WWW.TASTV.GR

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:    7316
Ημερομ. Κατάθεσης:    14/6/2021
        
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΗ
Θεσσαλονίκη 11/06/2021
Του:    Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης
ΠΡΟΣ:    Την κ. Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΘΕΜΑ:    «Προβλήματα ισονομίας και διακρίσεων εναντίον των χριστιανών φοιτητών
του Τμήματος Μουσουλμανικών Σπουδών της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.»
Κυρία Υπουργέ,
Στον Οδηγό Σπουδών της «ΕΚΜΣ», του Τμήματος Μουσουλμανικών Σπουδών, της Θεολογικής Σχολής, του «Α.Π.Θ» και στο κεφάλαιο «Επαγγελματικά δικαιώματα», μεταξύ άλλων, αναγράφεται: «Α) σε μουσουλμάνους το θρήσκευμα μέλλοντες εκπαιδευτικούς της Δυτικής Θράκης (σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4115/2013 ιεροδιδάσκαλοι της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και ενίσχυση της φοίτησης μουσουλμανοπαίδων στα δημόσια σχολεία της Θράκης). Οι πτυχιούχοι της Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. έχουν δικαίωμα, σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο 53 του ν. 4115/2013, να διδάσκουν το Ισλάμ σε δημόσια σχολεία της Θράκης σε μουσουλμάνους μαθητές. Β) σε άλλους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους κα μη (σ.σ. μη μουσουλμάνοι), οι οποίοι επιζητούν εξειδίκευση στις ισλαμικές σπουδές για να ενισχύσουν και να διευρύνουν τους μαθησιακούς και επαγγελματικούς τους προσανατολισμούς. Οι πτυχιούχοι δεν έχουν συναφή επαγγελματικά δικαιώματα με τους απόφοιτους μουσουλμάνους το θρήσκευμα, αλλά δύνανται να εξειδικευτούν επαρκώς σε θέματα Ισλάμ, θρησκείας και πολιτισμού, ώστε να αποτελέσουν τη δεξαμενή καταρτισμένων επιστημόνων που θα στελεχώσουν διάφορους οργανισμούς και φορείς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα».
Όπως λοιπόν διαφαίνεται, εκ της παρ. Α, οι εισαγόμενοι με πανελλήνιες εξετάσεις μουσουλμάνοι εξασφαλίζουν επαγγελματική αποκατάσταση, είτε στα δημόσια μειονοτικά σχολεία, είτε ενδεχομένως, σε θέσεις στα Τζαμιά ή τις Μουφτείες, που εποπτεύονται από το Υπουργείο σας. Οι δε φοιτούντες, ήδη, μουσουλμάνοι εκπαιδευτικοί εξασφαλίζουν επαγγελματική εξέλιξη. Αντιθέτως, κατά την παρ. Β, οι μη μουσουλμάνοι φοιτητές του ιδίου Τμήματος εξασφαλίζουν μόνον αοριστολογίες για μη κατονομαζόμενους δημόσιους φορείς και χωρίς καμία νομοθετική πρόβλεψη περί τούτου. Ουσιαστικά, πρόκειται για «έπεα πτερέοντα» και πομφόλυγες. Η δε φράση της παρ. Β: «Οι πτυχιούχοι (σ.σ. χριστιανοί) δεν έχουν συναφή επαγγελματικά δικαιώματα με τους απόφοιτους μουσουλμάνους το θρήσκευμα»... «καταπατά» κάθε έννοια δικαίου, ισονομίας, ηθικής, αμεροληψίας και ισότητας, μεταξύ φοιτούντων στην ίδια σχολή και αγγίζει τις παρυφές της αντισυνταγματικότητας. Εξ αυτού, τεκμαίρεται ότι, το Τμήμα δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τους μουσουλμάνους και η εισαγωγή χριστιανών φοιτητών έγινε για να καταλαγιασθούν οι έντονες αντιδράσεις, που υπήρξαν.
Πέραν, όμως, τούτου, εύλογα ερωτηματικά και σκεπτικισμό προκαλεί το γεγονός ότι, οι διδάσκοντες του Τμήματος και πιθανοί ενδεχομένως συμμετέχοντες στη συγγραφή της επονείδιστης παραγράφου Β', του ως άνω Οδηγού Σπουδών, προέρχονται από τον Θεολογικό Τομέα της ίδιας Σχολής, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων πρωτοστάτησε στην ίδρυση και λειτουργία των Μουσουλμανικών Σπουδών, ενώ διδάσκουν, μάλιστα, ταυτοχρόνως, και στο Θεολογικό, και στο Μουσουλμανικό Τμήμα. Διδάσκοντες Έλληνες πολίτες μουσουλμανικού θρησκεύματος προσλαμβάνονται μόνον ένας και στην καλύτερη περίπτωση δύο ή τρεις, κατ’ έτος και αυτοί με πρόσληψη του Π.Δ. 407/1980.


Προς επίρρωση του ανωτέρω, την ως άνω πληροφόρηση θα διαπιστώσει το Υπουργείο σας στις επόμενες προσλήψεις ή τοποθετήσεις διδασκόντων, που πιθανόν θα γίνουν λόγω της αυξήσεως και των εισακτέων στα επόμενα ακαδημαϊκά έτη. Η παρούσα ενημέρωση, λοιπόν, γίνεται για να προληφθεί η γάγγραινα που κατατρώει και υποβαθμίζει τα ελληνικά Α.Ε.Ι., που αφορά στην ευνοιοκρατία, στην οικογενειοκρατία, στους «κολλητούς» συνεργάτες, στα φωτογραφικά προσόντα κτλ.


Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

 


Ερωτάται η κ. Υπουργός:


1.    Προτίθεσθε να παρέμβετε στα πλαίσια της μη προνομιακής διάκρισης και της ισονομίας, που ορίζεται από το Σύνταγμα και το εφαρμοστέο Εθνικό μας Δίκαιο, προς αλλαγή ή εξάλειψη της ανωτέρω παρ. Β', του Οδηγού Σπουδών, της Θεολογικής Σχολής, του «Α.Π.Θ» και του σχετικού καταδικαστέου καθεστώτος, που επιβλήθηκε δι’ αυτής της πρωτοβουλίας;
2.    Προτίθεσθε, ως προϊστάμενη πολιτική Αρχή να ασκήσετε έλεγχο για τις πιθανολογούμενες επόμενες προσλήψεις ή διορισμούς στο Τμήμα Μουσουλμανικών Σπουδών, του «ΑΠΘ», αποτρέποντας κάθε προνομιακή μεταχείριση που δεν εδράζεται στο Σύνταγμα και επιβάλλοντας καθεστώς Διαφάνειας και Αξιοκρατίας, προς αποφυγή των γνωστών παθογενειών, που ενίοτε πλήττουν τα ελληνικά Α.Ε.Ι.;
Ο ερωτών Βουλευτής
ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments