......

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

 

Ο αγροδιατροφικός τομέας επηρεάζεται σημαντικά από την αιφνιδιαστική οικονομική κρίση που ξέσπασε ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του Covid-19, κυρίως λόγω της προκαλούμενης διαταραχής της εφοδιαστικής αλυσίδας και της αυξημένης αβεβαιότητας που αυτά προκαλούν.

Επειδή ακούγονται και γράφονται διάφορες ανευθυνότητες για τον τρόπο με τον οποίο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στέκεται δίπλα στον παραγωγό και για να αποκατασταθεί η αλήθεια, παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί μέχρι σήμερα:

1 Ενσωματώσαμε στη σχετική λίστα με τους κλάδους που εντάσσονται στα μέτρα στήριξης τους ΚΑΔ των πληττόμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα.

2 Κατόπιν συνεννοήσεως με τις διοικήσεις των τραπεζών και αφού διευθετήθηκαν ζητήματα που αφορούσαν τη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), λύθηκε το ζήτημα που είχε προκύψει με την ανανέωση της Κάρτας Αγρότη.

3 Αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες που παρατηρούνται στον πρωτογενή τομέα εξαιτίας των μέτρων αποτροπής εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού (Covid-19) επισπεύσθηκε η πληρωμή των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ προς τους πληγέντες αγρότες, ύψους 22 εκατ. ευρώ, και πρόκειται να πληρωθούν άμεσα άλλα 10 εκατ. ευρώ.

4 Σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε εξαιτίας του Covid-19, μετά από συστηματική προσπάθεια εξασφαλίστηκε νέα αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού κατά 40 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα της Μεταποίησης, προκειμένου να διευρυνθεί η βάση του πίνακα κατάταξης και να ενταχθούν στη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν γεωργικό» του Υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020, όσο το δυνατόν περισσότερες θετικά αξιολογημένες επενδυτικές προτάσεις.

5 Από το ποσό ύψους 150 εκατ. ευρώ, που μας έχει διατεθεί για την παροχή άμεσων κρατικών ενισχύσεων προς τους παραγωγούς και τη στοχευμένη ενίσχυση των κλάδων που πλήττονται, έχουν υπογραφεί και προωθηθεί για πληρωμή:http://www.steico.gr/

 Ενισχύσεις παραγωγών ανθέων, ύψους 10,9 εκατ. ευρώ.

Επίσης, σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες παρακολουθεί την πορεία όλων των κλάδων της αγροτικής οικονομίας.

6 Κατόπιν επικοινωνίας με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών και αλιευτικών προϊόντων να ενταχθούν στα αντίστοιχα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας:

Επιστρεπτέα προκαταβολή, ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Ταμείο εγγυοδοσίας ύψους 2 δισ. ευρώ.

Επιδότηση τόκων ενήμερων δανείων ύψους 1 δισ. ευρώ.

7 Από τα υπόλοιπα αδιάθετα ποσά των κρατικών ενισχύσεων de minimis για τους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, έχουν υπογραφεί και προωθηθεί για πληρωμή από το ΥΠΑΑΤ:

Αποζημιώσεις για τα ζαχαρότευτλα, ύψους 1 εκατ. ευρώ.

Αποζημιώσεις για τα θερμοκήπια Κρήτης, ύψους 2 εκατ. ευρώ.

Αποζημιώσεις για το βαμβάκι στον Έβρο, ύψους 5 εκατ. ευρώ.

 Αποζημιώσεις για τα σιτηρά στον Έβρο, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.

8 Από τα υπόλοιπα αδιάθετα ποσά των κρατικών ενισχύσεων de minimis για τους κλάδους της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, έχουν υπογραφεί και προωθηθεί για πληρωμή από το ΥΠΑΑΤ:

Αποζημιώσεις παράκτιας αλιείας, ύψους 15,3 εκατ. ευρώ.

9 Με συγκεκριμένη διάταξη που προτείναμε δεν απαιτείται εφεξής και έως τις 30 Ιουνίου 2020 από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας για σύναψη ή ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων, χρηματοδοτήσεων και εκταμιεύσεων από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα μέχρι του ποσού των 25.000 έναντι του ορίου των 6.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα.

10 Παρακολουθούμε την εξέλιξη της πρωτοβουλίας που έχουμε αναλάβει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τις ελληνικές τράπεζες, για τη διάθεση 200 εκατ. ευρώ περίπου, για την παροχή μακροπρόθεσμων δανείων χαμηλού επιτοκίου.

11 Για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας στην ενεργοποίηση του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο σε πρώτη φάση μπορεί να μοχλεύσει πόρους άνω των 400 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση δανείων με προνομιακούς όρους.

Μάλιστα, με τις τροποποιήσεις που εισηγηθήκαμε στην ΕΕ για τους σχετικούς κανονισμούς, αυξάνεται η ευελιξία του, με την πρόβλεψη παροχής κεφαλαίου κίνησης έως 200.000 ευρώ στους τελικούς αποδέκτες.

12 Αντίστοιχα για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, στο πλαίσιο διεύρυνσης των επιλεξιμοτήτων που πετύχαμε στις πρόσφατες τροποποιήσεις των σχετικών κανονισμών της ΕΕ, ετοιμάζουμε δύο νέα μέτρα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 100 εκατ. ευρώ:

Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων για τους αλιείς μεγάλων σκαφών.

Μέτρα για τη δημόσια υγεία, τα οποία θα αφορούν την εισοδηματική στήριξη υδατοκαλλιεργητών εξαιτίας της απώλειας εισοδήματός τους ως αποτέλεσμα της αναστολής ή του περιορισμού των δραστηριοτήτων τους, λόγω της πανδημίας.

13 Πολύ σημαντικές δυνατότητες ως προς την απαιτούμενη ρευστότητα αναμένεται να προκύψουν από την εξειδίκευση των πρωτοβουλιών, που αναλήφθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο με το πακέτο στήριξης των 540 δισ. ευρώ που εγκρίθηκε πρόσφατα:

100 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του εργαλείου SURE.

200 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

240 δισ. ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

14 Όσον αφορά τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, έχουν υπογραφεί και προωθηθεί για πληρωμή από το ΥΠΑΑΤ (σύνολο 132,7 εκατ. ευρώ) για:

Σκληρό σιτάρι (11,7 εκατ. ευρώ)

Βιομηχανική ντομάτα (2,9 εκατ. ευρώ)

Πορτοκάλια χυμοποίησης (5,4 εκατ. ευρώ)

Όσπρια (4,7 εκατ. ευρώ)

Πρωτεϊνούχα, κτηνοτροφικά ψυχανθή (6,6 εκατ. ευρώ)

Σπόροι σποράς (2,8 εκατ. ευρώ)

Σπαράγγι (0,9 εκατ. ευρώ)

Σηροτροφία (0,7 εκατ. ευρώ)

Ζαχαρότευτλα (3,3 εκατ. ευρώ)

Αιγοπρόβειο κρέας (55,2 εκατ. ευρώ)

Κορινθιακή σταφίδα (4,8 εκατ. ευρώ)

Καρποί με κέλυφος (3,9 εκατ. ευρώ)

Μήλα (3,9 εκατ. ευρώ)

Σανοδοτικά ψυχανθή (25,2 εκατ. ευρώ)

Και προετοιμάζονται οι συνδεδεμένες ενισχύσεις (ύψους 49,3 εκατ. ευρώ) για:

Ρύζι (7,6 εκατ. ευρώ)

Βόειο κρέας (35,5 εκατ. ευρώ)

Ειδικά βοοειδή (2,7 εκατ. ευρώ)

Ειδικά αιγοπρόβατα (0,5 εκατ. ευρώ)

Ροδάκινο χυμοποίησης (2,8 εκατ. ευρώ)

15 Όσον αφορά τη χρηματοδότηση ειδικών μέτρων στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους (συνολικού ύψους προγράμματος 23,9 εκατ. ευρώ), έχει υπογραφεί σχετική απόφαση και προωθηθεί για πληρωμή από το ΥΠΑΑΤ σχετική λίστα προϊόντων:

Δαμάσκηνα
Σκοπέλου
500 ευρώ/εκτάριο
Φασόλια και
βρώσιμο λαθούρι
500 ευρώ/εκτάριο
Αμπελοοινικός τομέας 700 ευρώ/εκτάριο
Διατήρηση παραδοσιακής καλλιέργειας Μαστίχας Χίου 11,5 ευρώ/κιλό καθαρής μαστίχας
Γεώμηλα 600 ευρώ/εκτάριο
Τοματάκι
Σαντορίνης
700 ευρώ/εκτάριο
Αγκινάρα Τήνου 500 ευρώ/εκτάριο
Εσπεριδοειδή 500 ευρώ/εκτάριο
Κριθάρι Λήμνου 50 ευρώ/εκτάριο
Διατήρηση
παραδοσιακών ελαιώνων
145 ευρώ/εκτάριο

Όλα τα παραπάνω στοχευμένα μέτρα έχουν ως βασικό σκοπό τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του πρωτογενούς μας τομέα την κρίσιμη αυτή περίοδο. Ακολουθούμε τη στρατηγική της στοχευμένης στήριξης των κλάδων της αγροτικής παραγωγής που πλήττονται και δεν ακολουθούμε τις λαϊκίστικες προτροπές για οριζόντια στήριξη, που θα μετέτρεπαν το ΥΠΑΑΤ σε υπουργείο Κοινωνικής Πολιτικής.

Στηρίζουμε στοχευμένα και διασφαλίζουμε τη συνέχεια της παραγωγικής δραστηριότητας. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν άδικο, αναποτελεσματικό και, κυρίως, καταστροφικό για την παραγωγή μας.

 

του Δρος Κων/νου Ν. Μπαγινέτα, γεωπόνου-ειδικευμένου σε θέματα Αειφορικής Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης, γενικού γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, ΥΠΑΑΤ

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments