....

ΝΟΚΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΑΣ : ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ COVID-19.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

            ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ COVID-19.

 

Σας ενημερώνουμε ότι εν' όψη της κρίσης που έχει προκληθεί από τον Κορωνοϊό Covid-19 η Διοίκηση του Γ.Ν.Πέλλας – Ν.Μ. Έδεσσας, ενεργοποιεί εκτάκτως την Υπηρεσία Τηλεφωνικής Ψυχολογικής Υποστήριξης και Συμβουλευτικής από 15 Απριλίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στο τηλέφωνο 2381350194:

  • Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή
    • 08.00-10.30 : ιατρονοσηλευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, τεχνολόγοι υπηρεσιών υγείας, διασώστες.
    • 11.00-14.00 : υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι.
  • Τετάρτη:
    • 15.00-17.30 : ιατρονοσηλευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, τεχνολόγοι υπηρεσιών υγείας, διασώστες.
    • 18.00-21.00 : υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι.

Στόχος είναι να βοηθήσουμε τα πιο ευάλωτα άτομα του περιβάλλοντος μας, και να διασφαλίσουμε τη ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, καθώς αποτελεί μια προτεραιότητα κλειδί για την αντιμετώπιση πανδημιών-επιδημιών.

                                                  

 

                                                                     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ

 

 

                                                                                           ΣΜΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 


 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments