....

ΔΩΡΕΑ ΔΣΓ ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ & ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ

Δωρεά του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών προς το Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών ιατρικού εξοπλισμού, αξίας 1.272,00 ευρώ, προ ΦΠΑ, και έκκληση προς το σύνολο της τοπικής κοινωνίας, οργανισμούς, φορείς, σωματεία, συλλόγους, ενώσεις, επιχειρήσεις, κλπ, αλλά κυρίως και πρωταρχικά τον κάθε έναν από τους πολίτες να επιδείξουν την άμεση και έμπρακτη στήριξη τους προς το Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών, στην τακτική συνεδρίασή του της 31-03-2020, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, λαμβάνοντας υπόψη, ότι η υγειονομική κρίση, που ενέσκηψε με βίαιο τρόπο στην ελληνική κοινωνία, μας υπενθύμισε με τον πλέον εμφατικό τρόπο, ότι πρωτεύουσα αξία στην ζωή του ανθρώπου έχουν αγαθά, όπως η ίδια η ζωή και η υγεία, που μέχρι πρόσφατα θεωρούσαμε δεδομένα. Δεν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί, ότι την παρούσα στιγμή η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε πόλεμο, όπως πολλοί έχουν παρατηρήσει. Στον πόλεμο αυτό ο στρατός μας αποτελείται όχι από αξιωματικούς και στρατιώτες, αλλά από τους ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, που καθημερινά με αυταπάρνηση και κίνδυνο της ζωής τους αγωνίζονται υπό αντίξοες συνθήκες και με λιγοστά υλικά μέσα να περιθάλψουν συμπολίτες μας και να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Γιαννιτσών, που πάντα υπήρξε πρωτοπόρος σε κοινωνική δράση και προσφορά προς την τοπική κοινωνία, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από την μάχη αυτή. Θεωρεί δε επιβεβλημένο να υπάρξει από το σύνολο της τοπικής κοινωνίας άμεση και έμπρακτη στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών, των ιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού και των εργαζομένων αυτού.

Κατόπιν όλων αυτών αποφασίζει ομόφωνα, ότι:

α. Εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση και εμπιστοσύνη του προς τους ιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τους εργαζόμενους του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών.

β. Καλεί την Πολιτεία να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών, την στελέχωσή του με ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, όπου απαιτείται, και την παροχή όλου του απαραίτητου υγειονομικού εξοπλισμού και μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων.

γ. Καλεί το σύνολο της τοπικής κοινωνίας, οργανισμούς, φορείς, σωματεία, συλλόγους, ενώσεις, επιχειρήσεις, κλπ, αλλά κυρίως και πρωταρχικά τον κάθε έναν από τους πολίτες να επιδείξουν την άμεση και έμπρακτη στήριξη τους προς το Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών.

Προς την κατεύθυνση δε αυτή προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία κατόπιν διαβούλευσης με τους λοιπούς φορείς και συλλόγους της πόλης, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή διαχείριση και οι τυχόν προσφορές να συγκεντρωθούν, ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα (ένα ευρώ από μόνο του ή ένας εθελοντής δεν μπορούν να φέρουν το επιθυμητό  αποτέλεσμα, αλλά εάν σε αυτό το ευρώ ή τον εθελοντή προστεθούν κι ένα ακόμη ευρώ, κι ένας ακόμη εθελοντής, τότε υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν σπουδαία πράγματα). Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει ορθή διαχείριση της βοήθειας και να κατευθυνθεί με ορθό τρόπο, ώστε να μην υπάρξει κατασπατάληση και κίνδυνος οι προσφορές να μην επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου κρίνει σκόπιμο να υπάρξει ένας φορέας ή σύλλογος (π.χ. ο Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Γιαννιτσών, ο οποίος επί χρόνια έχει αποδείξει, ότι έχει τη δυνατότητα να σταθεί δίπλα στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών και να αξιοποιήσει προς το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα την προσφορά του κόσμου), ο οποίος θα αναλάβει την συγκέντρωση, διαχείριση και διάθεση των προσφορών, ώστε το εγχείρημα να στεφθεί από επιτυχία.     

δ. Ως ελάχιστο δείγμα της έμπρακτης στήριξής του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών προς το Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών την αγορά με δαπάνη του Συλλόγου ενός πακέτου επαναχρησιμοποιούμενων μασκών (30 περίπου τεμάχια) υψηλής αναπνευστικής προστασίας, μαζί με όλον τον εξοπλισμό τους, αξίας 1.272,00 ευρώ, προ ΦΠΑ, και την δωρεά τους προς το Νοσοκομείο για την ενίσχυσή του.

Αποφασίζει δε η συμβολική αυτή κίνηση να ανακοινωθεί προς τον τύπο και να λάβει δημοσιότητα, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες φιλανθρωπικές δράσεις που ο Δικηγορικός Σύλλογος Γιαννιτσών πραγματοποιεί συνεχώς και αδιαλείπτως δίχως να γίνονται γνωστές στο κοινό, με την ελπίδα να αποτελέσει την σπίθα, που θα ανάψει την φωτιά της προσφοράς και της στήριξης της τοπικής κοινωνίας προς το Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών.

2020-04-04-115317

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΝΑΣΚΟΣ                                       ΣΥΜΕΛΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ


 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments