....

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΟΣΚΗΣ

Όλοι οι κτηνοτρόφοι του Δήμου μας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Β.Δ. 24-20/10/58, άρθρο 1,

του Ν.1080/80, άρθρα 3 και 5, του Ν.Δ 318/69), πρέπει να υποβάλλουν δήλωση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου μας, για τον αριθμό όλων των ζώων που κατέχουν και θα οδηγήσουν προς βοσκή στους βοσκήσιμους τόπους του Δήμου.

Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι 15-5-2014 ως εξής:

  • Για τη Δημοτική Ενότητα Έδεσσας στο γραφείο 11 του Δημαρχείου.
  • Για τη Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας στο Δημοτικό Κατάστημα Άρνισσας.

Οι κτηνοτρόφοι που δεν υποβάλλουν δήλωση δεν θα συμπεριληφθούν στις καταστάσεις βοσκής και δεν θα εκδίδονται για αυτούς βεβαιώσεις κατοχής ζώων και βοσκής για οποιοδήποτε χρήση.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments