....

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Καλούνται  οι  διαιτητές – μέλη  του  Συνδέσμου , εν  ενεργεία  και  μη , καθώς  και  οι  νέοι

  διαιτητές  που  πρόκειται  να  εγγραφούν  ως  μέλη  του  Συνδέσμου , να  προσέλθουν  κατά  το  χρονικό  διάστημα  από  28-5-2014  μέχρι  και  30-5-2014 , στα  γραφεία  του  Συνδέσμου  και  από  ώρες  17.30  μ.μ.  μέχρι  20.30 μ.μ. , για  να  υποβάλουν  δήλωση  προσφοράς  υπηρεσιών  περιόδου  2014-2015.

Οι  νεοεγγραφόμενοι  διαιτητές  θα  καταβάλουν  50  ευρώ  ως  εγγραφή  και  20  ευρώ  για  το  ΚΑΔΙΠ ( Κεφάλαιο  Αρωγής  Διαιτητών  Ποδοσφαίρου ) , ενώ  οι  εν  ενεργεία  διαιτητές –μέλη  θα  καταβάλουν  50  ευρώ  ως  ποσοστά  αγώνων  περιόδου  2013-2014  και  20  ευρώ  για  το  ΚΑΔΙΠ  και  οι  μη  εν  ενεργεία  διαιτητές , όσοι  είναι  άνω  των  63  ετών  θα  καταβάλουν  10  ευρώ  για  το  ΚΑΔΙΠ  και  20  ευρώ  ετήσια  συνδρομή , ενώ  οι  παρατηρητές  διαιτησίας , σύμφωνα  με  τους  πίνακες  αξιολόγησης  της  προηγούμενης  περιόδου  2013-2014  θα  καταβάλουν  εκτός  από  την  ετήσια  συνδρομή  τους  των  20  ευρώ:

  1. Οι  παρατηρητές  διαιτησίας  τέταρτης  κατηγορίας  25  ευρώ
  2. Οι  παρατηρητές  διαιτησίας  τρίτης  κατηγορίας  30  ευρώ
  3. Οι  παρατηρητές  διαιτησίας  δεύτερης  κατηγορίας  40  ευρώ
  4. Οι  παρατηρητές  διαιτησίας  πρώτης  κατηγορίας  100  ευρώ

Όσοι  επιθυμούν  μπορούν  να  καταθέσουν  τα  20  ευρώ  για  το  ΚΑΔΙΠ  στο  λογαριασμό  της  Εθνικής  Τράπεζας  υπ’  αριθ.  155/482163-71 , γράφοντας  το  όνομά  τους  και  τις  φράσεις  <<Σύνδεσμος  Πέλλας >>  και  << ΚΑΔΙΠ  περιόδου  2014-2015>> , διαφορετικά  θα  γίνει  συγκεντρωτική  κατάθεση  από  το  Δ.Σ.  του  Συνδέσμου.

Οι  διαιτητές , οι  οποίοι  είναι  μέλη  του  Συνδέσμου , αλλά  δεν  έχουν  υποβάλει  δηλώσεις  προσφοράς  υπηρεσιών  τις  προηγούμενες  περιόδους  θα  επιβαρυνθούν  με  τα  αντίστοιχα  ΚΑΔΙΠ  των  περιόδων  αυτών   συν  20  ευρώ  ετήσια  συνδρομή  για  κάθε  περίοδο.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΡΑΚΕΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ                                             ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments