......

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ : ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Σας ενημερώνουμε, ότι έπειτα από την εμφάνιση θετικών  κρουσμάτων στις  μαθητικές κοινότητες,  των  παρακάτω Σχολικών Μονάδων του Δήμου Αλμωπίας:
1ο Δημοτικό Σχολείο Αριδαίας
2ο Δημοτικό Σχολείο Αριδαίας
4ο Δημοτικό Σχολείο Αριδαίας
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αριδαίας
Δημοτικό Σχολείο Εξαπλατάνου
Δημοτικό Σχολείο Βορεινού-Νεοχωρίου (και στα 2 κτίρια)
Δημοτικό Σχολείο Περίκλειας
Δημοτικό Σχολείο Προμάχων
Νηπιαγωγείο Προμάχων
Δημοτικό Σχολείο Σαρακηνών
Δημοτικό Σχολείο Χρύσας-Τσάκων
1ο Νηπιαγωγείο Αριδαίας
Νηπιαγωγείο Βορεινού
Νηπιαγωγείο Θηριόπετρας
ΕΕΕΚ Αριδαίας
1ο Γυμνάσιο Αριδαίας
Γυμνάσιο Προμάχων
Γυμνάσιο Πολυκάρπης
ΓΕΛ Αριδαίας
ΕΠΑΛ Αριδαίας
Εσπερινό Λύκειο Αριδαίας
ΙΕΚ Αριδαίας
 προβήκαμε στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων του ΕΟΔΥ και συγκεκριμένα στην απολύμανση όλων των χώρων των Σχολικών Μονάδων  όπως προβλέπεται.
Καθ΄ όλη τη διάρκεια, που θα βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας όλες οι Σχολικές Μονάδες, θα πραγματοποιείται καθημερινός σχολαστικός καθαρισμός και αερισμός των χώρων, με σκοπό την ασφαλή  επαναλειτουργία τους.
Σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε όλοι μας, εξαιτίας της πανδημίας, οφείλουμε να δείξουμε ψυχραιμία και  σύνεση.

 

Ενημέρωση σχετικά με τους δικαιούχους   του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% σε Κοινότητες όπου λειτουργούν Σταθμοί ΑΠΕ και Υβριδικοί Σταθμοί για τα έτη 2015-2019

 

 

 Αφορά τους κατοίκους των  Κοινοτήτων, ΒΟΡΕΙΝΟΥ-ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ-ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΝΟΤΙΑΣ- ΟΡΜΑΣ-ΠΡΟΜΑΧΩΝ-ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ-ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ του Δήμου Αλμωπίας.

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 4 παρ. 8 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 (ΦΕΚ 2172/Β/07.06.2019) σχετικά με τον Επιμερισμό  του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% σε Κοινότητες όπου λειτουργούν Σταθμοί ΑΠΕ και Υβριδικοί Σταθμοί για τα έτη 2015-2019, έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της (https://apps.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html)

πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού,  οι οποίοι,  σύμφωνα με τα στοιχεία που διατηρούνται στα συστήματά της,  πληρούν τα κριτήρια του Άρθρου 2 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης.

Όπως προβλέπεται στην παραπάνω ΚΥΑ (Άρθρο 4 παρ. 8), στις περιπτώσεις ενεργών παροχών οι αριθμοί των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,  οι δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν στο Δήμο Αλμωπίας , έως τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020, αίτηση για έκδοση βεβαίωσης ότι είναι δικαιούχοι κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της ΥΑ, παρέχοντας παράλληλα εξουσιοδότηση στους οικείους ΟΤΑ Α΄ βαθμού να αποστείλουν στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τις σχετικές βεβαιώσεις. Οι βεβαιώσεις αυτές  θα πρέπει να διαβιβάζονται αμελλητί από τους οικείους ΟΤΑ Α' βαθμού στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα ενημερώσει για την ανάρτηση του τελικού πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και θα αποστείλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τελικό πίνακα με αναλυτικά στοιχεία (αριθμό παροχής, ποσό, προμηθευτή, Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού) και στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας τα ποσά που τους αντιστοιχούν ανά δικαιούχο της πίστωσης,  σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 1.

 

Το σχετικό έντυπο της αίτησης είναι αναρτημένο, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας: www.dimosalmopias.gov.gr στην καρτέλα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

 

Δεδομένου, του ότι απαιτείται, εξουσιοδότηση προς τους οικείους ΟΤΑ Α΄ βαθμού για να αποστείλουν στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τις σχετικές βεβαιώσεις, η σχετική εξουσιοδότηση μπορεί να εκδοθεί μέσω της ιστοσελίδας: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese την οποία ο πολίτης θα εκτυπώσει και θα αποστείλει στο Δήμο Αλμωπίας. ( το κείμενο της εξουσιοδότησης είναι: Εξουσιοδοτώ το Δήμο Αλμωπίας, ώστε να αποστείλει στην ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τη σχετική βεβαίωση που με αφορά).

 

Η κατάθεση των αιτήσεων και των εξουσιοδοτήσεων, των εν λόγω πολιτών μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: almopia.ape@gmail.com.

 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2384350203, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments