......

ΈΡΕΥΝΑ: ΤΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΑΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΆΡΝΙΣΣΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ

Έρευνα για την κατανάλωση και

τα είδη των ορυκτών καυσίμων

που καταναλώθηκαν στην

Άρνισσα το χειμώνα 2013 - 2014

Οι μαθητές της ΣΤ` τάξης προχωρήσαμε σε μία έρευ-

να που αφορούσε τα ορυκτά καύσιμα που χρησιμοποιήθη-

καν για τη θέρμανση σπιτιών και καταστημάτων το χειμώ-

να του 2013 -2014 στην Άρνισσα.

Η έρευνά μας είναι ανώνυμη και έγινε στο πλαίσιο

των μαθημάτων της Φυσικής και των Μαθηματικών.

Συμπεράσματα:

Πηγές θέρμανσης στα περισσότερα σπίτια είναι το ξύλο

και το κάρβουνο ή ο συνδυασμός δύο ειδών. Σπάνια και σε

μικρές ποσότητες συναντάμε το πετρέλαιο ως επιλογή

στην έρευνά μας. ∆ιαπιστώνουμε ότι η επιβάρυνση στην

ατμόσφαιρα από τα καυσαέρια είναι πολύ μεγάλη. Αυτό

φαίνεται από το γκρίζο-κίτρινο σύννεφο που βλέπουμε

καθημερινά να κάθετε πάνω από τις στέγες των σπιτιών

μας.

Αυτό οφείλεται στην κατακόρυφη αύξηση της τιμής του

πετρελαίου τα τελευταία χρόνια.

Σχόλια - Facebook Comments