....

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

 Αλλάζει και με τη.. βούλα το «καθεστώς» που διέπει τις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των αγροτών, καθώς το αργότερο ως αύριο αναμένεται να εκδοθούν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι. Το νέο σύστημα που θα ισχύσει το 2017, έχει κεντρικό «πυρήνα» τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών με βάση, όχι τις λεγόμενες ασφαλιστικές «κλάσεις», αλλά το πραγματικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του προηγούμενου έτους.  Επιβαρυμένοι από τις αλλαγές θα είναι όσοι ασφαλισμένοι έχουν εισόδημα που υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ, ενώ σημαντικές ανατροπές προκύπτουν και στην περίπτωση ελεύθερων επαγγελματικών και αυτοαπασχολούμενων με προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε, ΙΚΕ, μέλη ΕΠΕ). Αστερίσκοι υπάρχουν στην περίπτωση των μισθωτών με παράλληλη απασχόληση.

Λίγο πριν την εκπνοή του 2016, αναμένεται να εκδοθούν επίσημα οι υπουργικές αποφάσεις, που θα συνοδεύονται από τις σχετικές εγκυκλίους, για το νέο σύστημα εισφορών. Όπως αναφέρθηκε πλέον ο υπολογισμός θα γίνεται με βάση το πραγματικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του προηγούμενου έτους. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, θα κληθούν να καταβάλουν εισφορά 20% για κύρια σύνταξη 20%, 6,95% για υγειονομική περίθαλψη και όπου προβλέπεται 7% για επικούρηση, ενώ το ποσοστό για το εφάπαξ φτάνει το 4% για εφάπαξ.

Για τον υπολογισμό των εισφορών λαμβάνεται υπόψη ως κατώτατο εισόδημα το ποσό των  7.032 ευρώ το μήνα, ενώ ανώτατο εισόδημα πάνω από το οποίο δεν μπορούν να υπάρξουν επιβαρύνσεις είναι οι 70.329,6 ευρώ.

Πως θα γίνει ο υπολογισμός

Υποσημείωση με μεγάλη σημασία. Κατά το πρώτο πρώτο εξάμηνο του 2017 οι εισφορές θα υπολογιστούν με βάση το φορολογητέο εισόδημα του 2015 και το δεύτερο εξάμηνο του 2017, με τα εισοδήματα του 2016, όταν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των δηλώσεων εισοδήματος για το συγκεκριμένο έτος. Κατά την διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου θα γίνεται συμψηφισμός σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί επιπλέον εισφορές.

Ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες επιβαρύνονται

Ο πέλεκυς «πέφτει» βαρύς κυρίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν εισόδημα άνω των 25.000 ευρώ, καθώς οι φόροι επιβάρυνσης μπορεί να φτάσουν-ανάλογα πάντα με την περίπτωση σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα για τα χαμηλότερα εισοδήματα η επιβάρυνση από το νέο σύστημα είναι πιο χαλαρή.

Μισθωτοί με παράλληλη απασχόληση-επαγγελματίες με προσωπικές εταιρίες

Επί του πρακτέου το βάρος για την κάλυψη των εισφορών για μισθωτού με παράλληλη απασχόληση, «πέφτει» στον εργοδότη, ωστόσο η κατάσταση αναμένεται να ξεδιαλύνει πλήρως με τις αναμενόμενες εγκυκλίους, καθώς υπάρχουν αρκετά γκρίζα σημεία. Σε ότι αφορά τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες με προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), μελη ΕΠΕ, διαχειριστές και μοναδικών εταίρων μονοπρόσωπων ΙΚΕ, μέλη Δ.Σ σε ανώνυμες εταιρείες, αναμένονται επίσης αλλαγές. Με το νέο σύστημα και ανάλογα πάντα με την περίπτωση, τα φυσικά πρόσωπα ενδέχεται να ασφαλίζονται ως μισθωτοί, ή ως αυτοαπασχολούμενοι, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που ισχύει η διπλή ασφάλιση.

http://www.sofokleousin.gr

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments