....

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

 

Σύμφωνα με την με αρ. Γ6α/Γ.Π23735/24-5-2022 απόφαση της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας.
ΤΟ ΔΙΕΚ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ  Γ ΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 στην ειδικότητα: «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας»
Οι αιτήσεις των υποψηφίων καταρτιζομένων για εγγραφή στο Α΄Εξάμηνο σπουδών θα υποβάλλονται:
⦁    Από την 1η έως και την 15η Σεπτεμβρίου στα γραφεία του ΔΙΕΚ και τις ώρες 8:30-13:30πμ.
⦁    Για τους επιτυχόντες  του παράλληλου μηχανογραφικού των πανελλαδικών εξετάσεων οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από την 1η εώς και την 12η Σεπτεμβρίου 2022 τις ίδιες ώρες.


Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι απόφοιτοι ΓΕΛ,ΕΠΑΛ καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων.
Οι κάτοχοι ΒΕΚ των ΙΕΚ και του Μεταλυκειακού έτους-τάξη Μαθητείας, καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ και ΤΕΕ Β΄κύκλου,  μπορούν να  καταταχθούν σε συναφείς ειδικότητες των ΔΙΕΚ με απαλλαγή από μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί ή να καταταχθούν στο Γ΄εξάμηνο  υποβάλλοντας σχετική αίτηση κατά τις ίδιες ημερομηνίες και ώρες.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1.Φωτοτυπία  τίτλου σπουδών
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
4.Αίτηση που συμπληρώνεται στην γραμματεία του ΔΙΕΚ
5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
6. ΒΕΚ  για αποφοίτους ΙΕΚ συναφών ειδικοτήτων
7. Πτυχίο ειδικότητας για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ,ΤΕΛ,ΕΠΛ,ΤΕΕ Β΄κύκλου
8. Διαβατήριο ή ταυτότητα ομογενών (για τους αλλοδαπούς ή ομογενείς)
Καθώς και γνώση της Ελληνικής γλώσσας κατ΄ελάχιστον επιπέδου Β1
ν.4763/2020(Α΄254) αρ.76

 Περισσότερες πληροφορίες στην γραμματεία του ΔΙΕΚ και στο τηλ.23810 22340 καθημερινά  8πμ-2μμ

                         
                                                                                                   
 Η Διευθύντρια
Χασάνδρα Αναστασία


 

1662028835362

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments