....

ΕΔΕΣΣΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Εργαστήριο απασχόλησης και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

για Άτομα με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις»

Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023, Έδεσσα

 


Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) υλοποιεί τηνΠράξη «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Καταπολέμησης των Διακρίσεων και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία, των Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις και των Οικογενειών τους που Διαβιούν στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία  2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Στο πλαίσιο του Υποέργου 1:«Ενημέρωση/Ευαισθητοποίηση για την προώθηση της εφαρμογής της δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία» και συγκεκριμένα της Δράσης 1.6«Εργαστήρια απασχόλησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας για άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις», θα υλοποιηθείένα σύνολο καινοτόμων Εργαστηρίων απασχόλησης που θα απευθύνονται σε: για

  • άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις 
  • μέλη των οικογενειών ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις
  • εκπροσώπους των τοπικών αναπηρικών σωματείων και οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους από την ΠΚΜ.

Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση και η ενεργοποίηση / κινητοποίηση των ομάδων αυτών, προκειμένου να αναγνωρίσουν, κατανοήσουν και αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται στον τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας  (ΚΑΟ ή ΚΑΛΟ).

Γι’ αυτό τον σκοπό πρόκειται να πραγματοποιηθεί Εργαστήριο απασχόλησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας  τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023, και ώρες 10:30-15:30, στην Αίθουσα του Ξενοδοχείου ΑΛΦΑ, Εγνατίας 28, Έδεσσα, 58200, Πέλλα.

Η συμμετοχή στο Εργαστήριοείναι δωρεάν.

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι/εςπαρακαλούνται να αποστείλουνσυμπληρωμένη την επισυναπτόμενη φόρμα δήλωσης συμμετοχής στο email: project.esamea2@stirizin.gr .

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στηνκα Κώστα Κατερίνα, στο τηλέφωνο 2310 804064.

 

 

Εργαστήρια απασχόλησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας για άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις

 

 

 

Δευτέρα17 Ιουλίου 2023,

10:30-15:30

 

 

Στην Αίθουσα του Ξενοδοχείου ΑΛΦΑ, Εγνατίας 28, Έδεσσα, 58200, Πέλλα


 

 
 

Σχόλια - Facebook Comments