......

ΝΕΑ ΤΕΛΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΑ

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια και οδεύει προς δημοσίευση σε ΦΕΚ κοινή υπουργική απόφαση με νέο τιμοκατάλογο για το κόστος υποβολής δηλώσεων ζημιάς στον ΕΛΓΑ.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ τα τέλη εκτίμησης - επανεκτίμησης έχουν ως εξής:

 

Ο παραγωγός με την υποβολή αιτήματος για ένταξη στο πρόγραμμα ενεργητικής προστασίας καταβάλλει τέλη 20 ευρώ ανά φάκελο.

 

Για ζημιές στη φυτική παραγωγή:

α) Για καλλιέργειες σιτηρών, πενήντα λεπτά (0,5 €) του ευρώ κατά στρέμμα

β) Για αροτραίες καλλιέργειες, ένα (1 €) ευρώ κατά στρέμμα

γ) Για αμπελοειδή, ακτινίδια και κηπευτικά, δύο (2 €) ευρώ κατά στρέμμα

δ) Για καλλιέργειες καρποφόρων δένδρων, δέκα λεπτά (0,10 €) του ευρώ κατά δένδρο, όταν τα δένδρα αναπτύσσονται σε ελεύθερα ή γραμμοειδή σχήματα και πυκνότητα φύτευσης μέχρι 100 δένδρα το στρέμμα

ε) Για καλλιέργειες δενδρωδών καλλιεργειών υπέρπυκνης φύτευσης (πυκνότητα φύτευσης άνω των 100 δένδρων), δέκα (10 €) ευρώ κατά στρέμμα

στ) Για καλλιέργειες υπό κάλυψη γενικά (δεν περιλαμβάνεται η χαμηλή κάλυψη), δέκα (10 €) ευρώ κατά στρέμμα

ζ) Για καλλιέργειες δρεπτών ανθέων, είκοσι (20 €) ευρώ κατά στρέμμα

η) Για καλλιέργειες φυτωρίων και καλλιέργειες καλλωπιστικών θάμνων – δένδρων, σαράντα (40 €) ευρώ κατά στρέμμα

θ) Για καλλιέργειες γλαστρικών φυτών, πενήντα (50 €) ευρώ κατά στρέμμα

 

Για ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο:

α) Για βοοειδή και μόνοπλα, τριάντα (30 €) ευρώ κατά κεφαλή ζημιωθέντος ζώου

β) Για αιγοπρόβατα και χοίρους, δύο (2 €) ευρώ κατά κεφαλή ζημιωθέντος ζώου

γ) Για όρνιθες, γαλοπούλες και κουνέλια, δέκα (0,10 €) λεπτά κατά κεφαλή ζημιωθέντος ζώου

δ) Για μελισσοσμήνη, δύο (2 €) ευρώ κατά ζημιωθέν μελισσοσμήνος (κυψέλη)

 

Για περισσότερα δείτε εδώ, σε pdf μορφή, το πλήρες κείμενο της απόφασης:

http://www.paseges.gr/

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments