15 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΖΙ ..

ΔΙΟΡΙΣΘΗΚΑΝ 8.087 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Συνολικά, 8.487 μόνιμοι διορισμοί στο Δημόσιο ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται για εκπαιδευτικούς, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε σχολεία. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και αρκετοί που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου αφορά τον διορισμό:

8.087 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, στο πλαίσιο υπουργικής απόφασης / πρόσκλησης.

383 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και 17 μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε κενές οργανικές θέσεις Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Σε ποιες θέσεις τοποθετούνται

1.024 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κλάδων / ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60/61, ΠΕ70/71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ86, ΠΕ87.02, ΠΕ87.06, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.05, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19, και ΤΕ16, εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β’ των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2019 και 4ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ Γ΄ 937/19–6–2020 και Γ’ 908/16–6–2020, αντίστοιχα, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν, και ειδικότερα:

492 εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και

532 εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

7.063 εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης, κλάδων / ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΤΕ01.19 και ΤΕ02.02, εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ των Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019 και 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ Γ’ 1588/14–7–2021, Γ’ 1653/23–7–2021, Γ’ 1694/28–7–2021 και Γ’ 2679/4–11–2021, αντίστοιχα, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν) και ειδικότερα:

4.911 εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση,

1.995 εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και

157 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ79.01, σε Μουσικά Σχολεία.

383 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29 και ΠΕ30, και 17 μέλη Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού κλάδου ΔΕ01,εγγεγραμμένων στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1’ της προκήρυξης 2ΕΑ/2019 και Γ2΄ της προκήρυξης 1ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν.

Εντός των επόμενων ημερών θα ανακοινωθούν οι μόνιμοι διορισμοί 146 εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16, από τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 1ΓΤ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ Γ’ 2679/4–11–2021, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν) σε θέσεις Μουσικών Σχολείων οι οποίες παρέμειναν κενές μετά τους διορισμούς των υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01.

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου, με το οποίο θα ενημερωθούν οι διοριζόμενοι για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Το δημόσιο μήνυμα της Νίκης Κεραμέως για τους διορισμούς εκπαιδευτικών στην Παιδεία

Η Υπουργός Παιδείας έγραψε πως «συνεχίζουμε τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και προσωπικού στη γενική και την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, αγγίζοντας τους 25.000 συνολικά, τα δύο τελευταία έτη».

«Επενδύουμε στο πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό μας, με μόνιμους διορισμούς, επιμορφώσεις, βελτιωτική αξιολόγηση, ατομικό τεχνολογικό εξοπλισμό, ενίσχυση της αυτονομίας τους.

Συνεχίζουμε, αναγνωρίζοντας έμπρακτα τον κομβικό τους ρόλο, αποδίδοντάς τους την εμπιστοσύνη που αξίζουν και τα εργαλεία που δικαιούνται για τη διαρκή ανέλιξή τους», κατέληξε.https://www.tastv.gr/sites/default/files/images/2022-08-03_205849.jpg

Σχόλια - Facebook Comments