..

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2 ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

       

          Σας ενημερώνουμε ότι στο Δήμο Έδεσσας θα συγκροτηθεί, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για το χρονικό διάστημα 1.9.2019 – 31.12.2023, ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες (άρθρο 76 Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

          Καλούνται οι εγγεγραμμένοι δημότες στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου, που επιθυμούν να εγγραφούν στους ειδικούς καταλόγους για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους, δηλώνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο & e-mail), μέχρι τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019.

          Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2381350783 κα Ουρανία Πασιαλή.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης

       

          Σας ενημερώνουμε ότι στο Δήμο Έδεσσας θα συγκροτηθεί, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για το χρονικό διάστημα 1.9.2019 – 31.12.2023, ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες (άρθρο 76 Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

          Για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, καλούνται φορείς, σύλλογοι, οργανώσεις του Δήμου Έδεσσας που είναι ενεργοί (έχουν αναπτύξει συναφή με το αντικείμενό τους δραστηριότητα κατά την τελευταία πενταετία) και έχουν συσταθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από την είσοδό τους στην επιτροπή διαβούλευσης, να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση συμμετοχής τους, προτείνοντας έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπό τους, μέχρι τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019. Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.

          Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2381350783 κα Ουρανία Πασιαλή.

 

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments