..

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ

 

 
 

Επίσκεψη στην Έδεσσα πραγματοποίησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ από την Παρασκευή 15.2 μέχρι και την Δευτέρα 18.2.2019 μετά από πρόσκληση του Σεβ. Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ.

Το βράδυ του Σαββάτου (16/2) ο Σεβασμιώτατος ομίλησε στην Σύναξη νέων στο εντευκτήριο της Ιεράς Μητροπόλεως (8.00 μ.μ.)
με θέμα την θεωρία των Οικονομιών, βάσει της οποίας το σχέδιο του Θεού για την σωτηρία και την αποκατάσταση του ανθρώπου (Θεία Οικονομία) άρχισε με το Πρωτοευαγγέλιο, την πρώτη υπόσχεση του ερχομού του Σωτήρος στους Πρωτοπλάστους. Συνεχίστηκε μέσω των προφητών, των δικαίων και διαφόρων παιδαγωγικών μέσων και ολοκληρώθηκε με την έλευση του Κυρίου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος στην ευχή της Αναφοράς: «...ου γαρ απεστράφης το πλάσμα σου εις τέλος, ο εποίησας, αγαθέ, ουδέ επελάθου έργου χειρών σου, αλλ' επεσκέψω πολυτρόπως, διά σπλάγχνα ελέους σου. Προφήτας εξαπέστειλας, εποίησας δυνάμεις διά των Αγίων σου... νόμον έδωκας εις βοήθειαν, Αγγέλους επέστησας φύλακας.  Ότε δε ήλθε τα πλήρωμα των καιρών, ελάλησας ημίν εν αυτώ τω Υιώ σου, δι' ου και τους αιώνας εποίησας.»

Την επομένη, Κυριακή 17/2, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καισαριανής χοροστάτησε στον Όρθρο, προέστη στην Θεία Λειτουργία συλλειτουργούντος του ποιμενάρχου της Ι. Μητροπόλεως Εδέσσης κ. Ιωήλ και κήρυξε τον θείο λόγο.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας (6.00 μ.μ.) ο Σεβασμιώτατος ομίλησε στα πλαίσια των Εσπερινών Κηρυγμάτων στον Ι. Κ. Ναό Αγίας Σκέπης Εδέσσης με θέμα: «Οι επτά μεγάλες διαθήκες της Παλαιάς Διαθήκης και η Καινή Διαθήκη».
Το θέμα αυτό αναφέρεται στις μεγάλες διαθήκες που οδηγούν στην αιώνια Διαθήκη. Την Διαθήκη που συνήφθη με την σταυρική θυσία του Κυρίου και την οποία προγευόμεθα στην Θεία Λειτουργία.
Πρώτη Διαθήκη είναι η Αδαμική, από την Δημιουργία μέχρι την Πτώση. Δεύτερη είναι η Εδεμική, η οποία συνδέεται με τους δερματίνους χιτώνες και την φροντίδα του Κυρίου για τον πεπτωκότα άνθρωπο. Τρίτη είναι η διαθήκη του Νώε. Τέταρτη είναι η Αβρααμική. Πέμπτη η Σιναϊτική ή Μωσαϊκή. Εκτός από την Αβρααμική διαθήκη, όλες οι άλλες είχαν όρους. Έκτη μεγάλη Διαθήκη ήταν η Παλαιστινή ή Μωαβική, προ της εισόδου στην Γη της Επαγγελίας και Έβδομη η Δαβιτική. Στην συνέχεια και μέσω των προφητών Ιερεμίου και Ιεζεκιήλ αναγγέλλεται η νέα Διαθήκη, για την οποία ομιλεί και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός: «...τούτο εστι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης». Αυτή είναι η αιώνια Διαθήκη, η οποία βιώνεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Προϋπόθεση για την είσοδό μας σε αυτήν είναι η πίστη και η συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας, με πρώτο το μυστήριο του Βαπτίσματος. Έτσι ο άνθρωπος γίνεται τέκνο και κληρονόμος Θεού. Αυτό ακριβώς δηλώνεται κατά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, στην Οπισθάμβωνο ευχή: «Ο ευλογών τους ευλογούντάς σε, Κύριε και αγιάζων τους επί σοι πεποιθότας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου.»
 

 
 

2η ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

 

Στα πλαίσια της τετραημέρου επισκέψεώς του στην Ιερά Μητρόπολη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας ο Σεβ. Μητροπολίτης Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ ομίλησε στην 2η Ιερατική Σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως, η οποία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 στην Έδεσσα (Πνευματικό Κέντρο).

Ο Σεβασμιώτατος ανέπτυξε το θέμα: «Τα χαρακτηριστικά της
αποστολής των Ποιμένων» παρουσιάζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά της αποστολής και αυτογνωσίας των Ποιμένων της Εκκλησίας, σε όποιον βαθμό της ιερωσύνης και αν ανήκουν.
Πρώτο χαρακτηριστικό της αποστολής των Ποιμένων αποτελεί η Ιερωσύνη. Πρόκειται για κλήση του Θεού, στο δικό Του έργο. Η ενορία, η επισκοπή, το ποίμνιο, δεν ανήκουν στον ποιμένα, αλλά στον Θεό. Μάλιστα η αρχή της πνευματικής οικονομίας δεν ισχύει για τους φέροντας την ιερωσύνη και ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ρητές διατάξεις υψίστου κύρους για αυτούς (βλ. Κ. Διαθήκη). Οι υψηλότατες απαιτήσεις της ιερωσύνης, που ισχύουν για όλους τους κληρικούς, περιγράφονται στους λόγους του αποστόλου Παύλου: «Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος...» (Εβρ. 7,26). Δεύτερο χαρακτηριστικό και στοιχείο αυτογνωσίας αποτελεί η ποιμαντική ευθύνη. Ήδη στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός ασκεί κριτική μέσω των προφητών στους ποιμένες που εγκαταλείπουν το ποίμνιό τους και ασκούν πλημμελώς την διακονία τους (βλ. προφήτες Ιεζεκιήλ και Μαλαχίας). Το Τρίτο χαρακτηριστικό της αποστολής των Ποιμένων της Εκκλησίας έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι απεσταλμένοι του Θεού και όχι αντιπρόσωποί Του. Αυτό σημαίνει, ότι κανένας ποιμένας δεν νομιμοποιείται να διδάσκει και να εφαρμόζει οτιδήποτε διαφέρει από την διδασκαλία του Χριστού. Αυτό το νόημα έχουν και οι αυστηροί έλεγχοι των ψευδοπροφητών της Παλαιάς Διαθήκης από τον Θεό όπως και οι λόγοι του Κυρίου: «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη... διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν» (Μθ. 28,19-20). Οι αληθινοί ποιμένες γρηγορούν και προειδοποιούν το ποίμνιο για τους πνευματικούς κινδύνους και σε καμία περίπτωση δεν παρασιωπούν το θέλημα του Θεού, όπως για παράδειγμα κάποιοι «μοντέρνοι» θεολόγοι και κληρικοί, που συνιστούν την κατάργηση των αναφορών στην κόλαση ή τον διάβολο. Τέλος, οι ποιμένες της Εκκλησίας είναι οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού. «Ὡς καλοὶ οἰκονόμοι ποικίλης χάριτος Θεοῦ» (Α΄ Πετρ. 4,10) πρέπει να ενισχύουν και να ανακουφίζουν πνευματικά το ποίμνιό τους, ώστε να βρουν μάρτυρες υπερασπίσεως την ημέρα της Κρίσεως και να δικαιωθούν από τον Κύριο.

Μετά το πέρας της εισηγήσεως ακολούθησε συζήτηση με το ακροατήριο, στην οποία μετείχε και ο ποιμενάρχης της Ι. Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ.
  

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments