WWW.TASTV.GR

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, η παράταξη Κοιτάμε Μπροστά καταψήφισε την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού, καθώς θεωρεί ότι αντίθετα η Περιφέρεια χρειάζεται περισσότερο και καλύτερα εκπαιδευμένο προσωπικό για να ανταπεξέλθει στις μεγαλύτερες απαιτήσεις και τις αυξημένες αρμοδιότητες.
Η γνώση και η τεχνολογία είναι σημαντικοί παράγοντες. Επομένως, η ΠΚΜ οφείλει να επενδύσει σε αυτούς τους τομείς και να αφήσει παρακαταθήκη για τις επόμενες διοικήσεις, με σκοπό την προστασία των δημόσιων συμφερόντων και την διαρκή προσφορά υπηρεσιών στους πολίτες. Οφείλει να προβεί στην βελτίωση των υποδομών της, μέσω αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού και υπηρεσιών της. Οφείλει να αξιολογήσει την υπάρχουσα κατάσταση, να προβλέψει τις μελλοντικές ανάγκες και να επενδύσει σε μόνιμες και καταρτισμένες υπηρεσίες, οι οποίες θα αποτελέσουν το μέλλον της Περιφέρειας, παρασέρνοντας και τους Δήμους, προς την ανάπτυξη. Οι προσλήψεις μηχανικών και γενικά επιστημονικού προσωπικού, η επένδυση σε τεχνικές υποδομές (πληροφορική, τεχνικά προγράμματα, εργαλεία δουλειάς κλπ), η συνεχής επιστημονική κατάρτιση μέσω Δημόσιων Φορέων (ΕΚΔΔΑ) κ.α. θα αποτελέσουν καλύτερη επένδυση, οικονομικότερη (σε σύγκριση με το μετοχικό κεφάλαιο - 325.000,00€ - που πρόκειται να καταβάλει για αρχή η ΠΚΜ) και ΜΟΝΙΜΗ. Δεν μπορεί να ψηφιστεί θετικά γιατί δεν εκφράζει το πρόγραμμα της παράταξης, η οποία υποστηρίζει την ενδυνάμωση του δημόσιου τομέα με κριτήρια επιστημονικά, οικονομικά και αναπτυξιακά.
Έχουμε ήδη δηλώσει ότι η μετατροπή της Αναπτυξιακής Ν. Θεσσαλονίκης ΑΕ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας ΟΤΑ (ΑΝΕΘ) σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα δημιουργήσει έναν οργανισμό ανεξέλεγκτο που θα υποκαταστήσει βασικές λειτουργίες της Περιφέρειας. Θα διοικείται από ΔΣ που δεν θα αποτελείται από αιρετούς, θα έχει Γεν. Δ/ντή και διευθύνοντες συμβούλους, θα διαθέτει δικό του Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, θα είναι διαρθρωμένος σε Γεν. Δ/νση, Δ/νση τεχν. Υπηρεσιών και άλλες Δ/νσεις με προϊσταμένους, οι οποίοι θα εξαιρούνται για την πρόσληψή τους από κανόνες επιλογής προσωπικού. Η μεγάλη πλειονότητα του προσωπικού θα προσλαμβάνεται με αποφάσεις του ΔΣ της εταιρείας ή θα μπορεί να δουλεύει με συμβάσεις έργου (μπλοκάκι), που θα συνδέονται με το κάθε φορά αναλαμβανόμενο έργο, δημιουργώντας και εδώ ζητήματα αδιαφάνειας, εξαρτήσεων, ρουσφετολογικών επιλογών, χαμηλών αμοιβών κλπ. Ακυρώνεται η λογοδοσία σε θεσμοθετημένα συλλογικά όργανα όπως το Περιφερειακό Συμβούλιο και παρακάμπτονται οι νόμιμες διαδικασίες εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων. Επιδιώκεται παράκαμψη της όποιας διαβούλευσης και ελέγχων είχαν απομείνει στις δικαιοδοσίες των συλλογικών οργάνων της ΤΑ και η ανάθεση -με fast track διαδικασίες- της σχεδίασης και της υλοποίησης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων ιδιωτικών ομίλων.
 Αυτό που εμείς προτείνουμε είναι παράλληλες ενέργειες προς όφελος του δημοσίου και των πολιτών. Στελέχωση με επιστημονικό προσωπικό (μια μόνιμη λύση σε όλα τα θέματα) και δημιουργία διαδημοτικών υπηρεσιών με πλήρη έλεγχο από όλες τις παρατάξεις και τους πολίτες, όπως προβλέφθηκε αρχικά στον Κλεισθένη. Με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπιστεί το θέμα της απορροφητικότητας όχι μόνο του ΕΣΠΑ και του προγράμματος Τρίτση αλλά όλων των μελλοντικών προγραμμάτων, με αξιοπιστία και αξιοκρατία και με έλεγχο του δημοσίου χρήματος.

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments