αναδιαμορφώνεται ανά περιόδους (που συμπίπτουν με την εκάστοτε επταετή προγραμματική περίοδο -), ώστε να αντανακλά τα πραγματικά κόστη που ισχύουν σε κάθε χρονική περίοδο υλοποίησης των αντίστοιχων δράσεων.
H χώρα μας ως Κράτος-Μέλος της ΕΕ έχει την υποχρέωση να παρέχει προστασία, υποστήριξη, περίθαλψη και εκπαίδευση σε κάθε παιδί που βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία της βάσει της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την οποία η χώρα μας έχει κυρώσει με τον ν. 2101/1992 (Α’ 192) και είναι αυξημένης τυπικής ισχύος, της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2011/95/ΕΕ «σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας», της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2013/32/ΕΕ «σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας» και της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2013/33/ΕΕ
«σχετικά́ με τις απαιτήσεις για την υποδοχή́ των αιτούντων διεθνή́ προστασία», όπως έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με τον ν. 4636/2019 (Α’ 169). Το κόστος της παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που προσφέρονται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας ή της εκπαίδευσης που προσφέρεται από το Δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα στα ασυνόδευτα παιδιά δεν ανήκει στις αρμόδιότητες του Υπουργείου μας, ωστόσο,

αξίζει να αναφερθεί ότι οι δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στελεχώνονται και με ιδιώτες εκπαιδευτικούς και, εάν υπάρχει ανάγκη, με νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ διασφαλίζουν τη βασική φαρμακευτική περίθαλψη, προκειμένου να καλύψουν τις βασικές ανάγκες των ανηλίκων στον τομέα της εκπαίδευσης και περίθαλψης (στο πλαίσιο του μοναδιαίου κόστους που αναφέραμε ανωτέρω).
Όσον αφορά δε στην διαπίστωση της ανηλικότητας, σημειώνεται ότι η ηλικία ενός προσώπου που εισέρχεται στη Χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις καταχωρείται, βάσει της δήλωσης του προσώπου αυτού και των εγγράφων ταυτοποίησης από τη χώρα καταγωγής που προσκομίζει ενώπιον των ελληνικών αρχών κι εφόσον αυτά κρίνονται γνήσια σύμφωνα με τα πρότυπα και τους κανόνες των εθνικών αρχών. Αν υπάρχει αμφιβολία για την ανηλικότητα ή όχι ενός προσώπου, που εκφράζεται είτε από κάποια εθνική αρχή είτε από φορέα προστασίας ανηλίκων, τότε ενεργοποιείται συγκεκριμένη διαδικασία, όπως προβλέπει ο ν.4636/2019 (Α’169) και εξειδικεύει η κοινή απόφαση με αριθ. 9889/2020 (Β΄ 3390) των Υπουργών Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου.
Συγκεκριμένα, κατά το άρθρο 1 της ως άνω απόφασης, εάν υπάλληλος των αρχών Υποδοχής και Ασύλου ή οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής για την προστασία ανηλίκων ή οργάνωσης που δραστηριοποιείται στον τομέα προστασίας ανηλίκων ή στον τομέα της υγείας ή ο καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιος Εισαγγελέας για τον διορισμό εκπροσώπου ή/και επιτρόπου ασυνόδευτου ανηλίκου ή άλλο όργανο της επιτροπείας αμφιβάλλει για την ανηλικότητα υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ενώπιον των αρμόδιων αρχών Υποδοχής και της Υπηρεσίας Ασύλου, οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον Διοικητή του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή της Δομής Προσωρινής Υποδοχής ή Φιλοξενίας, όπου φιλοξενείται το συγκεκριμένο πρόσωπο. Εφόσον η αμφιβολία γεννηθεί κατά το στάδιο της προσωπικής συνέντευξης του αιτούντος διεθνούς προστασίας, ενημερώνεται ο Διοικητής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή ο Διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου , ο οποίος, με αιτιολογημένη απόφασή του, υποχρεούται να διατάξει την παραπομπή του προσώπου αυτού σε διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας.
Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και πάντα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, τη βιβλιογραφία και το σεβασμό στη σωματική ακεραιότητα, για τη διαπίστωση της ανηλικότητας ενός προσώπου, ακολουθούνται συγκεκριμένα διαδοχικά στάδια εξέτασης, εφόσον δεν προκύπτει ασφαλές συμπέρασμα από το προηγούμενο στάδιο που ολοκληρώθηκε. Συνεπώς, αρχικά λαμβάνει χώρα αξιολόγηση της σωματικής ανάπτυξης των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών, κατόπιν κλινικής εξέτασης και λήψης ιατρικού ιστορικού. Η κλινική αυτή εξέταση διενεργείται από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία υγείας (ιατροί παθολόγοι, παιδίατροι, κ.ά.). Στην περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας εκτίμησης της ηλικίας βάσει της ανωτέρω εξέτασης, έπεται ψυχοκοινωνική αξιολόγηση από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, οι οποίοι εξετάζουν τη γνωστική, συμπεριφορική και ψυχολογική ανάπτυξη του ατόμου. Το αποτέλεσμα του προσδιορισμού της ηλικίας σε αυτό το στάδιο προκύπτει από τον συνδυασμό της ψυχοκοινωνικής αξιολόγησης, αλλά και της εξέτασης της σωματικής ανάπτυξης των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών. Αν, κατόπιν των ανωτέρω, εξακολουθεί να υφίσταται αιτιολογημένη αμφιβολία, τότε η εκτίμηση της ηλικίας πραγματοποιείται είτε με ακτινογραφία αριστερού καρπού και άκρας χειρός για τον προσδιορισμό της οστικής ηλικίας, είτε οδοντικής εξέτασης, είτε οδοντικής ακτινογραφίας, είτε, τέλος, με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που βάσει διεθνούς βιβλιογραφίας και πρακτικής μπορεί να δώσει έγκυρο πόρισμα. Ως εκ τούτου, η Χώρα μας σε συμμόρφωση με τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, εφαρμόζει μεθόδους που διασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την διακρίβωση της ηλικίας ενός προσώπου. Μία διαδικασία που θα περιλάμβανε μόνο οδοντιατρική εξέταση θα ήταν αναξιόπιστη και γι’ αυτό εφαρμόζεται συνδυασμός εξετάσεων και αξιολογήσεων.
Επιπλέον, ως προς το ζήτημα της γεωγραφικής κατανομής των ασυνόδευτων ανηλίκων ανά την επικράτεια, σας γνωρίζω ότι οι ξενώνες και τα διαμερίσματα βρίσκονται σε περιοχές της Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Βορείου Αιγαίου. Σύμφωνα με τα από 31.05.2021 επίσημα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από τα αιτήματα στέγασης που έχουν γίνει προς την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και εκδίδει το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), τα ασυνόδευτα ανήλικα που βρίσκονται στη χώρα μας εκτιμάται ότι είναι 3.328. Εξ αυτών, 2.391 ασυνόδευτα ανήλικα βρίσκονται σε δομές μακροχρόνιας ή προσωρινής φιλοξενίας, 101 ασυνόδευτα ανήλικα σε ΚΥΤ και 204 ασυνόδευτα ανήλικα σε ανοιχτές δομές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας (camps) - στον γενικό πληθυσμό μέχρι τη μεταφορά τους σε δομή μακροχρόνιας ή προσωρινής φιλοξενίας. Οι βασικές χώρες καταγωγής των ασυνόδευτων ανηλίκων είναι το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και η Συρία, παρόλα αυτά μικρότερα ποσοστά ανηλίκων προέρχονται από πολύ περισσότερες χώρες της Αφρικής ή της Ασίας. Για την παραμονή των ανηλίκων στην Ελλάδα εφαρμογή έχουν οι νόμοι και οι διεθνείς συμβάσεις, όπως τις έχει κυρώσει η χώρα μας.
Τέλος, από τα στοιχεία του Ιουνίου 2021 προκύπτει ότι στις δομές φιλοξενίας της ενδοχώρας, φιλοξενούνται 298 ασυνόδευτοι ανήλικοι σε 14 ασφαλείς ζώνες (safe zones).

Οι Ασφαλείς Ζώνες τελούν υπό τη διαχείριση της ΜΚΟ Άρσις, με εξαίρεση τις δομές του Ελαιώνα και της Αλεξάνδρειας που υποστηρίζονται από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες , καθώς και τη δομή της Μαλακάσας που υποστηρίζεται από την οργάνωση ZEUXIS. Τέλος, η δομή Βέροιας υποστηρίζεται από την Terre des Hommes, ενώ οι δομές Βαγιοχωρίου και Φιλιππιάδας από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιουνίου 2021, ο αριθμός των ασυνόδευτων ανήλικων ανά δομή, καθώς και οι υπεύθυνοι φορείς για τη λειτουργία των εν λόγω ασφαλών ζωνών.


 
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΔΙΑΝΟΜΉ:
⦁    Γραφείο κ Υπουργού
⦁    Γραφείο κας Υπηρεσιακής Γραμματέως
⦁    Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο
⦁    Γραφείο κας Ειδικής Γραμματέως Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
⦁    Υπηρεσία Συντονισμού
⦁    Δ/νση Νομικής Υποστήριξης Ασύλου και Υποδοχής
⦁    Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments