....

Π.Ε.ΠΕΛΛΑΣ / Δ/ΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ : ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΤΟΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ

 

 

       Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ          

                                  

Σύμφωνα με:

  1. Tο έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με αρ.πρωτ.ΔΥΓ3(β) /Γ.Π.28854/10-4-2013 σύμφωνα με το οποίο ο πληθυσμός της τελευταίας απογραφής που λαμβάνεται υπόψη για τις νέες άδειες ίδρυσης φαρμακείων είναι ο Μόνιμος Πληθυσμός των απογραφικών στοιχείων, όπως αυτός δημοσιεύτηκε με το ΦΕΚ 3465/28-12-2012 τεύχος Β΄ και τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 630/20-3-2013.
  2. Τις διατάξεις των:N. 5607/32, N.1963/91, N.3918/11 αρ.36, Ν.4254/14 παρ.ΣΤ.υπ.ΣΤ1, Ν.4272/14 άρ.30, Ν.4281/14 άρ.217 και την αριθμ. Γ5(β)/οικ.82829/29-10-2015 (ΦΕΚ2330/Β΄) Κ.Υ.Α. όπως ισχύουν σήμερα.
  3. Tην αριθμ.Γ5(β)/Γ.Π.οικ.36277 (ΦΕΚ 1445/Β΄/23-5-2016) Κ.Υ.Α. «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού- ίδρυση φαρμακείου».
  4. Το με αρ.πρωτ.Δ3(β)/Γ.Π./οικ.5458/22-1-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την ανάρτηση των κενών θέσεων των φαρμακείων έπειτα από τη δημοσίευση του Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α΄22-12-2017).

 

                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

                                                                            

Τον αριθμό των  κενών  θέσεων  φαρμακείων της Π.Ε. Πέλλας ,αποκλειστικά και μόνο για Δήμους, τοπικές ή δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως 1.000 κατοίκους βάσει της τελευταίας απογραφής, σύμφωνα με το παραπάνω -4- σχετικό, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 .

 

           

 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ(Έδρα Έδεσσα)

139.680

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ(Έδρα Αριδαία)

27.556

 

 

 

Τοπική Κοινότητα Αλώρου

417

0

1

 

Τοπική Κοινότητα

Γαρεφείου

663

0

1

 

Τοπική Κοινότητα

Δωροθέας

596

0

1

 

Τοπική Κοινότητα

Λυκοστόμου

403

0

1

 

Τοπική Κοινότητα Μεγαπλατάνου

542

0

1

 

Τοπική Κοινότητα

Ξιφιανής

767

1

0

 

Τοπική Κοινότητα Όρμας

641

1

0

 

Τοπική Κοινότητα

Πιπεριών

558

0

1

 

Τοπική Κοινότητα

Σαρακηνών

413

0

1

 

Τοπική Κοινότητα Τσάκων

961

1

0

 

Τοπική Κοινότητα

Αρχαγγέλου

623

1

0

 

Τοπική Κοινότητα

Θεοδωρακείου

583

0

1

 

Τοπική Κοινότητα

Θηριόπετρας

334

0

1

 

Τοπική Κοινότητα Ίδας

639

1

0

 

Τοπική Κοινότητα

Κωνσταντίας

570

1

0

 

Τοπική Κοινότητα Νερόμυλων

166

0

1

 

Τοπική Κοινότητα

Νοτίας

334

0

1

 

Τοπική Κοινότητα Περίκλειας

423

0

1

 

Τοπική Κοινότητα Φιλωτείας

543

1

0

 

Τοπική Κοινότητα

Φούστανης

454

0

1

 

Τοπική Κοινότητα Χρυσής

281

0

1

 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

28.814

 

 

 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου

 

518

 

0

 

1

 

Τοπική Κοινότητα Γραμματικού

194

0

1

 

Τοπική Κοινότητα Παναγίτσας

985

1

0

 

Τοπική Κοινότητα Περαίας

381

0

1

 

Τοπική Κοινότητα Άγρα

796

1

0

 

Τοπική Κοινότητα Βρυτών

451

0

1

 

Τοπική Κοινότητα Καρυδιάς

860

0

1

 

Καρυδιά

387

 

 

 

Κερασιά

473

 

 

 

Τοπική Κοινότητα

Μεσημερίου

765

1

0

 

Τοπική Κοινότητα Νησίου

382

0

1

 

Τοπική Κοινότητα Πλατάνης

401

1

0

 

Τοπική Κοινότητα Σωτήρας

512

0

1

 

Τοπική Κοινότητα Φλαμουριάς

844

1

0

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

63.122

 

 

 

Τοπική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου

404

1

0

 

Τοπική Κοινότητα Λάκκας

372

1

0

 

Τοπική Κοινότητα Παλαιού Μυλοτόπου

720

1

0

 

Τοπική Κοινότητα Πλαγιαρίου

349

0

1

 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου

232

0

1

 

Τοπική Κοινότητα Δροσερού

457

1

0

 

Τοπική Κοινότητα Λιπαρού

368

1

0

 

Τοπική Κοινότητα Τριφυλλίου

859

1

0

 

Τοπική Κοινότητα Αγροσυκέας

280

0

1

 

Τοπική Κοινότητα Δυτικού

454

1

0

 

Τοπική Κοινότητα Ραχώνας

632

1

0

 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

20.188

 

 

 

Τοπική Κοινότητα Ανύδρου

382

0

1

 

Τοπική Κοινότητα Καλλιπόλεως

 

625

 

1

 

0

 

Τοπική Κοινότητα Κρανέας

74

0

1

 

Τοπική Κοινότητα Άσπρου

808

1

0

 

Τοπική Κοινότητα Δάφνης

679

1

0

 

Τοπική Κοινότητα Νέας Ζωής

151

0

1

 

 

 

Οι κενές θέσεις που προκύπτουν σύμφωνα με το Ν.3918/11 άρ.36 παρ.4 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,  πλησίον νοσοκομείων και σε απόσταση έως εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης και στις δύο (2) οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη, είναι οι παρακάτω:

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                      ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΕΣ                                   ΚΕΝΕΣ

 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ                                                                                                           

 

                      2

                2

 

 

  1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται  ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση e.karantoni@pella.gr

από 1η Φεβρουαρίου έως 15η Φεβρουαρίου 2018.

Σε περίπτωση αδυναμίας του αιτούντος να υποβάλλει την αίτηση ηλεκτρονικά, η κατάθεση της τελευταίας γίνεται ιδιοχείρως από αυτόν ή από εκπρόσωπο με εξουσιοδότηση θεωρημένη σύμφωνα με το νόμο τον αιτούντα για το γνήσιο της υπογραφής, στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Πέλλας.

      2. Ο αιτών  οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης να υποβάλει στη Διεύθυνση        

          Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Πέλλας ηλεκτρονικά ή σε περίπτωση αδυναμίας του ιδιοχείρως ή με

          εκπρόσωπο δυνάμει εξουσιοδότησης θεωρημένης σύμφωνα με το νόμο για το γνήσιο της

          υπογραφής, τα   προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση

          η αίτηση παύει να ισχύει.

          Οι αιτήσεις κρίνονται συνολικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του    

          Ν. 4509/2017( ΦΕΚ 201/Α΄/22-12-2017).

3.Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ημέρα αργίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας

            (μετά τις 15:00 μ.μ.) πρωτοκολλούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

    

 

 Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23813 51276 και 23813 51280.

                                                                                                                             

                                                                                                                 Μ.Ε.Α.Α.    

                                                                                                  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

                                                                                                                 Διεύθυνσης

 

    

                                                                                              

                                                                                                        ΕΛΕΝΗ Α. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments