WWW.TASTV.GR

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Στο χώρο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, θα υλοποιηθεί η πρώτη επένδυση που χρηματοδοτεί το κοινοτικό πρόγραμμα Jessica στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ το δρόμο της αξιολόγησης έχουν πάρει αυτή την περίοδο άλλα 12 projects, συνολικού προϋπολογισμού 75,5 εκατ. ευρώ.

Η υπογραφή της πρώτης σύμβασης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6 Μαρτίου, στο κτίριο διοίκησης του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στη Θεσσαλονίκη και αφορά στην κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο, με τη χρήση βιομάζας, ισχύος 0,95 MWe, στην περιοχή της Κρύας Βρύσης Γιαννιτσών.

Πρόκειται για μια ιδιωτική επένδυση, συνολικού ύψους 4,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,4 εκατ. ευρώ από δάνειο 10ετούς διάρκειας με σταθερό επιτόκιο 5% από το πρόγραμμα Jessica και το υπόλοιπο από δάνειο της Πειραιώς, η οποία θα υλοποιηθεί από τη «Βιοαέριο Πέλλας ΑΕ», στην οποία συμμετέχουν η Βig Solar του ομίλου Μπήτρος, με ποσοστό 60% και η Σφαγειοτεχνική ΑΕ με το υπόλοιπο 40%.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης, το έργο θα έχει ολοκληρωθεί σε περίπου ένα χρόνο από τώρα. Για τη λειτουργία της μονάδας βιοαερίου θα αξιοποιηθεί πρώτη ύλη από το σφαγείο της Σφαγειοτεχνική ΑΕ (σ.σ. έχει δυναμικότητα σφαγής περίπου 100 χιλ. χοίρων ετησίως) καθώς και υγρών και στερεών λυμάτων από στάβλους ζώων, που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Συνολικά, όπως εξηγήθηκε στο Agronews από τον κ. Στ. Γατόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο της Big Solar, αλλά και τον κ Ι. Χασαπάκη, οικονομικό διευθυντή της ίδιας εταιρείας, θα απαιτηθούν περίπου 35-36.000 τόνοι πρώτης ύλης κάθε χρόνο, για τη λειτουργία της μονάδας.

Το ηλεκτρικό ρεύμα που θα παράγεται θα διοχετεύεται στο σύστημα ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ και έχει υπολογιστεί πως θα είναι αξίας 2,1 εκατ. ευρώ, ετησίως, με την απόδοση για τους επενδυτές να προσδιορίζεται στο 19%. Με δεδομένο, πάντως, ότι η μονάδα εκτός από ηλεκτρική ενέργεια, θα παράγει και θερμική, στα σχέδια του επενδυτικού σχήματος είναι, μεσομακροπρόθεσμα, να εξετάσει ακόμη και την πιθανότητα δημιουργίας θερμοκηπίου, ώστε να αξιοποιεί την παραγόμενη θερμότητα.

Πιο σίγουρη, ωστόσο, θεωρείται μια άλλη επένδυση, συμπληρωματική στη λειτουργία της μονάδας βιοαερίου, η οποία θα αφορά στη δημιουργία μιας μονάδας αποξήρανσης των υπολειμμάτων της, ώστε να χρησιμοποιηθεί σαν εδαφοβελτιωτικό (λίπασμα), δίδοντας μια ακόμη δυνατότητα οικονομικής εκμετάλλευσης των λυμάτων.
Τη σύμβαση από πλευράς της Πειραιώς υπέγραψε το μέλος του Επενδυτικού Συμβουλίου του Jessica και πρόεδρος της Πειραιώς Real Estate, καθ. Γιώργος Παπαϊωάννου, ο οποίος τόνισε ότι με το συγκεκριμένο πρόγραμμα εισάγεται μία νέα φιλοσοφία στις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις. «Τα έργα που εντάσσονται θα πρέπει να είναι ώριμα μελετητικά και οι επενδύσεις να έχουν αξιολογηθεί βιώσιμες αφού τα δανειακά κεφάλαια είναι επιστρεπτέα και η μη επίτευξη των στόχων επισύρει ποινές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ως διαχειριστής του προγράμματος Jessica στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλία, η Τράπεζα Πειραιώς διαχειρίζεται συνολικά 40 εκατ. ευρώ από κεφάλαια, προκειμένου για τη χρηματοδότηση έργων αστικής ανάπτυξης με επικέντρωση στην ενέργεια, μέσα από την αξιοποίηση αποβλήτων, στη διαχείριση απορριμμάτων, αλλά και στην ενίσχυση υποδομών. Επιπλέον, συγχρηματοδοτεί τα έργα με 16,8 εκατ. από δικούς της πόρους.
Στο επόμενο διάστημα, πρόκειται να υπογραφούν συμβάσεις για κάποια ακόμη έργα, από τα 12 έργα που αξιολογούνται. Αυτά τα δώδεκα έργα, με προϋπολογισμό 75,5 εκατ. ευρώ, αιτούνται χρηματοδότηση από το Jessica, ύψους 36,7 εκατ. ευρώ.
Στην εκδήλωση παρόντες ήταν ο Γ.Γ. Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης κ. Αθ. Καρούντζος, το μέλος του Επενδυτικού Συμβουλίου του Ταμείου Χαρτοφυλακίου του Jessica κ. Π. Χειμωνιάδης και ο εκπρόσωπος της ΕΤΕπ κ. Η. Παπαγεωργίου.

 

Η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς

 «Υπεγράφη η πρώτη σύμβαση χρηματοδότησης έργου στην Κεντρική Μακεδονία στο πλαίσιο του JESSICA

Υπεγράφη σήμερα  στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς, και της εταιρίας ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΑΕ, η πρώτη σύμβαση χρηματοδότησης έργου στην Κεντρική Μακεδονία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JESSICA. Πρόκειται για έργο που αφορά την κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο με τη χρήση βιομάζας ισχύος 0,95 MWe, που θα εγκατασταθεί στην Κρύα Βρύση, Δήμου Πέλλας, Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

Την εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στα Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς στη Θεσσαλονίκη παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της Πειραιώς Real Estate A.E. και μέλους της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης του Jessica κ. Γιώργου Παπαїωάννου και άλλων στελεχών της Τράπεζας Πειραιώς, τίμησαν με την παρουσία τους ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης κ. Αθανάσιος Καρούντζος, ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Ορυκτού πλούτου κ. Αλέξανδρος Θάνος, το μέλος του επενδυτικού συμβουλίου του Ταμείου Χαρτοφυλακίου του JESSICA κ. Παύλος Χειμωνιάδης, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Ηλίας Παπαγεωργίου, καθώς και οι εκπρόσωποι του φορέα υλοποίησης του έργου που χρηματοδοτείται μέσω του JESSICA.

Η Τράπεζα Πειραιώς διαχειρίζεται €40 εκ κεφαλαίων του JESSICA («Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές») για χρηματοδότηση έργων  αστικής ανάπτυξης υπό την ιδιότητά της ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) για τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Πειραιώς συγχρηματοδοτεί τα έργα με €16,8 εκ από δικούς της πόρους. Συνολικά βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης στην Κεντρική Μακεδονία, 12 έργα συνολικού προϋπολογισμού €75,5 εκ που αιτούνται χρηματοδότηση από το JESSICA ύψους €36,7 εκ. Τα έργα που αξιολογούνται αφορούν, ενδεικτικά, ενεργειακή αναβάθμιση συστημάτων οδοφωτισμού, μονάδα διαχείρισης στερεών απορριμμάτων, παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο, ευρυζωνικό δίκτυο παροχής ασύρματης πρόσβασης μέσω WiFi Hotspots, επιστέγαση και ενεργειακή αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων κλπ.

Το JESSICA είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB) και υλοποιείται στην Ελλάδα μέσα από τη συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και της ΕΤΕπ με πόρους του ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Αποσκοπεί στη στήριξη επενδύσεων σε βιώσιμα έργα αστικής ανάπτυξης, επιδιώκοντας ταυτόχρονα μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Το JESSICA εισήγαγε μία νέα και διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τα μέχρι σήμερα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης (δανειακή επιστρεπτέα χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους επιτοκίου και διάρκειας αποπληρωμής, αντί επιχορήγησης).

Η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω της συμμετοχής της στο πρόγραμμα JESSICA, αποδεικνύει για ακόμη μια φορά τη συνέπειά της στην προσπάθεια ενίσχυσης της ελληνικής οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και των τοπικών κοινωνιών, σε εποικοδομητική συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, τις Περιφέρειες, τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές, το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Θεσσαλονίκη, 06 Μαρτίου 2014»

 

http://www.agronews.gr

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments