....

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ : ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23-10-2023

19η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023

            Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν.5043/2023, που θα διεξαχθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη στο Δημοτικό Κατάστημα, τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 18:00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου μέσω αναπλάσεων» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 2. Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 3. Έγκριση 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο κτήριο του Κλειστού Κολυμβητηρίου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 4. Έγκριση 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού "Μ. Αλέξανδρος" & περιβάλλοντος χώρου (Β’ Φάση)» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 5. Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 6. Έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση "Πασά -Τσαΐρ" σε έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 7. Έγκριση παράτασης του οριστικού χρόνου περαίωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Σχεδιαστική και φωτογραφική αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης κτιρίων Άνω Εστίας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 8. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση οδών στο Δήμο Έδεσσας, Νομού Πέλλας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 9. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Τεχνικών – Ασφαλτικών στο Αγρόκτημα του Δήμου Έδεσσας λόγω Φυσικών Καταστροφών» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 08/2020) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 10. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Κλεισοχώρι (Παιδικός Σταθμός)» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 12/2021) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 11. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση τοιχίου οδού Μ. Αλεξάνδρου» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 21/2021) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023  (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 2. Τμηματική αποδέσμευση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής προμηθειών).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Εκμετάλλευση συστάδων Δημοτικού Δάσους Παναγίτσας για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων του οικισμού Παναγίτσας (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
 2. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για δημόσια εμπορική προβολή (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης). 
 3. Παραχώρηση χρήσης αιθουσών σχολικών κτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολ. έτος 2023-2024 (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς). 
 4. Παραχώρηση χρήσης αιθουσών σχολικών κτηρίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολ. έτος 2023-2024 (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς). 
 5. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου (Εισηγητής: Νομική Υπηρεσία).
 6. Έγκριση της αριθμ. 34/2023 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) με θέμα «2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε).
 7. Έγκριση της αριθμ. 43/2023 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) με θέμα «3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε).
 8. Έγκριση της αριθμ. 49/2023 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) με θέμα «4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε).
 9. Aνακοίνωση αποφάσεων που ελήφθησαν σε δια περιφοράς συνεδρίαση (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 10. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των 1ης έως 13ης συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2023  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 11. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των 14ης έως 18ης συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2023  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

 

Καλούνται τα μέλη να ενημερώσουν έως τη Δευτέρα 23.10.2023 και ώρα 14:00΄ τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments