......

ΕΠΤΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 100 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στην έγκριση σειράς προσλήψεων συμβασιούχων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση προχώρησε ο Υπουργός Εσωτερικών, με Αποφάσεις του που δημοσιεύθηκαν στις 30 και 31 Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα, άνοιξαν οι εξής προσλήψεις:

 

Ι] Με την αριθμ. 93088/31.12.2020 Υπουργική Απόφαση, εγκρίθηκε η πρόσληψη 31 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους Δήμους του παρακάτω Πίνακα, για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες:

ΝΟΜΟΣ

ΟΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πρεβέζης

Πάργας

Δήμος

10

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Αργολίδος

Άργους – Μυκηνών

Δήμος

21

ΣΥΝΟΛΟ

31

 

ΙΙ] Η αριθμ. 92598/30.12.2020 Υ.Α., αφορά την έγκριση σύναψης 16 συμβάσεων ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα δύο Δήμων, για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί:

ΝΟΜΟΣ

ΟΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δωδεκανήσου

Χάλκης

Δήμος

6

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τρικάλων

Φαρκαδόνας

Δήμος

10

ΣΥΝΟΛΟ

16

 

ΙΙΙ] Ο Υπουργός, με την αριθμ. 92600/30.12.2020 Απόφασή του, ενέκρινε τη σύναψη 7 συμβάσεων ΙΔΟΧ για χρονικό διάστημα έως 8, 9 ή 11 μήνες κατά περίπτωση και 1 σύμβασης μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) για χρονικό διάστημα έως 1 έτος σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι, σύμφωνα με τον εξής Πίνακα:

ΝΟΜΟΣ

ΟΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΟΧ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Θεσπρωτίας

Ηγουμενίτσας

ΝΠΔΔ Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός

3

 

Πρέβεζας

Πρέβεζας

Δήμος

1

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Μαγνησίας

Βόλου

ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδικού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου

 

1

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

 

Ρεθύμνης

Ρεθύμνης

ΝΠΔΔ Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδείας Δήμου Ρεθύμνης

3

 

ΣΥΝΟΛΟ

7

1

 

IV] Με την αριθμ. 92592/30.12.2020 Υ.Α., εγκρίθηκε να συναφθούν 8 συμβάσεις ΙΔΟΧ για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες στους κατωτέρω Δήμους, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντικαταβολών των ωφελουμένων:

ΝΟΜΟΣ

ΟΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Θεσσαλονίκης

Καλαμαριάς

Δήμος

4

Πιερίας

Κατερίνης

Δήμος

4

ΣΥΝΟΛΟ

8

 

V] Τη σύναψη 12 συμβάσεων ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα τριών ΔΕΥΑ, για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες, ενέκρινε ο Υπουργός με την αριθμ. 92597/30.12.2020 Απόφασή του, ως εξής:

ΝΟΜΟΣ

ΟΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσπρωτίας

Ηγουμενίτσας

ΔΕΥΑ

2

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

Χανίων

Πλατανιά

ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Νομού Χανίων

5

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Σερρών

Ηράκλειας

ΔΕΥΑ

5

ΣΥΝΟΛΟ

12

 

VI] Με την αριθμ. 92599/30.12.2020 ο Υπουργός ενέκρινε τη σύναψη 20 συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) για χρονικό διάστημα έως 1 έτος στο ΝΠΙΔ «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αχαρνών» για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι.

 

VII] Με την αριθμ. 93084/31.12.2020 Υ.Α., εγκρίθηκε η πρόσληψη 5 ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για χρονικό διάστημα έως 5 μήνες στο Δήμο Χαλκηδόνος, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι.

 

Σχόλια - Facebook Comments