....

ΕΣΕΕ: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ν. 4611/2019

 

 

Κύριοι,

 

Μετά την δημοσίευση της Εγκυκλίου Ε.2105/10-6-2019 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σας ενημερώνουμε ότι ξεκινάει από 1ης Ιουλίου 2019 ο νέος τρόπος καταβολής αποζημίωσης απόλυσης από τους εργοδότες.  Συγκεκριμένα, βάσει του άρθρου 51 του ν. 4611/2019, από την ημερομηνία αυτή και μετά, οι αποζημιώσεις απόλυσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και ο αντίστοιχος φόρος της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 κατατίθενται πλέον αποκλειστικά και μόνο μέσω λογαριασμού πληρωμών και ακολούθως μεταφέρονται από την Τράπεζα στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών και του Δημοσίου.Παράλληλα, με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου 4611/2019 και παρά τις αντιρρήσεις όλων των εργοδοτικών φορέων, εισήχθη τελικά ως όρος της απόλυσης η αναφορά βάσιμου λόγου.  Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε, σήμερα 12 Ιουνίου 2019, θα πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη σχετική αναβάθμιση του ΕΡΓΑΝΗ καιτου  «Έντυπου Ε6 - Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση)».

Συγκεκριμένα, θα προστεθεί νέο πεδίο στο οποίο θα αναφέρεται ο βάσιμος λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ο οποίος θα επιλέγεται από μία λίστα που θα δίνει τρεις επιλογές, ως εξής:

  1. Ικανότητα εργαζομένου κατά την εκτέλεση της εργασίας.
  2. Συμπεριφορά του εργαζομένου.
  3. Λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης

Στο μέλλον λοιπόν, θα πρέπει, όποιος υποβάλλει το σχετικό Έντυπο, να επιλέγει μία από τις αιτιολογίες αυτές.

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τα μέλη μας που θα προχωρήσουν σε καταγγελίες και ακολούθως θα συμπληρώσουν το σχετικό Έντυπο.  Το βάρος απόδειξης του βάσιμου λόγου έχει πλέον μετατοπιστεί στον εργοδότη και με το ενδεχόμενο ανοικτό πολλές από τις καταγγελίες αυτές να αμφισβητηθούν δικαστικά σε βάθος χρόνου, η συγκέντρωση και φύλαξη αποδεικτικού υλικού που θα αποδεικνύει τον αναφερόμενο βάσιμο λόγο απόλυσης του εργαζόμενου, είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη.

Παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε την παρούσα στα μέλη σας.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments