15 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΖΙ ..

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ : ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021

 

            Σας καλούμε να συμμετέχετε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 18.00΄ για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

  • Έγκριση οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Έδεσσας οικον. έτους 2020 (Ισολογισμός και Αποτελέσματα χρήσεως).

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον εισηγητή του θέματος για πληρέστερη ενημέρωση.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments