......

Κ.Π. ΟΡΑΜΑ Ν.ΠΕΛΛΑΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Προκήρυξη Θέσης
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)

Την πρόσληψη προσωπικού μίας (1) θέσης ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 30.06.2022 αποφάσισε το Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης με τις αποφάσεις 05/01.02.2021 και 06&07/17.02.2021.

Αναλυτικά η Προκήρυξη καθώς και οι Αρμοδιότητες/Περιγραφή της προκηρυσσόμενης θέσης, αλλά και η Αίτηση συμμετοχής στη Ιστοσελίδα του Κέντρου Πρόληψης «Όραμα» www.kporama.gr.


Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων 01 Μαρτίου 2021 ώρα 3μ.μ.

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments