......

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:    9246
Ημερομ. Κατάθεσης:    3/9/2020
Ε3 —
βΟΎΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Θεσσαλονίκη, 03/09/2020
Του:    Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας
Προς:    Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών
Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
ΘΕΜΑ:    «Άθλιες συνθήκες εργασίας στη Διεύθυνση Μεταφορών Γιαννιτσών»
Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,
Σύμφωνα με καταγγελίες εργαζομένων της Διεύθυνσης Μεταφορών Γιαννιτσών, καθώς και με τοπικά δημοσιεύματα ηλεκτρονικού τύπου, της 24ης Ιουλίου 2020, άθλιες είναι οι συνθήκες εργασίας και υγιεινής, ενώ επίσης, εγκυμονούνται κίνδυνοι για την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών στην ανωτέρω υπηρεσία. Στην διαπίστωση αυτή προβαίνει και εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδος, λέγοντας χαρακτηριστικά : «...Χωρίς να έχω καμία πρόθεση να μεγεθύνω την κατάσταση που αντίκρισα, θα πω με κάθε ειλικρίνεια πώς είναι η πρώτη φορά στην 10ετή πορεία μου στον συνδικαλισμό, που δεν μπόρεσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα. Η κτηριακή εικόνα της Δ/νσης Μεταφορών είναι τραγική και δεν τιμάει σε καμιά περίπτωση την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.». Συγκεκριμένα: α) δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα πυρανίχνευσης και χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας φωτιάς, όπως αυτό ορίζεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, β) δεν υπάρχουν εγκατεστημένα φωτιστικά σώματα ασφαλείας, γ) στα σκαλοπάτια του υπάρχοντος κλιμακοστασίου δεν υπάρχουν τοποθετημένες αντιολισθητικές ταινίες, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος τραυματισμού, λόγω ολίσθησης, δ) διαπιστώθηκε ότι, δεν υπάρχει σχέδιο διαφυγής σε περίπτωση εκτάκτου γεγονότος, όπως επίσης, οδηγίες εκκένωσης του κτηρίου στο σύνολό του και πολλά άλλα, τα οποία περιλαμβάνονται στην αυτούσια έκθεση Τεχνικού Ασφαλείας, η οποία είχε συνταχθεί στις 16/01/2020.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε για να αντιμετωπιστούν τα ως άνω μείζονα ζητήματα ασφαλείας και υγιεινής, της Διεύθυνσης Μεταφορών Γιαννιτσών, προκειμένου, ο χώρος εργασίας των εργαζομένων της ανωτέρω Υπηρεσίας να γίνει χώρος ασφαλής, με ευχάριστες και αξιοπρεπείς συνθήκες για τους ιδίους, καθώς και για τους πολίτες, οι οποίοι εξυπηρετούνται σε αυτήν;


Ο ερωτών Βουλευτής
Κυριάκος Βελόπουλος

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EMMANOUIL KYRIMIS
Ημερομηνία: 2020.10.05
13:46:49 EEST

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Ταχ. δ/νση:
Ταχ. κώδικας:
Πληροφορίες:
Σταδίου 27, Αθήνα 101 83
Α. Κουτσελάκη
Τηλέφωνα:
Φαξ:
Ηλεκ. ταχυδρ.:
Α. Γιαννούλη 2131364033 2131364368 2131364354
Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων
koinovouleftikos@ypes.gr
Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο Βουλή των Ελλήνων (με το συνημμένο)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 9246/03-09-2020 Ερώτηση
Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος, με θέμα «Άθλιες συνθήκες εργασίας στη Διεύθυνση Μεταφορών Γιαννιτσών», σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΚΜ 513472 (718)/22-09-2020 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ζητήσει στοιχεία και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 57423/10-09-2020 έγγραφο και, μόλις περιέλθει η σχετική απάντηση, θα ενημερωθεί η Βουλή των Ελλήνων με νεότερο έγγραφό μας.
Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Η χρηματοδότηση των Περιφερειών της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), γίνεται βάσει των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό, ο οποίος ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Με κοινή δε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λοιπών λειτουργικών δαπανών τους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και δαπάνες προμήθειας, καθώς και εξοπλισμού και μικροεπισκευών των κτιρίων, που στεγάζονται οι υπηρεσίες τους.
Στο πλαίσιο αυτό, έχει προγραμματιστεί να αποδοθεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2020, ποσό αντίστοιχο με το έτος 2019, ύψους 13.440.000,00€, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών της.
Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών, γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων περιφερειακών συμβουλίων, υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά στον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων τους και στον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Συνημμένα:
Δύο (2) σελίδες
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f6e2364ae667b818c4690a6 στις 05/10/20 13:39

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΕΔΕΣΣΑ 22 Σεπτεμβρίου 2020
Αρ.Πρωτ. :    ΠΚΜ 513 Η 4 2 CW


ΠΡΟΣ:
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ευαγγελίστριας 2
ΤΚ 10563 Αθήνα
2. Αποκεντρωμένη Δ/ση Μακεδονίας-Θράκης Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Πέλλας Τηλ: 2313309925, Φαξ: 2381023701
ΘΕΜΑ : Συνθήκες εργασίας στο Τμήμα Μεταφορών Γιαννιτσών ΣΧΕΤ.: 1)Το αρίθ'πρωτ. 57423/10.09.2020 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του ανωτέρω 1 σχετικού, σας γνωρίζουμε τα επόμενα:
Το Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών Γιαννιτσών της ΠΕ Πέλλας, από τον Σεπτέμβριο του 2013, λειτουργεί στον πρώτο όροφο του κτηρίου γραφείων που στεγάζονταν υπηρεσίες του πρώην Δήμου Κύρρου. Είναι αλήθεια ότι τα συγκεκριμένα γραφεία, που έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση δωρεάν από το Δήμο Πέλλας στην ΠΕ Πέλλας, έχουν προδιαγραφές χώρων για λιγότερες θέσεις εργασίας από την σημερινή δύναμη της υπηρεσίας μας και αυτό αφορά τόσο σε χώρο γραφείων, όσο και σε χώρους αρχείου (τα αρχεία της υπηρεσίας είναι ιδιαίτερα ογκώδη). Η συγκεκριμένη επιλογή ήταν η καλύτερη δυνατή όταν έγινε πριν από χρόνια με βάση την στενότητα οικονομικών που υπάρχει, αλλά υιοθετήθηκε με γνώμονα την εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού πολιτών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πέλλας (ένας δυναμικός Δήμος με πολλές δραστηριότητες και αυτοκινητιστικές υποθέσεις -με έναν από τους μεγαλύτερους στόλους οχημάτων μεταφορών κυρίως εξαγώγιμων προϊόντων). Επίσης, διέθεται σημαντικά πλεονεκτήματα όπως εύκολο πάρκινγκ, μικρή απόσταση από πολλές επιχειρήσεις και εξυπηρετούμενα αστικά συγκροτήματα, εκτός κέντρου της πόλης των Γιαννιτσών κι έτσι αποφεύγονταν η κυκλοφοριακή συμφόρηση και η ατμοσφαιρική ρύπανση στην πόλη.
Στοχεύοντας στη διασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την προάσπιση της υγείας των εργαζομένων από την υπηρεσία μας, εφαρμόζονται όλα τα προτεινόμενα μέτρα στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (αποστάσεις μεταξύ γραφείων, τοποθέτηση πλαισίων πλεξιγκλάς, κυλιόμενο ωράριο εργασίας προσωπικού, κ.λπ.).
Δεδομένης της αυξανόμενης δυναμικότητας της υπηρεσίας και για την κάλυψη των νέων αναγκών, από τη ΠΕ Πέλλας και τον Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας κ. Δάνη Τζαμτζή, γίνονται ενέργειες για την αντιμετώπιση του θέματος, σύμφωνα με τις διαθέσιμες τεχνικές λύσεις και τα οικονομικά δεδομένα.
Συγκεκριμένα, συζητούμε με το Υπουργείο Άμυνας ώστε να πάρουμε κάποια κτίρια στο Στρατόπεδο Φιλιππάκου στα Γιαννιτσά και έτσι να μειώσουμε τα έξοδα λειτουργίας των υπηρεσιών και να υπάρχουν άνετοι χώροι λειτουργίας της υπηρεσίας. Αν δεν βρεθεί λύση, θα νοικιαστεί ενιαίος χώρος, με τις νόμιμες διαδικασίες, για να συστεγαστούν όλες οι υπηρεσίες σε ένα κτήριο που θα διασφαλίζει καλύτερες συνθήκες εργασίας για τα στελέχη, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο καθημερινό δύσκολο έργο τους και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους πολίτες με όλες τους τις δυνάμεις.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή περαιτέρω διευκρίνιση.
 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments