......

«ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 21 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ»

 

 

Προκηρύσσονται  εικοσιμία (21) κενές θέσεις στο Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών για το σχολικό έτος 2020-2021, προκειμένου να υποβληθούν αιτήσεις μετεγγραφών. Aναλυτικά οι κενές θέσεις είναι: τρεις (3) στη Β΄ Γυμνασίου, πέντε (5) στη Γ΄ Γυμνασίου,  έξι (6) στην Α΄ Λυκείου, τέσσερις (4) στη Β΄ Λυκείου και τρεις (3) στη Γ΄Λυκείου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, βάσει των οποίων θα εξεταστούν από την καλλιτεχνική επιτροπή του Μουσικού Σχολείου Γιαννιτσών. Απαιτείται η επάρκεια σε μουσικές γνώσεις και δεξιότητες:  

Α) για τη Β΄ τάξη Γυμνασίου στα:

 • Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη
 • Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και Πράξη
 • Τα υποχρεωτικά όργανα (πιάνο, ταμπουράς)
 • Μουσικό όργανο επιλογής (προαιρετικά)

 Β) για τη Γ` τάξη Γυμνασίου στα:

 • Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη
 • Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική– Θεωρία και Πράξη
 • Τα υποχρεωτικά όργανα (πιάνο, ταμπουράς)
 • Ιστορία της Μουσικής
 • Μουσικό όργανο επιλογής (υποχρεωτικά)

Γ) για την Α΄ τάξη Λυκείου στα:

 • Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία
 • Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική– Θεωρία και Πράξη
 • Τα υποχρεωτικά όργανα (πιάνο, ταμπουράς)
 • Ιστορία της Μουσικής
 • Μουσικό όργανο επιλογής (υποχρεωτικά)

Δ) για την Β΄ τάξη Λυκείου στα:

 • Αρμονία
 • Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων
 • Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική
 • Υποχρεωτικό όργανο (πιάνο)
 • Ιστορία της Μουσικής
 • Μουσικό όργανο επιλογής (υποχρεωτικά)

Ε) για την Γ΄ τάξη Λυκείου στα:

 • Αρμονία
 • Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων
 • Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική
 • Μορφολογία
 • Μουσικό όργανο επιλογής (υποχρεωτικά)

 Η ύλη των εξετάσεων προέρχεται από την ύλη που διδάχθηκε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος και ανακοινώνεται στο σχολείο με τη λήξη του διδακτικού έτους. Οι εξετάσεις διεξάγονται γραπτά, προφορικά και με ακρόαση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση του Μουσικού Σχολείου στις εργάσιμες ώρες και ημέρες  μέχρι και την Παρασκευή 18-9-2020 και οι εξετάσεις θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 21-9-2020, από ώρα 08:30.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία των μετεγγραφών και των κατατακτηρίων εξετάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2382028999 και στο site του σχολείου http://gym-mous-giann.pel.sch.gr

       

Σχόλια - Facebook Comments