....

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ

Σε συνέχεια της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ της Π.Ε. Πέλλας και της Γιαγκόντινα της Σερβίας με την αμοιβαία ανταλλαγή επισκέψεων

και τη συζήτηση για συνέργειες σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος σας προσκαλώ να συμμετέχετε στην επιχειρηματική αποστολή που οργανώνεται στην πόλη Γιαγκόντινα της Σερβίας το τριήμερο 31 Οκτωβρίου με 2 Νοεμβρίου 2014, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου της Γιαγκόντινα κ. Dragan Markovic Palma.

 

Στην αποστολή θα συμμετέχουν εκπρόσωποι τοπικών αρχών, παραγωγικών, αναπτυξιακών και κοινωνικών φορέων και επιχειρηματιών από την Π.Ε. Πέλλας οι οποίοι θα επισκεφθούν τοπικές επιχειρήσεις και θα έχουν συναντήσεις με ομολόγους τους για τη δρομολόγηση δράσεων οικονομικής, επιχειρηματικής, πολιτιστικής και, γενικά, αναπτυξιακής συνεργασίας μεταξύ της Πέλλας και της πόλης Γιαγκόντινα της Σερβίας.

 

Ειδικότερα, αναφέρονται τα πεδία συνεργασίας που αφορούν:

  1. Την παραγωγή, την τεχνολογική υποδομή και το εμπόριο των προϊόντων της αγροτικής οικονομίας
  2. Τον πολυθεματικό και διεποχιακό τουρισμό
  3. Κοινές επιχειρήσεις εξαγωγικού προσανατολισμού στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.
  4. Ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της κοινής Ορθόδοξης παράδοσης
  5. Αξιοποίηση προγραμμάτων κοινής δράσης στα πλαίσια πολιτικών και πρωτοβουλιών της ευρωπαϊκής ένωσης.
  6. Ανάπτυξη κοινών  δικτυακών τόπων ανάδειξης, προβολής και διανομής εφαρμοσμένων τεχνολογιών και καινοτομιών.

Επισημαίνεται ότι πιθανό να επιβαρυνθείτε με το ποσό των 30,00 € περίπου για την μετακίνηση.

 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας τηλεφωνικά στο 23813-51386 ή 6945373377 (κ. Γιάννης Τσίκος, Γρ. Αντιπεριφερειάρχη) και, στη συνέχεια, παρακαλούμε όπως αποστείλετε ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας με λατινικούς χαρακτήρες στο φαξ: 2381-3-51239 το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου, πρωϊνές ώρες.

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments