....

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΣΠΑ

Πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014 η ενημερωτική εκδήλωση του Επιμελητηρίου

Πέλλας με θέμα «Παρουσίαση Νέου ΕΣΠΑ - Οι άξονες τους προγράμματος».

          Κύριος Ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ο οποίος είναι ο αρμόδιος Υφυπουργός για το Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.

          Η Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κέντρο Καταρρακτών στην Έδεσσα σε μια κατάμεστη αίθουσα και παραβρέθηκαν, Οι Βουλευτές του Νομού Πέλλας κ. Ιορδάνης Τζαμτζής και κ. Διονύσης Σταμενίτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, οι Δήμαρχοι Έδεσσας κ. Δημήτριος Γιάννου, Πέλλας κ. Γρηγόρης Στάμκος, Αλμωπίας κ. Δημήτριος Μπίνος και Σκύδρας κα Αικατερίνη Ιγνατιάδου, ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ και του ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ κ. Θωμάς - Φωκίων Αλγιανάκογλου, ο Δ/ντής του ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ κ. Σπύρος Σκοτίδας, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Ομοσπονδιών, Εμπορικών Συλλόγων και Σωματείων Επαγγελματιών Ν. Πέλλας, Δημοσιογράφοι και Εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και πάρα πολλοί επιχειρηματίες – μέλη του Επιμελητηρίου Πέλλας καθώς και πολλοί νέοι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο Νομό Πέλλας

          Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πέλλας κ. Ιορδάνης Τσώτσος στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε, στη αξιοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 από τις επιχειρήσεις του Νομού Πέλλας και ζήτησε την επιτάχυνση της διαδικασίας πληρωμών για τα προγράμματα που είναι σε εξέλιξη.

          Όσο αφορά το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 ζήτησε από τον Υπουργό την ένταξη των Επιμελητηρίων στην ψηφιακή σύγκλιση για την παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις – μέλη τους.

          Αναφέρθηκε στην επιτυχημένη συνεργασία με τον Ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης κοινοτικών προγραμμάτων ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ ο οποίος στηρίζει και ενισχύει κάθε επενδυτική προσπάθεια των επιχειρήσεων του Νομού Πέλλας και επιθυμία των Επιμελητηρίων είναι η συνέχιση της διαχείρισης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ από τους Ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης στους οποίους συμμετέχουν ενεργά τα Επιμελητήρια.

          Τόνισε την προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί από το Νέο ΕΣΠΑ για την στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας, την ενίσχυση των καινοτόμων και εξωστρεφών επιχειρήσεων και την ενίσχυση της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας.

          Κλείνοντας ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πέλλας αναφέρθηκε στο μεγάλο θέμα του οδικού δικτύου που είναι χρόνιο αίτημα των παραγωγικών τάξεων και όλων των κατοίκων του Νομού Πέλλας για ασφαλές και σύγχρονο οδικό δίκτυο. Ύστερα από τη συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη τονίστηκε ότι υπάρχει ώριμο μελετητικό έργο για τον οδικό άξονα Χαλκηδόνα – Έδεσσα αλλά δεν υπάρχουν οι πιστώσεις για την δημοπράτηση των τμημάτων του οδικού δικτύου.

          Ζήτησε από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης την χρηματοδότηση του έργου μέσω των κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ και παρέδωσε υπόμνημα με τις θέσεις του Επιμελητηρίου Πέλλας.

                  

          Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος στην ομιλία του εξήγγειλε την ενεργοποίηση εμπροσθοβαρών δράσεων του ΕΠΑνΕΚ (πριν δηλαδή από την οριστική έγκριση του ΕΣΠΑ 2014-2020), συνολικού προϋπολογισμού 125 εκ. ευρώ,  για τις οποίες θα ακολουθήσει προδημοσίευση των σχετικών προσκλήσεων, που θα αφορούν τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (προϋπολογισμού 50 εκ. ευρώ), το Ανθρώπινο Δυναμικό (προϋπολογισμού 75 εκ. ευρώ), αλλά και τέσσερις πιλοτικές δράσεις για την Έρευνα-Καινοτομία (προϋπολογισμού 73 εκ. ευρώ).

Α. Μικρή και Μεσαία Επιχειρηματικότητα (50 εκ. ευρώ)

          Η δράση (με ενδεικτικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ) αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων κυρίως στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ  (πλην τουρισμού που θα αποτελέσει αντικείμενο χωριστής προκήρυξης) για δράσεις ποιοτικού εκσυγχρονισμού με έμφαση της εξωστρέφειάς τους και της διείσδυσής  τους σε νέες αγορές με νέα προϊόντα /υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% της επένδυσης και ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 20.000€ έως 200.000€.

Β. Ανθρώπινο Δυναμικό (75 εκ. ευρώ)

Δράση 1: Ολοκληρωμένο σχέδιο  ενίσχυσης  της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης

Η δράση (με ενδεικτικό  προϋπολογισμό  50 εκατ. ευρώ) αφορά στην ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων με κάλυψη των λειτουργικών εξόδων καθώς και θέσεις απασχόλησης.

Οι κύριες επιλέξιμες δαπάνες αφορούν μεταξύ άλλων: ασφαλιστικές εισφορές, υποχρεώσεις ΔΕΚΟ, αμοιβή συμβούλου, και πρόσληψη ενός ατόμου για ένα έως ενάμιση χρόνο. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% της επένδυσης και ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να φτάσει μέχρι τις 40.000€.

Δράση 2: Στοχευμένες παρεμβάσεις στο ανθρώπινο δυναμικό  των επιχειρήσεων κατάρτιση-συμβουλευτική με τη συνεργασία κοινωνικών εταίρων-κλαδικών φορέων, Επιμελητηρίων κ.λπ.

Οι παρεμβάσεις (με ενδεικτικό προϋπολογισμό 25 εκατ. ευρώ) θα αφορούν κατά προτεραιότητα τους 9 τομείς του ΕΠΑνΕΚ και θα περιλαμβάνουν δράσεις (ενδεικτικά: στον Τουρισμό, στην Εξωστρέφεια, στις Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα κ.λπ.)

Γ. Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία (73 εκ. ευρώ)

 Παράλληλα, πρόκειται να «τρέξουν» τέσσερις πιλοτικές δράσεις στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Συγκεκριμένα:

 Δράση 1: Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)

Η δράση (με ενδεικτικό προϋπολογισμό 30 εκατ. €) αφορά χρηματοδότηση ΠΑΒΕΤ, με Δικαιούχους: εγχώριες επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους (προκήρυξη ανοιχτή για 6 μήνες, αξιολόγηση ανά τρίμηνο, εμπλουτισμός μητρώου αξιολογητών με ιδιώτες) στους τομείς υγεία-φάρμακα, αγροδιατροφή, Περιβάλλον, Ενέργεια.

 Δράση 2: Βιομηχανική (πιλοτική) Αξιοποίηση αποτελεσμάτων Έρευνας

Η δράση (με ενδεικτικό προϋπολογισμό 6 εκατ.€) αφορά στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων δημόσια χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων (εθνικά καθώς και προηγούμενα Προγράμματα Πλαίσιο της Κοινότητας) μέσω συμπράξεων Ερευνητικών Κέντρων με επιχειρήσεις (δικαιούχοι: Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις).

Δράση 3: Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (Δράσεις τύπου «Proof of Concept»)

Η δράση (με ενδεικτικό προϋπολογισμό 7 εκατ. ευρώ) αφορά στην ενίσχυση νέων επιστημόνων υψηλής κατάρτισης σε προκαταρκτικές ενέργειες μετασχηματισμού καινοτομικών ιδεών σε επιχειρηματικά σχέδια και υποστήριξη της εφαρμογής τους. Ωφελούμενοι / δικαιούχοι: Νέοι επιστήμονες ή ομάδες αυτών, κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος.

Δράση 4: Ανάπτυξη πιλοτικής δομής καθετοποιημένης υποστήριξης επιχειρήσεων Αγρο-βιοδιατροφικού Κλάδου με εισαγωγή καινοτόμων διαδικασιών.

Η δράση (με ενδεικτικό προϋπολογισμό 30 εκατ. €) θα έχει ως δυνητικούς ωφελούμενους: επιχειρήσεις και επαγγελματίες του κλάδου της αγροδιατροφής (παραγωγή, τυποποίηση, μεταποίηση και διάθεση προϊόντων αγρο-διατροφής).

          Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε τέλος την πρωτοβουλία του για την απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής φακέλου από τον υποψήφιο επενδυτή. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι δεν θα χρειάζεται πλέον η υποβολή φακέλου με αναλυτικά στοιχεία προσφορών για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν στο μέλλον, αλλά θα αρκεί ένας συνοπτικός προϋπολογισμός διαχωρισμού ποσών για κτιριακές και άυλες δαπάνες, μηχανολογικό εξοπλισμό και δαπάνες του αντικειμένου του έργου. Με αυτόν τον τρόπο, ο υποψήφιος επενδυτής θα εξοικονομεί χρόνο και κόστος, θα απαλλάσσεται από μεγάλο γραφειοκρατικό φόρτο, ενώ παράλληλα θα αποφεύγονται και μελλοντικές τροποποιήσεις με ανάλογες καθυστερήσεις και επιπλέον επιβαρύνσεις.

 

          Χαιρετισμό απεύθυνε  ο  Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ και του ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ κ. Θωμάς - Φωκίων Αλγιανάκογλου και αναφέρθηκε στην συνεργασία του Ενδιάμεσου φορέα με τα Επιμελητήρια και τα μετρήσιμα αποτελέσματα του έργου με την ένταξη και χρηματοδότηση των επιχειρήσεων στο ΕΣΠΑ.

          Μετά την παρουσίαση ακολούθησε συζήτηση στην οποία απαντήθηκαν από τον Υπουργό ερωτήσεις των παρευρισκομένων επιχειρηματιών.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments