WWW.TASTV.GR

Γ.ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ : ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

                                         

 Με την υπ’ αριθμ. Υ3α/ΓΠ106161/31-8-2009 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επί Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ιδρύθηκε το Πολυδύναμο Ιατρείο Πέλλας με διασφαλισμένη πίστωση 380.000 Ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 091/5) για την κατασκευή του.

Στην ίδια Απόφαση επίσης, υπήρχε πρόβλεψη για την σύσταση θέσεων ιατρικού προσωπικού ήτοι : μία θέση (1) παθολόγου, δύο (2) θέσεις γενικής ιατρικής, μία (1) θέση παιδιάτρου και μία (1) θέση οδοντιάτρου, καθώς επίσης και νοσηλευτικού προσωπικού ήτοι : δύο (2) θέσεις ΤΕ νοσηλευτικής, μία (1) θέση ΤΕ μαίας-μαιευτών και μία (1) θέση ΤΕ επισκεπτών –τριών Υγείας. Μάλιστα σε συνεργασία με την τότε Δημοτική Αρχή  είχε ζητηθεί να αλλάξει η θέση του οδοντιάτρου και να αντικατασταθεί με οφθαλμίατρο (καθώς υπήρχε οδοντίατρος στην Πέλλα) και η μία θέση ΤΕ νοσηλευτικής να αντικατασταθεί με βοηθού ακτινολόγου. Επιπλέον, οι μελέτες προέβλεπαν και την λειτουργία ακτινολογικού και μικροβιολογικού εργαστηρίου και γι’ αυτόν τον λόγο έγινε τροποποίηση της αρχικής μελέτης του υπογείου του κτιρίου ώστε να δοθεί το απαραίτητο ύψος σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας ακτινολογικού εργαστηρίου.

Η Κυβέρνηση που προήλθε από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2009, αφού επί δύο έτη κωλυσιεργούσε, στην συνέχεια ανακοίνωσε αιφνιδίως ότι σταματά την υλοποίηση του και ότι προχωρά αντ’ αυτού στην μετατροπή – υποβάθμιση του από Πολυδύναμο σε Περιφερειακό Ιατρείο. Εάν εμείς θέλαμε να κάνουμε Περιφερειακό Ιατρείο θα το είχαμε κάνει από το 2008, τότε που υπήρχε πρόγραμμα κατασκευής σε όλη την Χώρα από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς όμως το απορρίψαμε αυτό, γιατί θέλαμε κάτι καλύτερο για την Πέλλα, καθότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις και καθιστά αναγκαία την σύσταση Πολυδύναμου Ιατρείου. 

Στην συνέχεια ξεκινήσαμε έναν μαραθώνιο για να προχωρήσει το έργο κι αποδεχθήκαμε το νέο κτιριολογικό πρόγραμμα, ώστε στην συνέχεια να κατασκευαστεί 2ος όροφος με την προσθήκη άλλων δύο ιατρείων. Χαρακτηριστική είναι η αλληλογραφία της 3ης ΥΠΕ προς το Υπουργείο Υγείας που αποδεικνύουν του λόγου το αληθές (Υπ’ αριθμ. 22309/16-1-2014 έγγραφο σχετικά με την υποβολή νέου κτιριολογικού προγράμματος, υπ’ αριθμ. 5340/7-4-2014  έγγραφο σχετικά με το κτιριολογικό πρόγραμμα, υπ’ αριθμ. 16743/7-7-2014 σχετικά με την επαναφορά αιτήματος έγκρισης κτιριολογικού προγράμματος).

Το έργο μάλιστα, είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει το 2015, όμως λόγω των γνωστών οικονομικών προβλημάτων «πάγωσε» η κατασκευή του.

 

ΕΠΕΙΔΗ, έχουν παρέλθει 2 έτη από τότε που είχε προγραμματισθεί η έναρξη της κατασκευής του έργου και καθώς επίσης πρόσφατα ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε την δημιουργία 239 Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε όλη την Επικράτεια έως το τέλος του 2017.

ΕΠΕΙΔΗ, υπάρχει η έγκριση σκοπιμότητας που σημαίνει ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες και ότι το έργο είναι έτοιμο προς κατασκευή.

ΕΠΕΙΔΗ, ο πρώην καποδιστριακός Δήμος Πέλλας με έδρα την Πέλλα αριθμεί πάνω από 10.000 κατοίκους. 

ΕΠΕΙΔΗ, ο αρχαιολογικός χώρος της Πέλλας και το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο αποτελούν πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών κάθε χρόνο, ώστε η δημιουργία του Πολυδύναμου Ιατρείου κατάλληλα εξοπλισμένου και επαρκώς στελεχωμένου κρίνεται επιβεβλημένη για την περίθαλψη τους.

ΕΠΕΙΔΗ, σε μια ευνομούμενη Πολιτεία υπάρχει συνέχεια του Κράτους, παρά την εναλλαγή των Κυβερνήσεων, κι επομένως δεν αναιρούνται και δεν ανατρέπονται αποφάσεις και δεσμεύσεις που πάρθηκαν από προηγούμενες Κυβερνήσεις.

 

Κατόπιν τούτων :

 

Ζητείται από τον κ. Υπουργό να προχωρήσει άμεσα στην κατασκευή του Πολυδύναμου Ιατρείου Πέλλας, λαμβάνοντας υπόψη τον σχεδιασμό της Κυβέρνησης για το Δίκτυο Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Ο ερωτών Βουλευτής                                   ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments