....

ΜΠΛΟΚΑΚΙ: ΠΩΣ ΤΟ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ – Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μεγαλώνει όσο πλησιάζει το τέλος του χρόνου ο αριθμός όσων σπεύδουν στα μητρώα των Δ.Ο.Υ για να κάνουν διακοπή δραστηριότητας.

Η πρόσθετη επιβάρυνση του 26,95% που επιβάλλεται ως ασφαλιστική υποχρέωση δεύτερης  εισφοράς στον ΟΑΕΕ, ακόμη και για τους εργαζόμενους οι οποίοι (λόγω παράλληλης μισθωτής απασχόλησης) έχουν ασφάλιση, είναι αποτρεπτική στο να συνεχίσουν να διατηρούν “μπλοκάκι”.

Το κύμα αυτών που σπεύδουν να κλείσουν τα “μπλοκάκια”, τους προσπαθώντας να αποφύγουν την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ και μαζί με εισφορές 29,95% από 1/1/2017 αλλά και τα 650 ευρώ του τέλους επιτηδεύματος έχει αρχίσει να διογκώνεται και αναμένεται να κορυφωθεί μέχρι και το τέλος .

Η επιβάρυνση για κάθε ποσό που θα λαμβάνεται με απόδειξη παροχής υπηρεσιών, ξεκινά από το 43%. Από το ποσό, θα πρέπει να αποδίδεται το 26,95% και του ποσού που απομένει θα επιβάλλεται και ο φόρος εισοδήματος, ο οποίος με βάση την ενιαία φορολογική κλίμακα θα κλιμακώνεται από 22% για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, μέχρι και 45% για εισοδήματα πάνω από 40.000 ευρώ για το συνολικό εισόδημα, που προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει ότι για μηνιαία μικτή αμοιβή 1000 ευρώ στον φορολογούμενο θα μένουν καθαρά 570 ευρώ ενώ τα 430 θα πηγαίνουν για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Τούτο χωρίς να υπολογίζουμε και το ειδικό τέλος αλληλεγγύης των 650 το οποίο καταβάλλεται εφάπαξ με την εκκαθάριση της δήλωσης.

Σε απόφαση του ΓΓΔΕ κ. Γιώργου Πιτσιλή προβλέπεται ότι οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν στην Δ.Ο.Υ. της έδρας της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας δήλωση διακοπής εργασιών, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης θα επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ και η διαδικασία διακοπής εργασιών θα προχωρά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση.

Αυτό σημαίνει ότι η διακοπή, μπορεί να γίνει μέχρι και 30 ημέρες μετά την έκδοση του τελευταίου παραστατικού συναλλαγής . Στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών αυτό σημαίνει 30 ημέρες μετά την έκδοση της τελευταίας απόδειξης παροχής υπηρεσιών

Πώς κάνουμε διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας

Η διαδικασία της διακοπής δραστηριότητας είναι σχετικά απλή και μπορεί να τελειώσει αυθημερόν αν κάποιος είναι «φορολογικά εντάξει». Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει σωστά ενημερωμένο βιβλίων εσόδων εξόδων, να έχει κάνει όλες τις περιοδικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών να μην έχει λάθη ή παραλείψεις στις εκδοθείσες αποδείξεις και φυσικά να μην χρωστά φόρους εισοδήματος ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ.

Στην συνέχεια, πρέπει να προσέλθει στην υπηρεσία μητρώου της Δ.Ο.Υ. με την αστυνομική του ταυτότητα ή να στείλει εξουσιοδοτημένο άτομο με εξουσιοδότηση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία.

Από εκεί και πέρα οι διαδικασίες είναι τέσσερις:

Η συμπλήρωση του εντύπου Μ4 που αφορά την διακοπή επιχειρηματικός δραστηριότητας Η συμπλήρωση του εντύπου δεν παρουσιάζει καμία δυσκολία, αφού αφορά προσωπικά στοιχεία και την αιτία της διακοπής όπου μπορείτε να αναγράψετε απλά «παύση εργασιών». Σημειώνουμε εδώ, ότι για να είναι εμπρόθεσμη η δήλωση διακοπής εργασιών η ένδειξη «Ημερ/νια Διακοπής»

Το τμήμα μητρώου όπου κατατίθεται το έντυπο Μ4, ελέγχει τα στοιχεία και δίδει στον φορολογούμενο ένα έντυπο με το οποίο θα πρέπει να περάσει από τα τμήματα της Εφορίας (ορίζονται στο έντυπο που δίνει το Μητρώο) και να μαζέψει τις απαραίτητες υπογραφές ,με τελευταίο το τμήμα του πρώην ΚΦΑΣ ή ΚΒΣ όπου αν έχετε -έστω και πλήρως χρησιμοποιημένα θεωρημένα(τρυπημένα) μπλοκ ή τιμολόγια κλπ- θα πρέπει να συμπληρώσετε το Έντυπο Β1.που αφορά εγγραφή και διαγραφή στοιχείων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων .

Στα τμήματα της Δ.Ο.Υ που θα «επισκεφτείτε»,είναι πιθανόν να περιλαμβάνεται και το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ, όπου μπορεί να ζητηθεί να συμπληρώσετε μια υπεύθυνη δήλωση του με τα παρακάτω δεδομένα : «ότι κατά την ημέρα αυτή η επιχείρηση δεν διαθέτει πάγια στοιχεία και η επιχείρηση επίσης ΔΕΝ διαθέτει επαγγελματικό αυτοκίνητο» όπως επίσης και τα στοιχεία της επαγγελματικής σας έδρας

Μετά το «πέρασμα» από τα τμήματα καταλήγετε και πάλι στο τμήμα Μητρώου, όπου γίνεται η διακοπή των εργασιών και λαμβάνετε τη σχετική Βεβαίωση Διακοπής.

Αν πάντως έχετε αμφιβολίες ή ελλείψεις στα βιβλία σας, απευθυνθείτε σε ένα φοροτεχνικό για να τα καλύψετε γιατί κάθε σφάλμα στο γκισέ της εφορίας τιμωρείται με πρόστιμο.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments