....

ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1.348 ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΔΕΣΣΑ & ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Σε όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) της χώρας και στο ΕΚΑΒ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 21/03/2023 ώρα 14.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 31/03/2023 ώρα 24.00.

Οι αποφάσεις προκηρύξεων των Νοσοκομείων για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί, αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dpnp_a@moh.gov.gr, το αργότερο μέχρι και την 13/03/2023.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης προκήρυξης των ανωτέρω θέσεων είναι η μη δέσμευσή τους με οποιοδήποτε τρόπο.

Στην απόφαση προκήρυξης οι υπό πλήρωση θέσεις αναφέρονται ανά ειδικότητα, βαθμό και τμήμα, όπως ακριβώς αναφέρονται στην παρούσα απόφαση έγκρισης.

Δείτε εδώ τους πίνακες με τις θέσεις ανά φορέα

 

Πηγή: ΕΡΤ | Ρεπορτάζ: Σοφία Πατραμάνη

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments