....

ΕΔΕΣΣΑ : ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ ΣΤΗΝ ΈΔΕΣΣΑ

Την αναπτυξιακή στρατηγική για την Πέλλα παρουσίασε ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, κατά τη διάρκεια ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ, ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΈΔΕΣΣΑ με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολου Τζιτζικώστα.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης τόνισε ότι κεντρική επιδίωξη είναι η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, με στόχο την επανεκκίνηση της τοπικής πραγματικής οικονομίας, την παραγωγική ανασυγκρότηση και κοινωνική συνοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. Ακόμη, αναφέρθηκε στη συντονισμένη προσπάθεια της Π.Ε. Πέλλας με τον Περιφερειάρχη, τις δημόσιες αρχές και τους λοιπούς κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς για την τεχνική ωρίμανση των υπό ένταξη έργων και την αντιμετώπιση των γραφειοκρατικών εμποδίων, ώστε να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση των έργων.  Ακόμη, παρουσίασε ειδικές δράσεις στους τομείς του πολιτισμού, του πολυθεματικού και διεποχικού τουρισμού αλλά και της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Μέσω ΕΣΠΑ έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα έργα 65 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ υπό κατασκευή βρίσκονται έργα ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Αναπτυξιακός Προγραμματισμός της Π.Ε. Πέλλας περιλαμβάνει συγκοινωνιακά έργα -  συμπεριλαμβανομένων των Παρακάμψεων Γιαννιτσών και Χαλκηδόνας - με προϋπολογισμό περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ, υδραυλικά έργα περίπου 50 εκατομμύρια και κτιριακά έργα 8 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.

 

Ακολουθούν αποσπάσματα από την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας κ. Θεόδωρου Θεοδωρίδη:

 

«Κεντρική  επιδίωξη της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας, τα δύο τελευταία χρόνια, ήταν να καταστήσουμε τον μεγαλύτερο αριθμό έργων ώριμων για την ένταξή τους στα χρηματοδοτικά μέσα και να δεσμεύσουμε, να απορροφήσουμε και να αξιοποιήσουμε δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους, με σκοπό να συμβάλλουμε στην επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας.

 

Εμείς, εδώ στην Πέλλα, από το 2011 μιλήσαμε πρώτοι, στο Αυτοδιοικητικό επίπεδο αλλά και σε Κεντρικό Πολιτικό επίπεδο, για την πραγματική οικονομία και τη λειτουργία της στην παραγωγική ανασυγκρότηση και την κοινωνική συνοχή.

 

Σήμερα, πέντε χρόνια μετά, η προτεραιότητα παραμένει η ίδια. Χρηματοδότηση και δημιουργία υποδομών της πραγματικής οικονομίας στον αγροτικό χώρο, στον πολιτισμό και τον τουρισμό.

 

Παράλληλα, προχωρήσαμε, από κοινού με την Π.Ε. Ημαθίας, στη συνολική θεώρηση των αρδευτικών και αποστραγγιστικών υποδομών, των οποίων η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός θα αποτελέσει τη βάση για τη μεταρρύθμιση στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Η μεταρρύθμιση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την επέκταση και μεγέθυνση της παραγωγής και την αύξηση των εισοδημάτων Πέλλας και Ημαθίας.

 

Με τον Αντιπεριφερειάρχη της Ημαθίας θέσαμε τις βάσεις για τον σχεδιασμό της συντήρησης και του εκσυγχρονισμού αυτών των υποδομών. Προχωρήσαμε επίσης στη θεώρηση του πολιτισμού και των μνημείων της ιστορίας μας, όχι ως πόρων κατανάλωσης από τον όποιο τουρισμό αιχμής των θερινών μηνών, αλλά ως πηγών αξιών, που οι σημερινοί Έλληνες πολίτες της Πέλλας και της Ημαθίας προβάλλουν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για τη δημιουργία δεσμών και θεσμών με Πανεπιστήμια, Κέντρα Πολιτισμού και άλλα πολιτιστικά Ιδρύματα, σε Δύση και Ανατολή, για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου πολυεπίπεδου Δικτύου Πολιτισμού.

 

Τους επόμενους μήνες  θα παρουσιάσουμε τα πρώτα μέτρα υλοποίησης του παραπάνω Δικτύου Πολιτισμού. Ο πολυθεματικός και διεποχιακός τουρισμός, εκτός από ανανέωση και συμπλήρωση του δυναμικού των ξενοδοχειακών κλινών, έχει ανάγκη ενιαίας θεώρησης του ορεινού όγκου που περιβάλλει τον κάμπο Ημαθίας – Πέλλας  (Βέρμιο, Βόρας, Πάϊκο), σε συνδυασμό με τη Βεγορίτιδα και τις εγκαταστάσεις Λουτρακίου Αριδαίας.

 

Τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα, μέσω των Κοινοτικών και Εθνικών προγραμμάτων, δεν επαρκούν για την κινητοποίηση αργούντων πόρων και την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας, για την αντιμετώπιση των παραγωγικών υστερήσεων, της ανεργίας - και ιδιαίτερα των νέων -, της μετανάστευσης του εξειδικευμένου εθνικού επιστημονικού κεφαλαίου και των λοιπών επιπτώσεων της μακροχρόνιας ύφεσης.

 

Αναζητήσαμε και θα παρουσιάσουμε μια πολυταμειακή ομπρέλα χρηματοδότησης, εξαντλώντας όλα τα περιθώρια Εθνικών και Κοινοτικών προγραμμάτων αλλά και κυρίως εξασφαλίζοντας τη συμβολή Διεθνών Ταμείων ειδικών σκοπών.

 

Το συνολικό πρόγραμμα Πέλλας - Ημαθίας θα αρχίσει να παρουσιάζεται σταδιακά από τον επόμενο Σεπτέμβριο».

 

Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης, δίνοντας στον κ. Περιφερειάρχη τον φάκελο με τη νέα πρόταση που κατέθεσε η Αναπτυξιακή Πέλλας για το CLLD (νέο Leader) ευχαρίστησε θερμά τον κ. Απόστολο Τζιτζικώστα για την πρωτοβουλία, την Προϊσταμένη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής κα. Αγγελική Ωραιοπούλου για την εμπεριστατωμένη εισήγησή της και όλους τους συμμετέχοντες για την εποικοδομητική συνάντηση.

 

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν επίσης οι κ.κ. Δήμαρχοι Αλμωπίας, Έδεσσας και Πέλλας, Δημήτριος Μπίνος, Δημήτριος Γιάννου και Γρηγόριος Στάμκος αντίστοιχα, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Πέτρος Ζέρζης, ο Αντιδήμαρχος Αλμωπίας Γιώργος Τσιμτσιρίδης, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Πέλλας κ. Πέτρος Περδικάτσης, οι κ.κ. Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νικόλαος Τσαλικίδης και Κωνσταντίνος Κούγκας αντίστοιχα, η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας κα Ελισάβετ Τσιγαρίδα μαζί με στελέχη της υπηρεσίας, εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Πέλλας και της Αναπτυξιακής Πέλλας, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Έδεσσας κ. Νεκτάριος Ελμαλόγλου, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κρύας Βρύσης κ. Λύσανδρος Αμιτζόγλου, οι κ.κ. Νικόλαος Ρίζος και Βοσκάκης Δήμος ως εκπρόσωποι των Εμπορικών Συλλόγων Αλμωπίας και Έδεσσας αντίστοιχα, εκπρόσωπος του γραφείου της Υφυπουργού κας Τζάκρη, εκπρόσωπος του Βουλευτή κ. Καρασμάνη, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λουτρακίου κ. Γιάννης Ουζούνης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας και Διατήρησης του Οικισμού του Παλαιού Αγίου Αθανασίου κ. Ανδρέας Πολίτης, στελέχη των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments