....

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΚΟΜΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

Χαλικόστρωση Αγροτικού Δρόμου Λουτροχωρίου-Καισαριανών 

Δημοπρατείται στις 20 Μαΐου 2014 το έργο «Χαλικόστρωση Αγροτικού Δρόμου Λουτροχωρίου-Καισαριανών», από την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 60.000 ευρώ και περιλαμβάνει τη βελτίωση της βατότητας και ασφάλειας του αγροτικού δρόμου. Η προετοιμασία της διαδικασίας και η επίβλεψη του έργου πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την δημοπράτηση του έργου και ανέφερε ότι «σύντομα θα δοθεί σε κυκλοφορία, βελτιώνοντας τις συνθήκες πρόσβασης των κατοίκων της περιοχής στα αγροκτήματά τους». 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments