......

ΕΔΕΣΣΑ: Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ» ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑ 50%

 

Η παράταξη μας προτείνει την μείωση των εσόδων που αφορά τα τέλη των κοιμητηρίων κατά 50%.

Μέχρι της 17-10-2019 τα έσοδα από τα τέλη που αφορούν τα κοιμητήρια είναι 48.000 ευρώ ενώ τα έξοδα είναι λιγότερα από 15.000 ευρω.

Όπως γνωρίζετε η υπηρεσία που αφορά τα κοιμητήρια είναι ανταποδοτική και απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταφορά πόρων από τα έσοδα σε άλλες ανάγκες. Ήδη από τα προηγούμενα χρόνια θα έπρεπε να υφίσταται αποθεματικό δεκάδων  ακόμη και εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, καθώς μόνο φέτος τα έσοδα θα είναι τουλάχιστον 35000 ευρώ περισσότερα  από τα έξοδα. 

Αφενός  η υπηρεσία ταφής-εκταφής  είναι ανταποδοτική και αφετέρου   η κοινωνία μας πέρνα σοβαρή οικονομική  κρίση προτείνουμε την μείωση των εσόδων κατά 50%.

Σε περίπτωση, που θελήσει επιτέλους, η διοίκηση να βρει έναν νέο χώρο ταφής, σας ενημερώνουμε ότι χρήματα μπορούν να διατεθούν, από το αποθεματικό που είμαστε σίγουροι ότι διαθέτετε καθώς και από χρηματοδοτήσεις (όπως ΣΑΤΑ). Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει πρώτα, να βρεθεί κατάλληλος χώρος και να κατατεθούν  μελέτες γεγονός που συνεπάγεται χρονοβόρες διαδικασίες με αποτέλεσμα η δημιουργία νέου κοιμητηρίου να καθίσταται  αδύνατη στο  άμεσο μέλλον.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments