..

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 24-1-2020

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 κι ώρα 19:00΄, με τα εξής είκοσι τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

 1. Ανακοίνωση προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου περί ανεξαρτητοποίησης Δημοτικού Συμβούλου.
 2. Ψήφισμα για την στήριξη του θεσμού των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.
 3. Έγκριση της αριθ. 16/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την αποδοχή ποσού 150.000,00 ευρώ, αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2020 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).
 4. Έγκριση της αριθ. 17/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2020 (θεομηνίες).
 5. Έγκριση της αριθ. 18/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την αποδοχή ποσού 56.662,63 ευρώ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του ΥΠΕΣ στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙ, τροποποίσης τεχνικού προγράμματος έργων, αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2020.
 6. Έγκριση της αριθ. 19/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την αποδοχή χρηματοδότησης, αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2020 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).
 7. Έγκριση της αριθ.20/2020  απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για  αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2020 (γενική).
 8. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την αποδοχή ποσού 275.000,00ευρώ και 287.000,00 ευρώ , τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων και  αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2020.
 9. Έγκριση μεταφοράς ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από το Δήμο Σκύδρας στο ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας από  ιδιώτη, λόγο αδυναμίας εκτέλεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών με ιδία μέσα του Δήμου.
 10. Έγκριση αποθήκευσης ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από το Δήμο Σκύδρας από ιδιώτη λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών με ιδία μέσα του Δήμου.
 11. Καθαρισμοί κοινόχρηστων χώρων από ιδιώτες στις Δ.Ε. Σκύδρας και Μενηίδας λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών με ιδία μέσα του Δήμου.
 12. Έγκριση επικαιροποίησης της αριθ. 176/1995 απόφασης Κοινοτικού Συμβουλίου Καλής.
 13. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή σύμβασης με την Ο.Τ.Δ. Αναπτυξιακή Πέλλας  για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Κ. ΣΚΥΔΡΑΣ, Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΑΝΔΑΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ»
 14. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή σύμβασης με την Ο.Τ.Δ. Αναπτυξιακή Πέλλας  για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Τ.Κ.ΚΑΛΗΣ - ΔΑΦΝΗΣ- ΠΡ.ΗΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ».
 15. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ».
 16. Έγκριση 3ης παράτασης των τμηματικών προθεσμιών  και 1η παράταση συνολικής προθεσμίας  του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΡΙΖΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ».
 17. Επικαιροποίηση  της αριθ. 392/2018 Α.Δ.Σ. για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΕΩΣ» ως προς την εξουσιοδότηση της Δημάρχου.
 18. Έγκριση της αριθ. 42/2019 απόφασης ΕΦΑΚΠΠ Σκύδρας για τον Κανονισμό Λειτουργίας του Νομικού Προσώπου. (έχει σταλεί με  e mail)
 19. Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ  δίμηνης σύμβασης (άρθρο 206 του Ν. 3584/2007) για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου.
 20. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2019 της Ε.Π.Ζ. Δήμου Σκύδρας.
 21. Έγκριση της αριθ. 18/2019 Ε.Π.Ζ. για παραχώρηση χώρου για στάθμευση οχημάτων για φορτοεκφόρτωση στην Δ.Κ. Σκύδρας.
 22. Έγκριση της αριθ. 17/2019 Ε.Π.Ζ. για τοποθέτηση μεταλλικής μπάρας  στην Δ.Κ. Σκύδρας.
 23. Δωρεάν παραχώρηση του ΔΑΚ Σκύδρας σε σχολικές μονάδες του Δήμου μας.

                                        

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments