..

Η ΕΕ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει κανονισμό για την απαγόρευση του χλωροπυριφός και χλωροπυριφός μεθύλ, εντομοκτόνων ουσιών
που χρησιμοποιούνται ευρέως στη γεωργία, θεωρούνται έγκυρες εναλλακτικές λύσεις για το DDT εδώ και δεκαετίες.
 
Οι κυβερνητικές πηγές της ΕΕ το συμβουλεύουν.
 
Μετά την επιβεβαίωση της ύπαρξης κινδύνων για την υγεία από την Efsa, η Επιτροπή δεν θα μπορούσε να προτείνει στα κράτη μέλη
μόνο την απαγόρευση του clropirifos, όπως αναμένεται από τον Ansa τον Ιούνιο, αλλά και το chlorpyrifos methyl.
 
Οι δύο εγκρίσεις λήγουν την 31η Ιανουαρίου 2020.
 
Οι ενώσεις που βασίζονται στις δύο ουσίες χρησιμοποιούνται σε περισσότερες από 20 χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, αν και από το 2013 και μετά πολλά προϊόντα
έχουν αποσυρθεί από την αγορά.
 
Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments