....

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΔΥΟ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022

           

            Σας καλούμε να συμμετέχετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022), που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου), σήμερα Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022 κατά το διάστημα από ώρα 15.00΄ έως 16.00΄για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Λήψη απόφασης για το κατεπείγον του θέματος της συνεδρίασης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
  2. Απόδοση χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (Δ’ κατανομή) (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου οι Σχολικές Επιτροπές να τακτοποιήσουν τις οικονομικές εκκρεμότητες εν όψει λήξεως του οικονομικού έτους και να  προμηθευτούν άμεσα πετρέλαιο θέρμανσης για τις σχολικές μονάδες.

 

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments