....

«ΟΙ ΥΠΕΡΜΕΤΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ»

 

 

Η ΕΣΕΕ απευθυνόμενη στους συναδέλφους επιτηδευματίες (φυσικά & νομικά πρόσωπα) όλων των επαγγελματικών κλάδων, υπενθυμίζει τις σημαντικότερες φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις που πρέπει να διευθετηθούν έως τα τέλη του Δεκεμβρίου 2016. Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης χαρακτήρισε τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων έως το τέλος του έτους, υπέρμετρες  και υπέρογκες, ενώ επισήμανε ότι τις επόμενες 4 εργάσιμες ημέρες, ιδιώτες και επιχειρήσεις, πρέπει να ανταποκριθούν σε ένα συνολικό λογαριασμό, που ξεπερνά τα 4 δις ευρώ, όσο δηλαδή ο μηνιαίος τζίρος της εορταστικής αγοράς του Δεκεμβρίου.

Προκειμένου ο προγραμματισμός των επιχειρήσεων να είναι ο καλύτερος δυνατός και να αποφευχθούν φαινόμενα παρερμηνειών και μη τήρησης των καταληκτικών ημερομηνιών που έχουν τεθεί, επισημαίνονται και εκείνες οι υποχρεώσεις που εξαιτίας των αργιών του τελευταίου μήνα του έτους έχουν μεταφερθεί στις αρχές του προσεχούς Ιανουαρίου. Πιο αναλυτικά:

Για το μήνα Δεκέμβριο 2016:

 ➢ Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.

➢ Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.

➢ Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα - Τόκους - Δικαιώματα (για το μήνα Οκτώβριο).

➢ Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία (ΦΠΑ για το μήνα Νοέμβριο € 1 δις).

➢ Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών οντοτήτων με φορολογικό έτος από 01/07/2015 έως 30/06/2016. 

➢ Καταβολή  της 4ης δόσης του ΕΝΦΙΑ, σε περίπτωση κατοχής ακινήτου. (€ 700 εκ.).

➢ Πληρωμή τελών κυκλοφορίας για το 2017, για κατοχή οχήματος. (€ 1,2 δις).

➢ Καταβολή μηνιαίων δόσεων τμηματικής εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (630 εκ. ευρώ σε Εφορία, Ασφαλιστικά Ταμεία). Αφορά όσους υπόχρεους έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις των Ν. 4321/2015 (100 δόσεις), Ν. 4152/2013 & 4174/2013 («Πάγια ρύθμιση»).

➢ Τελευταία Δόση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και επιχειρήσεων. (€ 300 εκ.)

 

Σημαντικότερες υποχρεώσεις επιχειρήσεων για το μήνα Δεκέμβριο 2016, οι οποίες λόγω αργιών  μεταφέρονται στις αρχές  Ιανουαρίου 2017:

 ➢ Υποβολή βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2015.

➢ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) μηνός Νοεμβρίου- Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων - Υποβολή ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

➢ Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου (μισθωτήριο σε taxisnet).

➢ Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (για το μήνα Οκτώβριο).

➢ Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία, (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα (για το μήνα Οκτώβριο).

➢ Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών (Άρθρο 64, παρ. 2 του Ν.4172/2013), καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (για το μήνα Οκτώβριο).

 

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας εύχεται καλές δουλειές, με υγεία, δύναμη και πολύ υπομονή σε όλους τους εμπόρους και τις οικογένειές τους, ενόψει της δύσκολης συνέχειας και των υπέρμετρων φορολογικών υποχρεώσεων που επισημάνθηκαν παραπάνω. Καλή χρονιά, με λιγότερους φόρους!

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΕΕ στις βασικές διατάξεις-τροπολογίες του νέου νόμου για Πλαστικό χρήμα & Αδήλωτα εισοδήματα

Η κατάθεση και ψήφιση του σχεδίου Νόμου για το πλαστικό χρήμα και τα αδήλωτα εισοδήματα που πραγματοποιήθηκε πριν τα Χριστούγεννα στη Βουλή, δεν συμπεριελάμβανε, παρά τις πολλές υποσχέσεις, τον «ειδικό επιχειρηματικό λογαριασμό», συντηρεί τις αδικίες του αφορολόγητου ορίου, ενώ επιχειρεί μέσω τροπολογιών τη διευθέτηση μίας σειράς ζητημάτων, όπως:

1. Προώθηση Ηλεκτρονικών Συναλλαγών
• Ποσοστά συγκέντρωσης ηλεκτρονικών αποδείξεων
• εξαιρούμενες δαπάνες και καθορισμός κινήτρων
• Σύνδεση ταμειακών μηχανών με ΓΓΔΕ

2. Οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων
• φορολογικοί συντελεστές & πρόσθετος φόρος
• εξαιρέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση

Παρατηρήσεις & σχόλια της ΕΣΕΕ
Ένα πάγιο και διαρκές αίτημα του εμπορικού κόσμου, αυτό της καθολικής ισχύος του αφορολόγητου ορίου χωρίς διακρίσεις μεταξύ των επαγγελματικών ομάδων (μισθωτών & επιτηδευματιών), αγνοείται επιδεικτικά για ακόμη μία φορά από τους ιθύνοντες.
Η φορολόγηση των κερδών των ελεύθερων επαγγελματιών από το πρώτο €, στερώντας τους την προστασία του αφορολόγητου ορίου, δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και προνομιακής μεταχείρισης. Με αυτόν τον τρόπο δεν δίνεται κανένα κίνητρο στους επιτηδευματίες να ζητούν αποδείξεις για τις αγορές που πραγματοποιούν, στερώντας με αυτόν τον τρόπο πολύτιμα δυνητικά έσοδα για το Δημόσιο.

Οι προωθούμενες διατάξεις για την τόνωση της χρήσης του «πλαστικού χρήματος» και των ηλεκτρονικών συναλλαγών, ενώ αποσκοπούν στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στην ταυτόχρονη ενίσχυση της διαφάνειας, αποτυγχάνουν να ενεργοποιήσουν και να κινητροδοτήσουν μεγάλο μέρος της φορολογικής βάσης.
Ακόμη ένα μέτρο που είχε προταθεί από την ΕΣΕΕ για τη θεσμοθέτηση ενός κατώτατου ορίου προστασίας των ελεύθερων επαγγελματιών, αντίστοιχου με εκείνου που ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα, τελικά έμεινε στα χαρτιά.
Η θέσπιση ενός «ειδικού επιχειρηματικού/επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού» αλλά στην ουσία «τροφοδότη λογαριασμού» των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης, θα επιδρούσε ευεργετικά τόσο στη ρευστότητα των επιχειρήσεων όσο και στην προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.
Η απλή αναφορά που γίνεται στο Άρθρο 62 του Νομοσχεδίου για τον «Επαγγελματικό Λογαριασμό», χωρίς καμία επιπλέον εξειδίκευση του όρου, επαληθεύει τους φόβους του επιχειρηματικού κόσμου πως, κατόπιν και των ισχυρότατων πιέσεων των Θεσμών, οι δυνατότητες που παρέχει ένα τόσο χρήσιμο εργαλείο στη φορολογική διοίκηση θα παραμείνουν τελικά αναξιοποίητες.
Πρέπει να καταστεί κοινός τόπος ότι η βελτίωση της λειτουργικότητας των επιχειρήσεων, αφενός θα διασφαλίσει σε σημαντικό ποσοστό την επιβίωσή τους και αφετέρου θα συμβάλλει στη συνεπέστερη διευθέτηση των υποχρεώσεών τους απέναντι στο Κράτος.
Προς αυτή την κατεύθυνση, οποιοδήποτε εργαλείο αποκατάστασης των συνθηκών λειτουργίας στην Αγορά και δίκαιης κατανομής των φορολογικών βαρών, πρέπει να αξιολογείται με τη δέουσα προσοχή όσον αφορά στις προοπτικές συνεισφοράς του στους προς επίτευξη δημοσιονομικούς στόχους.

Δήλωση Βασίλη Κορκίδη:

«…Προφανώς η ρύθμιση οικειοθελούς απόκρυψης εισοδημάτων δεν αφορά την πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δήλωσαν τα εισοδήματα τους, αλλά δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στους βεβαιωμένους φόρους που τους επιβλήθηκαν και κατέληξαν μετά από πρόστιμα και προσαυξήσεις σε υπέρογκες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Παρά, όμως, το γεγονός ότι δεν έχουν τα διαθέσιμα χρήματα, έχουν αποδεχθεί να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους, σε αντίθεση με αυτούς που τα έχουν φυγαδεύσει αδήλωτα στο εξωτερικό. Το ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ με έρευνα και παραδείγματα θα συγκρίνει τις «οικειοθελείς» επιβαρύνσεις των αδήλωτων εισοδημάτων με τις υποχρεωτικές επιβαρύνσεις επιβεβαιωμένων και προσαυξημένων οφειλών από δηλωμένους φόρους εισοδήματος. Όσο για τον ειδικό επιχειρηματικό λογαριασμό, θα συνεχίσουμε να τον διεκδικούμε…»

 

 

 

 

 

Αγορά κτιρίου του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ.

Με μεγάλη χαρά, η ΕΣΕΕ ανακοινώνει ότι σήμερα ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την αγορά, με ιδίους πόρους, του κτιρίου επί της οδού Πετράκη από το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της ΕΣΕΕ. Πλέον στην κατοχή της βρίσκεται  ένα νεοκλασικό διατηρητέο «διαμάντι» του κέντρου της Αθήνας, το οποίο από σήμερα στεγάζει το επιστημονικό στελεχιακό δυναμικό του Ινστιτούτου.

Πρόκειται για μία σημαντική αναβάθμιση της λειτουργίας της Συνομοσπονδίας, καθώς ο ερευνητικός-επιστημονικός βραχίονας, αποκτά τα ιδιόκτητα γραφεία του για να συνεχίσει το πολύτιμο έργο της τεκμηρίωσης των θέσεων της ΕΣΕΕ και της οργάνωσης της παρέμβασής της στη δημόσια σφαίρα.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης ευχαριστεί  εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου της ΕΣΕΕ, όλους τους εμπλεκόμενους για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς και εύχεται καλορίζικο!

dio_6242a

Δεκέμβριος 22nd, 2016|Δελτία Τύπου – Ανακοινώσεις

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments