..

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ : ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 14-11-2019

 

Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου στις 14 Νοεμβρίου  2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα  18.00 (6.00μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

                                      

               

 

           ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  •  

   Ενημέρωση του Σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ.Δήμαρχο

1ο

 11η Γενική Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, έτους 2019

2ο

 12η Γενική Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, έτους 2019

3ο

Έκτακτη χρηματοδότηση προς το Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας

4ο

 Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου Δήμου Αλμωπίας, έτους 2019

5ο

Έγκριση  Έκθεσης Απολογισμού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2016-2019 Δήμου Αλμωπίας 

6ο

Άδεια  χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας στον ΦΟΑ.

 

 

 

 

 

7ο

Παραχώρηση προς χρήση  αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας στο σύλλογο «ΑΚΡΙΤΕΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

8ο

Παραχώρηση χώρου κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Αριδαίας στον Πολιτιστικό-Αθλητικό Σύλλογο «ΙΚΑΡΟΣ»

9ο

Παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων  του Γυμνασίου Προμάχων στον αθλητικό σύλλογο με την Επωνυμία :«Όμιλος Αντισφαίρισης Αριδαίας»

10ο

  Παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων  του Γυμνασίου Προμάχων στον αθλητικό σύλλογο με την Επωνυμία :«Αθλητικός σύλλογος ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ ΑΙ.ΤΙ.ΕΦ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

11ο

Δωρεάν παραχώρηση ή μη της χρήσης του γηπέδου της κοινότητας Λουτρακίου (ΚΑΕΚ:380450128001) στον Αθλητικό Σύλλογο «ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ» 

12ο

Έγκριση της αριθ. 21/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΠ-Α του Δήμου Αλμωπίας με θέμα: «Απολογισμός ΚΕΚΠ-Α οικονομικού έτους 2016».

13ο

Έγκριση της αριθ. 22/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΠ-Α με θέμα: «Απολογισμός ΚΕΚΠ-Α οικονομικού έτους 2017».

14ο

Επικαιροποίηση της αριθ. 162/2019 απόφασης του Δημοτικού  Συμβουλίου, αναφορικά με την 44/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΠ-Α, σύμφωνα με το αριθ. 17671/17-9-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

 

15ο

Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την παραχώρηση κτηρίου του Μορφωτικού Συλλόγου της Τοπικής Κοινότητας Βορεινού προς το ΚΕΚΠ-Α για χρήση παραρτήματος ΚΑΠΗ Αριδαίας. 

16ο

Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΠ-Α για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με τον απολογισμό οικονομικού έτους 2017 (ΦΕΚ 470/20-8-2018/Τ. ΥΟΔΔ).        

17ο

Λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση αδειών παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Αλμωπίας (αριθ. πρωτ. 25116/6-11-2019 εισήγηση Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

           

           Σας καλούμε να έρθετε  στις  14  Νοεμβρίουτου έτους 2019,  ημέρα Πέμπτη  και ώρα  13:30 μ..μ., στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010), για να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:     

 

                                              ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

 

        

1

Εισήγηση για την 12η Γενική  Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Αλμωπίας.

 

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments