......

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΑΝΗ ΤΖΑΜΤΖΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ [PHOTOS]

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ                                      

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                                                           

Έδεσσα 6-6-2020
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΔΕΣΣΑΙΟ ΠΟΤΑΜΟ

Για την ουσιαστική και ειλικρινή ενημέρωση των πολιτών της Έδεσσας και της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, η ΠΕ Πέλλας εξέδωσε το παρακάτω δελτίο τύπου:
«Το έργο «Αντιπλημμυρική προστασία Έδεσσας (Π.Εδεσσαίος)» προϋπολογισμού 2.100.000,00 € εντάχθηκε σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, κατόπιν όλων των απαραίτητων μελετών, περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων από την αρμόδια υπηρεσία ΔΙΠΕΧΩ κλπ εγγράφων που κατατέθηκαν από την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας στην Ειδική Διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία και το ενέκρινε.

Ο ποταμός Εδεσσαίος στο τμήμα του που διέρχεται από την πόλη της Έδεσσας και  στο οποίο πρόκειται να γίνουν οι παρεμβάσεις του εν λόγω έργου, διευθετήθηκε στη σημερινή του μορφή  στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και αρχές του 1960, όπως αποδεικνύεται από αεροφωτογραφίες και έγγραφα-σχέδια της ΔΕΗ.
Στη σημερινή του μορφή πρόκειται για τεχνητό οριοθετημένο αντιπλημμυρικό έργο.

2020-06-06-193130

 
 Παλιά και νέα κοίτη


Από την πάροδο του χρόνου, τα τεχνητά στοιχεία του έργου υπέστησαν φθορές, οι οποίες αποκαταστάθηκαν σημειακά, χωρίς όμως να έχει γίνει μια μεγαλύτερη και συνολική παρέμβαση τα τελευταία 60 χρόνια. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι να αυξάνεται ο «κίνδυνος πλημμύρας»

2020-06-06-193123

 
Σημερινή κατάσταση

2020-06-06-193116Σύμφωνα με το «Σχέδιο Διαχείρησης Κινδύνων Πλημμύρας» της Γενικής Γραματείας Υδάτων, το εν λόγω έργο και η πόλη της Έδεσσας, είναι εντός Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας με κωδικό GR09RAK0001.
Υπόβαθρο Χάρτης με το ανάγλυφο

Για την  αποκατάσταση της υφιστάμενης κοίτης, η Π.Ε. Πέλλας κατέληξε στην καταλληλότερη τεχνική λύση, λαμβάνοντας υπόψη πάνω από όλα, την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και μία σειρά παραγόντων όπως:
⦁    Ασφάλεια κατασκευής
⦁    Βλάστηση και διατήρηση της
⦁    Σεισμικότητα περιοχής
⦁    Διατήρηση υδραυλικών χαρακτηριστικών
⦁    Διατήρηση γεωμετρικών χαρακτηριστικών
⦁    Την Αντιστήριξη των πρανών
⦁    Περιορισμός χώρου λόγω ανάπτυξης του αστικού ιστού
⦁    Πολεοδομικές συνθήκες
⦁    Οριοθέτηση
⦁    Υφιστάμενα  Έργα  ανάπλασης και λοιπές υποδομές
⦁    Αυξημένη κίνηση οχημάτων παράπλευρων οδών

Η ΠΕ Πέλλας από τις πρώτες συσκέψεις με τους φορείς της πόλης, πριν τη εκπόνηση της μελέτης του έργου, έβαλε μετά την ασφάλεια, το θέμα της περιβαλλοντικής και αισθητικής αναβάθμισης της περιοχής.
Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, κατά την ολοκλήρωση των εργασιών, τα πρανή θα φέρουν αρμολογημένους λίθους, προκειμένου να υπάρχει εναρμόνιση με το ήδη κατασκευασθέν έργο ανάπλασης των  ποταμοβραχιόνων της Έδεσσας από τον Δήμο.
Όπως ήδη έχει αναφερθεί, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες να διατηρηθούν όλα  τα δέντρα που δίνουν την ιδιαιτερότητα του τοπίου στην στενή περιοχή του έργου.

Για να δοθεί όμως ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας στο στενό περιβάλλον του έργου, η  ΠΕ Πέλλας  ενέταξε στο τεχνικό της πρόγραμμα, 180.000,00 Ευρώ με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης φυτικής βλάστησης στον ποταμό Εδεσσαίο».. Στο έργο αυτό θα έχει σαν στόχο την φύτευση χαμηλής βλάστησης και πύκνωση δέντρων όπου είναι δυνατό, το πρασίνισμα των πρανών του Εδεσσαίου με κατάλληλα φυτά και την κατασκευή νέου αρδευτικού δικτύου με αγωγούς νέας τεχνολογίας (υπόγειο σταλακτιφόρο σύστημα), οι οποίοι δε θα φράζουν.
Επιπλέον θα δημιουργηθούν σημεία ενδιαφέροντος που θα αναδεικνύουν την περιοχή, το φυσικό κάλος και την ιστορία της πόλης .

Στο σημείο αυτό παρατίθενται ζευγάρι φωτογραφιών στο οποίο φαίνεται ενδεικτικά η σημερινή και η μελλοντική κατάσταση, γιατί δικαίωμα στην αλήθεια έχουν όλοι οι πολίτες της Έδεσσας. Μετά την ολοκλήρωση των έργων θα υπάρχει μία ασφαλής – λειτουργική και αναβαθμισμένη περιβαλλοντικά κοίτη.

2020-06-06-193101

 
Υφιστάμενο / Ρωγμώσεις - Ανύπαρκτη χαμηλή βλάστηση – Ανενεργό Αρδευτικό σύστημα


 
Μετά την ολοκλήρωση/ Ασφάλεια – Αναβάθμιση – Λίθινη επένδυση- Πλούσια  χαμηλή βλάστηση - Υπόγειο Σταλλακτηφόρο Αρδευτικό σύστημα / μετά την ολοκλήρωση του βασικού και των παράλληλων έργων


2020-06-06-193051Το έργο έχει αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης την 09.07.2020, και πιθανή απένταξη του,  θα φέρει αλυσιδωτές αντιδράσεις.
Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στα επόμενα 5 , 10 ή και 20 χρόνια να μη μπορεί να ενταχθεί το έργο σε κάποιο άλλο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα. Ο προϋπολογισμός του είναι απαγορευτικός, ώστε να υλοποιηθεί με ίδιους πόρους της Περιφέρειας.
Η πιθανή απένταξη του έργου αυτήν την περίοδο της κλιματικής αλλαγής και των ακραίων καιρικών φαινομένων, θα υποχρεώνει τους πολίτες της Έδεσσας, να ζούν με το φόβο να επαναληφθούν τα γεγονότα της πλημμύρας του 1979, γεγονός  που ακόμα και σήμερα οι παλαιότεροι,  θυμούνται και απεύχονται.»  

   

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments