....

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΟΣΙ ΈΔΕΣΣΑΣ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ΒΑΡΟΣΙ Έδεσσας, αξιοποιώντας την εμπειρία του σε προγράμματα και δραστηριότητες με πολιτιστική, περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση,  υπέβαλλε πρόταση συμμετοχής στο  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα   «Εκπαιδευτικές Συμπράξεις  Grundtvig»με τίτλο:  «Rivers : an opportunity for promoting employment and local sustainable development”(Ποτάμια: μια ευκαιρία για την προώθηση της απασχόλησης και της τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης).
Ανακοίνωση δράσης στο site του project.  http://promoriver2014.wix.com/promoriver#!agraslakegr/cobh

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments