....

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ Θ. ΤΖΑΚΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΠΥ

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κατέθεσε στη Βουλή η βουλευτής κ. Θ. Τζάκρη σχετικά με την δυνατότητα που έχουν οι προϊστάμενοι των εφορειών όλης της χώρας να προβαίνουν σε συνεχή αναγκαστική παρακράτηση ποσών από 30% έως 100% του αιτούμενου των φαρμακοποιών από τον ΕΟΠΠΥ.

Το αποτέλεσμα είναι ότι όσοι φαρμακοποιοί έχουν μπει σε ρύθμιση οφειλών, ακόμα και εάν είναι ενήμεροι ως προς τις δόσεις μέχρι και τον Ιούνιο του 2014, αφενός καταβάλουν μετρητά το ποσό της μηνιαίας δόσης της ρύθμισης και στη συνέχεια η εφορία δεσμεύει το 30-100% του αιτουμένου τους από τον ΕΟΠΥΥ, με αποτέλεσμα να πληρώνουν ακόμα και 250-300% προσαυξημένη την συνολική οφειλή τους ακόμα και εάν η εφορία μετά από επεξεργασία των ποσών που υπερβαίνουν την οφειλή θα τα επιστρέψει όταν τα παραλάβει και εάν δεν εκκαθαριστούν/παρουσιαστούν νέοι φόροι, οπότε σε εκείνη την περίπτωση θα τα συμψηφίσει με αυτά.

Λόγω του οικονομικού στραγγαλισμού που επέρχεται με τον παραπάνω τρόπο η κ. Τζάκρη ζητά από  τον Υπουργό Οικονομικών να διερευνήσει την δυνατότητα να εξαιρεθούν οι φαρμακοποιοί από την διαδικασία της παρακράτησης αυτής όταν είναι ενήμεροι ως προς την ρύθμισή τους και καταβάλουν κανονικά το ποσό της μηνιαίας οφειλής τους.-

 

----------

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης της κ. Τζάκρη έχει ως εξής:

 

«Κύριε Υπουργέ,

 

            Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 της από 27-12-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Εσόδων όταν εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων και ο φορολογούμενος έχει οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, πέραν της προϋπόθεσης ενημερότητας του οφειλέτη σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τίθεται υποχρεωτικά και όρος παρακράτησης της εισπραττόμενης απαίτησης, ο οποίος αναγράφεται επί του αποδεικτικού. Σύμφωνα δε με την δεύτερη παράγραφο του ιδίου άρθρου το ποσοστό της παρακράτησης ορίζεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών Υπηρεσίας εντός των ακολούθων κατά περίπτωση ορίων: τριάντα (30%) έως πενήντα  (50%) τοις εκατό του εισπραττόμενου ποσού, όταν αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων. Εάν, εντούτοις, έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό μικρότερο του τριάντα τοις εκατό (30%) της ρυθμισμένης οφειλής παρακρατείται ποσοστό εβδομήντα (70%) έως εκατό τοις εκατό (100%).

Σε συνέχεια του από 27-12-2013 εγγράφου του κ.  Θεοχάρη οι προϊστάμενοι εφοριών όλης της χώρας προχωρούν σε συνεχή (μήνα προς μήνα) αναγκαστική παρακράτηση ποσών, από 30% έως και 100% του αιτουμένου του φαρμακοποιού από τον ΕΟΠΥΥ!

Μάλιστα επειδή τα ποσά της παρακράτησης αδυνατούν να φτάσουν έγκαιρα από τον ΕΟΠΥΥ η διαδικασία της παρακράτησης συνεχίζεται ακόμα και αν το σύνολο των παρακρατηθέντων ποσών από τους φαρμακοποιούς υπερβαίνει το ποσό της οφειλής τους, μια που το taxisnet δείχνει μόνο τι οι ίδιοι οφείλουν χωρίς να αναφέρει τι τους έχει παρακρατηθεί.

Ενδεικτικά σας αναφέρω πως ακόμα δεν έχουν εισπραχθεί από την εφορία ποσά που έχουν παρακρατηθεί από λογαριασμούς του περασμένου Ιούλη σε πολλούς φαρμακοποιούς.

Το αποτέλεσμα είναι ότι όσοι φαρμακοποιοί έχουν μπει σε ρύθμιση οφειλών ακόμα και εάν είναι ενήμεροι ως προς τις δόσεις μέχρι και τον Ιούνιο του 2014, αφενός καταβάλουν μετρητά το ποσό της μηνιαίας δόσης της ρύθμισης και στη συνέχεια η εφορία δεσμεύει το 30-100% του αιτουμένου τους από τον ΕΟΠΥΥ με αποτέλεσμα να πληρώνουν ακόμα και 250-300% προσαυξημένη την συνολική οφειλή τους ακόμα και εάν η εφορία μετά από επεξεργασία των ποσών που υπερβαίνουν την οφειλή θα τα επιστρέψει όταν τα παραλάβει και εάν δεν εκκαθαριστούν/παρουσιαστούν νέοι φόροι, οπότε σε εκείνη την περίπτωση θα τα συμψηφίσει με αυτά.

Μεγάλο μέρος των φαρμακοποιών έχει από καιρό προχωρήσει σε εκχώρηση των απαιτήσεων τους από τον ΕΟΠΥΥ στους προμηθευτές, πολλοί από τους οποίους αναμένουν αγωνιωδώς αυτά τα ποσά για να μπορούν να λειτουργήσουν. Το αποτέλεσμα των παρακρατήσεων που ξεκίνησαν από λογαριασμούς του ΔΕΚ 2013 θα οδηγήσει στον οικονομικό εκτροχιασμό όλης της αλυσίδας διανομής του φαρμάκου.   

Η όλη διαδικασία εξαφανίζει ζωτικά κεφάλαια από την αγορά και λειτουργεί αντιαναπτυξιακά και καταστροφικά για τη εύρυθμη λειτουργία των φαρμακείων μας.

 

Με δεδομένο ότι οι φαρμακοποιοί καταθέτουν τις συνταγές κάθε μήνα έως την 5η εργάσιμη του επόμενου και για την κατάθεση αυτών σήμερα απαιτείται προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας, οπότε ο φαρμακοποιός δεν μπορεί να φοροδιαφύγει,

 

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

 

Προτίθεσθε να προωθήσετε ρύθμιση ώστε να εξαιρεθεί ο φαρμακοποιός από την διαδικασία παρακράτησης όταν ο ίδιος είναι ενήμερος ως προς την ρύθμισή του και καταβάλει κανονικά το ποσό της μηνιαίας του οφειλής;».-

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments