....

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΥΨΗ)

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος τη Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 και ώρα 18.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Παρουσίαση αιτήματος μαθητών Δημοτικών Σχολείων Έδεσσας με θέμα «Ως ενεργοί πολίτες επιθυμούμε τη δημιουργία ποδηλατόδρομων στην Έδεσσα».
 2. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.
 3. Αντικατάσταση ή μη δέντρων (ακακίας Κων/πόλεως) στη συμβολή των οδών Ευριπίδου – Αρχ. Παντελεήμονος.
 4. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας "Προμήθεια κολωνακίων πεζοδρομίων".
 5. Έγκριση απόσυρσης οχημάτων του Δήμου λόγω παλαιότητας και ασύμφορης συντήρησης.
 6. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της ΙΖ΄ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στα πλαίσια του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Τ.Κ.  Σωτήρας».
 7. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 16/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση της μελέτης του έργου ¨Ανάπλαση οικισμού Άρνισσας¨».
 8. 3η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.
 9. 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
 10. Έγκριση της έκθεσης Α΄ τριμήνου του έτους 2014, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
 11. Απόδοση χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές  δαπάνες και δαπάνες  υλοποίησης θεσμού σχολικών τροχονόμων.
 12. Επιστροφή χρημάτων στα ΕΛ.ΤΑ. ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 13. Ανάθεση σε δικηγόρο της νομικής εργασίας σχετικά με την «Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των Ο.Τ.Α.».
 14. Διαγραφές ποσών από φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Έδεσσας και επιστροφές χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 15. Διαγραφές ποσών από φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Βεγορίτιδας και επιστροφές χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 16. Εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Παναγίτσας.
 17. Τροποποίηση ή μη της σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή «Κιουπρί».
 18. Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του προσώπων για το χρονικό διάστημα από 1-8-2014 μέχρι 31-7-2014 και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας.
 19. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Έδεσσας, για το οικον. έτος 2013.
 20. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Έδεσσας, για το οικον. έτος 2013.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments