....

ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

 

 

 

 

 
  • ενισχυμένη προστασία παιδιών και ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο
  • ποσοτικοί κανόνες στη διαφήμιση
  • 30% ευρωπαϊκό περιεχόμενο σε καταλόγους πλατφορμών με βίντεο κατά παραγγελία («video on demand»)

 

Το ΕΚ υιοθέτησε επικαιροποιημένους κανόνες για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Οι κανόνες αυτοί θα εξασφαλίζουν καλύτερη προστασία για τα παιδιά, θα είναι αυστηρότεροι στο χώρο της διαφήμισης και θα θέτουν 30% όριο ευρωπαϊκών έργων σε καταλόγους ηλεκτρονικών πλατφορμών με βίντεο κατά παραγγελία.

 

Όταν επικυρωθεί και από το Συμβούλιο της ΕΕ, η αναθεωρημένη οδηγία θα ισχύσει για τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, αλλά και για τις πλατφόρμες βίντεο κατά παραγγελία («video-on-demand»), τις πλατφόρμες κοινής χρήσης όπως το Netflix, το YouTube ή το Facebook, καθώς και για πλατφόρμες κοινής χρήσης βίντεο με απευθείας μετάδοση («live streaming»).

 

Οι επικαιροποιημένοι κανόνες θα προστατεύουν καλύτερα τους ανήλικους από περιεχόμενο βίας, μίσους, τρομοκρατίας και  από επιβλαβείς διαφημίσεις.

 

Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων θα πρέπει να έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την καταπολέμηση περιεχομένου που ενθαρρύνει τη βία, το μίσος και την τρομοκρατία, ενώ η αδικαιολόγητη  βία και η πορνογραφία θα υπόκεινται σε αυστηρότερους κανόνες. Όταν καταγγέλλεται ή επισημαίνεται από χρήστες περιεχόμενο σε πλατφόρμες κοινής χρήσης βίντεο ως επιβλαβές θα πρέπει να υπάρχει ταχεία αντίδραση.

 

Η νομοθεσία δεν περιλαμβάνει φιλτράρισμα περιεχομένου πριν από τη μεταφόρτωσή του, αλλά, κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου, οι πλατφόρμες θα πρέπει να δημιουργήσουν έναν διαφανή, εύχρηστο και αποτελεσματικό μηχανισμό που θα επιτρέπει στους χρήστες να καταγγέλλουν ή να επισημαίνουν περιεχόμενο.

 

Ο νέος νόμος περιλαμβάνει αυστηρούς κανόνες σχετικά με τη διαφήμιση, την τοποθέτηση προϊόντων σε τηλεοπτικά παιδικά προγράμματα και περιεχόμενο που διατίθεται σε πλατφόρμες με βίντεο κατά παραγγελία. Οι διαπραγματευτές του ΕΚ εξασφάλισαν επίσης έναν μηχανισμό προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τα παιδιά, επιβάλλοντας μέτρα προκειμένου τα δεδομένα που συλλέγονται από τους παρόχους οπτικοακουστικών μέσων να μην υποβάλλονται σε επεξεργασία για εμπορική χρήση, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης «προφίλ» και τη στοχευμένη διαφήμιση με βάση τη συμπεριφορά.

 

Επαναπροσδιορισμός ορίων στη διαφήμιση

 

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, η διαφήμιση μπορεί να αντιστοιχεί στο 20% της ημερήσιας τηλεοπτικής περιόδου εκπομπής μεταξύ 6:00 και 18:00, δίνοντας στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς την ευελιξία να προσαρμόσουν τις διαφημιστικές περιόδους. Έχει επίσης αφεθεί χώρος και για τις ώρες υψηλής τηλεθέασης, δηλαδή μεταξύ 18:00 και 0:00, όπου ο επιτρεπόμενος χρόνος διαφήμισης δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 20% του συνολικού χρόνου εκπομπής.

 

30% ευρωπαϊκό περιεχόμενο στους καταλόγους πλατφορμών με βίντεο κατά παραγγελία («video on demand»)

 

Προκειμένου να υποστηριχθεί η πολιτιστική ποικιλομορφία του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα, το ΕΚ εξασφάλισε ότι το 30% του περιεχομένου σε καταλόγους πλατφορμών με βίντεο κατά παραγγελία θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκό.

 

Οι πλατφόρμες με βίντεο κατά παραγγελία καλούνται επίσης να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών παραγωγών, είτε επενδύοντας άμεσα στο περιεχόμενο είτε συνεισφέροντας σε εθνικά κονδύλια. Το επίπεδο συνεισφοράς σε κάθε χώρα θα πρέπει να είναι ανάλογο με τα έσοδά  από βίντεο κατά παραγγελία στη συγκεκριμένη χώρα.

 

Η νομοθετική πρόταση περιλαμβάνει επίσης διατάξεις σχετικά με την προσβασιμότητα, την ακεραιότητα του σήματος του ραδιοτηλεοπτικού φορέα, την ενίσχυση των ρυθμιστικών αρχών και την προώθηση των ικανοτήτων των μέσων ενημέρωσης.

 

Επόμενα βήματα

 

Η συμφωνία πρέπει να εγκριθεί και τυπικά από το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ πριν τεθεί σε ισχύ ο εν λόγω αναθεωρημένος νόμος. Τα κράτη μέλη έχουν 21 μήνες από την έναρξη ισχύος του προκειμένου να προσαρμόσουν τους νέους αυτούς κανόνες στην εθνική τους νομοθεσία.

 

Η νομοθετική πρόταση εγκρίθηκε με 452 ψήφους υπέρ, 132 ψήφους κατά, και 65 αποχές.

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments