......

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΚΜ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Απαντώντας σε ανώνυμα δημοσιεύματα που αναρτήθηκαν σήμερα σε ιστοσελίδες σχετικά με την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ στην Κεντρική Μακεδονία  από το Γραφείο Τύπου της ΠΚΜ ανακοινώνονται τα εξής:

 

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, τα στοιχεία για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όπως εξάγονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα είναι:

 

 

30/6/2011

31/12/2013

Διαφορά

Συμβάσεις

62,8 %

133,1 %

70,3 %

Πληρωμές

28,4 %

72,9 %

44,5 %

 

Επισημαίνεται επίσης, χωρίς καμία διάθεση ανταγωνισμού, πως το έτος 2013 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πέτυχε, πανελληνίως, τη μεγαλύτερη επίδοση απορρόφησης σε απόλυτες τιμές στα έργα που διαχειρίζεται, υπερκαλύπτοντας τον αρχικό στόχο και απορροφώντας 176 εκ €, κάτι  που αναγνωρίστηκε δημοσίως από τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Σε κάθε περίπτωση, η προσέγγιση των διαχειριστικών ζητημάτων των Προγραμμάτων θα πρέπει να γίνεται  με αξιοπιστία, από άτομα με γνώση των στοιχείων του συστήματος διαχείρισης του ΕΣΠΑ που όντως είναι πολύπλοκο για να εξάγονται συμπεράσματα.

Από τα παραπάνω στοιχεία γίνεται αντιληπτό πως τα πραγματικά στοιχεία είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που συμπεριλαμβάνονται στις ανώνυμες αναρτήσεις και σαφώς πολύ καλύτερα για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία όχι μόνο δεν είναι τελευταία όπως αποτυπώνεται στις ανώνυμες αναρτήσεις, αλλά αντίθετα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις τόσο σε επίπεδο συμβάσεων όσο και επίπεδο πληρωμών.

«Η πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων και να χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο για δημιουργία στρεβλών εντυπώσεων. Η προσπάθεια που καταβάλλουμε από την πρώτη στιγμή για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο όλους τους διαθέσιμους πόρους από τα Ευρωπαϊκά κονδύλια, έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, τα οποία μπορεί να δυσαρεστούν κάποιους, ικανοποιούν όμως τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της Κεντρικής Μακεδονίας» δήλωσε για το συγκεκριμένο θέμα ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος επανέλαβε ότι «παραλάβαμε το ΕΣΠΑ στο 53% και μέσα στο 2013 αυξήσαμε την απορροφητικότητα κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, φθάνοντας το 73%. Υπερκαλύψαμε το στόχο για την Περιφέρειά μας, πετυχαίνοντας την υπέρβαση κατά 12,3 ποσοστιαίες μονάδες. Δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τους πολύτιμους κοινοτικούς πόρους σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την Κεντρική Μακεδονία και τη χώρα και με συντονισμένες ενέργειες, σε συνεργασία με όλους τους φορείς υλοποίησης πετύχαμε να τρέξουν τα έργα και σε μια στεγνή αγορά, πληρώσαμε 174 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία επιμερίζονται σε 37 εκατομμύρια ευρώ για αστικές και αγροτικές αναπλάσεις, 35 εκατομμύρια ευρώ για τον πολιτισμό, 28 εκατομμύρια ευρώ για την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, 17 εκατομμύρια ευρώ για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη και 9 εκατομμύρια ευρώ για την υγεία και την κοινωνική μέριμνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης είμαστε η πρώτη Περιφέρεια σε εκταμίευση κονδυλίων για το 2013».

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments