......

ΔΗΚΕΠΑ ΠΕΛΛΑΣ : ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.


Την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:30 μ.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Πέλλας (Πνευματικό Κέντρο -Βόρεια πτέρυγα), θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π., με τα παρακάτω θέματα της  Ημερησίας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Απόφαση πρόσληψης καθηγητών στο Αλεξάνδρειο Δημοτικό Ωδείο σύμφωνα με τον  συμπληρωματικό πίνακα κατάταξης  αριθμ. 144/29-01-2020 .
Απόφαση ή μη κατάθεσης αίτησης για πιστοποίηση φορέων στο πλαίσιο υλοποίησης Π.Α.γ.Ο και Ε.Α.γ.Ο περιόδου 2020-2021.
Απόφαση επιστροφής προς το Δήμο Πέλλας παραχώρησης ακινήτων για χρήση προς τη ΔΗΚΕΠΑΠ  σύμφωνα με την αριθμ. 199/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας.
Απόφαση Προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020, σύμφωνα  με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 11072/18.02.2020
Απόφαση έγκρισης μισθολογικών μεταβολών για τον μήνα Ιανουάριο.  
Διάφορα θέματα-αιτήσεις .                                                                                     

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments