....

ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ 9 ΣΤΙΣ 10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ;

Εννέα στις δέκα μικρομεσαίες επιχειρήσεις απορρίπτονται από προγράμματα ΕΣΠΑ λόγω έλλειψης κονδυλίων ενώ για τον ίδιο λόγο μόλις μία στις 15 επενδυτικές προτάσεις για το πρόγραμμα ενίσχυσης της αυτοπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάμθμας Εκπαίδευσης, έχει εγκριθεί.

Αναλύοντας τα στοιχεία των αποτελεσμάτων των προγραμάτων του ΕΠΑΝΕκ για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα και την αυταοπασχόληση των πτυχιούχων το ΕΒΕΑ επισημαίνει ότι η πλειονότητα των επενδυτικών σχεδίων που αιτήθηκαν την ένταξή τους έχει σχεδών απορριφθεί.

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης και Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, με επιστολή του στους συναρμόδιους υπουργούς ζητά την αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος ΕΣΠΑ «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».Εννέα στις 10 επιχειρήσεις απορρίπτονται από προγράμματα ΕΣΠΑ λόγω έλλειψης πόρων

Όπως επισημαίνει ο κ. Μίχαλος, σε αρκετά προγράμματα για την ενίσχυση των ΜμΕ από το ΕΣΠΑ έχουν απορριφθεί σχεδόν 9 στις 10 επιχειρήσεις, γεγονός που έχει προκαλέσει απογοήτευση στις τάξεις των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, ενώ αν χαθεί η ελπίδα υπαγωγής σε ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ραχοκοκαλιά της εθνικής μας οικονομία θα υποστεί άλλο ένα βαρύτατο πλήγμα. Από τα στοιχεία που παρατίθενται στην επιστολή, προκύπτουν τα εξής:

  • Στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» εντάχθηκε μόλις 1 στις 15 προτάσεις, καθώς με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης επήλθε η απόρριψη 13.481 επιχειρηματικών σχεδίων με συνολικό αιτούμενο επιλέξιμο προϋπολογισμό 322.275.031,59 €, λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης και η έγκριση μόλις 2.444 εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 62 εκατ. ευρώ.
  • Στο πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» το 90% των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην Αττική απορρίφθηκαν, ήτοι 1727 σε σύνολο 1958. Πανελλαδικά απορρίφθηκε το 73% των προτάσεων που υποβλήθηκε δηλαδή 4102 προτάσεις επί συνόλου 5628 που υποβλήθηκαν.
  • Επί της παρούσης είναι σε διαδικασία αξιολόγησης το πρόγραμμα «Αναβάθμιση ΜΜΕ». Στο εν λόγω πρόγραμμα υπέβαλαν αίτηση 9.577 επιχειρήσεις. Με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και τις προτάσεις που υπεβλήθησαν αναμένεται να ικανοποιηθούν μόλις 2060. Κατά συνέπεια 7.517 νέες επιχειρήσεις θα απορριφθούν.

«Θεωρούμε πως, παράλληλα με την προκήρυξη του νέου κύκλου υποβολής προτάσεων στα ανωτέρω προγράμματα που σχεδιάζει το Υπουργείο, πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν πρόταση στον Ά κύκλο και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας των προγραμμάτων θα μπορέσουν να ενταχθούν και να λάβουν την αναλογούσα επιχορήγηση» τονίζεται στην επιστολή και καταλήγει:

«Θα πρέπει να διασφαλίσει το Υπουργείο πως όσες επιχειρήσεις πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας στα προγράμματα τα οποία ήδη είναι σε εξέλιξη θα μπορέσουν να ενταχθούν, και δε θα απορριφθούν λόγω έλλειψης πόρων. Σε διαφορετική περίπτωση θα κυριαρχήσει η απογοήτευση στις τάξεις των μικρομεσαίων επιχειρηματιών και θα χαθεί η ελπίδα υπαγωγής σε ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ καθώς η πλειονότητα των αιτήσεων θα έχει οδηγηθεί σε απόρριψη λόγω έλλειψης κονδυλίων.»


 
Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments