Ένα χρυσοφόρο κύκλωμα λυμαίνεται τα βοσκοτόπια σε περιοχές της χώρα μας, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη,...από τα χρήματα που αναλογούν στους κτηνοτρόφους μας.

Η μέθοδος που ακολουθούν εκτυλίσσεται σε τρία στάδια:

1. Αίτηση ΟΣΔΕ που περιλαμβάνει βοσκήσιμη έκταση/βοσκότοπο (από κάποιον που δεν έχει ζώα, δεν έχει δικαιώματα, και που στην πραγματικότητα ουδεμία σχέση έχει με την κτηνοτροφία).

- Η αίτηση γίνεται είτε on-line, είτε σε ΚΥΔ που εξυπηρετεί το εν λόγω κύκλωμα (απαιτείται δηλαδή συνδρομή υπαλλήλου ΚΥΔ ακόμη και στο on-line).

-Κάποιος που έχει σχέση με αυτόν που κάνει την αίτηση (συνήθως συγγενική) του έχει νοικιάσει με μισθωτήριο συνήθως πολύ μικρού τιμήματος την βοσκήσιμη έκταση (αυτό το μισθωτήριο ανεβαίνει στο σύστημα του ΟΣΔΕ). Έχει προηγηθεί δήλωση Ε9 αυτού που θεωρητικά έχει την κατοχή της έκτασης που την μισθώνει στον αιτούντα (προκειμένου να υπάρχει ΑΤΑΚ). Δεν υπάρχει έλεγχος του Ε9 οπότε το κύκλωμα λειτουργεί.

2. Το προηγούμενο βήμα έχει ως αποτέλεσμα να προκύπτουν αιτήσεις που απαιτούν για να είναι επιλέξιμες προς πληρωμή εκτάσεις βοσκήσιμων γαιών και δικαιώματα.

-Οι εκτάσεις βρίσκονται ακόμη και εκτός Περιφέρειας που γίνεται η εκάστοτε αίτηση με εφαρμογή της Τεχνικής Λύσης.

-Τα δικαιώματα προκύπτουν από την συναφή αίτηση που γίνεται για την χορήγησή τους από το Εθνικό Απόθεμα.

3. Σε συνέχεια λοιπών των βημάτων ένα και δύο, κάποιοι βρίσκονται να έχουν δικαιώματα βοσκότοπου (25 Ευρώ περίπου το στρέμμα συν περίπου συν 10 Ευρώ το στρέμμα μιας και είναι νεοεισερχόμενοι με δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα) σε δημόσιες εκτάσεις βοσκοτόπων που δεν τους ανήκουν (ακόμη και εκτός της οικείας Περιφέρειας τους). Εννοείται ότι δεν ασκούν κτηνοτροφική δραστηριότητα, λαμβάνουν κοινοτική επιδότηση παράνομα, εμποδίζουν να ενταχθούν στο σύστημα πραγματικοί νέοι αγρότες, χαλκεύουν την κατανομή δικαιωμάτων μεταξύ των Περιφερειών, δεσμεύουν έστω και εικονικά δημόσιες εκτάσεις.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το παραπάνω κύκλωμα αποθρασύνθηκε την τελευταία χρονιά (ενδεχομένως και λόγω της επιτυχίας του τα προηγούμενα χρόνια) προκειμένου να δημιουργήσει τελεσίδικες καταστάσεις ενόψει των νέων δικαιωμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου.

Η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ ζητά:

- Να μην χορηγηθούν σε τέτοιες αιτήσεις δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα.

-Να ελεγχθούν τα μισθωτήρια με εμπλοκή και των Δήμων/Περιφερειών (σίγουρα δεν θα υπάρχει βεβαίωση χαρακτηρισμού βοσκοτόπου μιας και τα μισθωτήρια αφορούν δημόσιες εκτάσεις)

-Να ελεγχθούν για τα προηγούμενα χρόνια όσοι έλαβαν τέτοια δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα (ειδικά για το 2019, οι φήμες για την Κρήτη/Ηράκλειο είναι εκκωφαντικές).

- Να μην γίνει εφαρμογή της Τεχνικής Λύσης, τουλάχιστον όσο αφορά τέτοιες αιτήσεις.

 

2020-10-09-152832 2020-10-09-152821 2020-10-09-152748 2020-10-09-152743 2020-10-09-152733

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ
Αθήνα, 28- 09- 2020
Αρ. Πρωτ.: 267
Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων


Κοιν.:
1.    Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και τροφίμων
1.    Βουλευτή: κ. Απ. Αβδελά
(δια της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)
Ερώτηση 9649/16-09-2020
Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 9649/16-09-2020 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Απ. Αβδελάς, με θέμα: «Κύκλωμα αποκομίζει χρηματικά ποσά προορισμένα για κτηνοτρόφους έναντι της χρήσης βοσκοτόπων» σας γνωρίζουμε ότι τα ζητήματα που τίθενται σχετικά με την εν θέματι υπόθεση εκφεύγουν της αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Αρμόδιος να σας ενημερώσει επί των θεμάτων που τίθενται είναι ο συνερωτώμενος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Με εντολή Υπουργού
Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Γραφείου
Π.Μπούρα
Αριθμός σελίδων εγγράφου:    .. .1...
Αριθμός σελίδων συνημμένων:    ..0...
Σύνολο σελίδων:    1