......

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

 

Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή για συζήτηση, με τίτλο «εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας», επιχειρούνται αλλαγές, μεταξύ άλλων, και στις ακόλουθες ενότητες της νομοθεσίας:

Απλούστευση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.

Διαδικασία Αδειοδότησης ΑΠΕ.

Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών.

Ζώνες εντός Προστατευόμενων Περιοχών.

Ρυθμίσεις για Δασικούς Χάρτες.

Οικιστικές πυκνώσεις.

Στο κεφάλαιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης επιχειρείται η μείωση των χρόνων αδειοδότησης και εισάγεται η κατάρτιση από το ΥΠΕΝ καταλόγου ιδιωτών αξιολογητών των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Στο κεφάλαιο της ενέργειας επιχειρούνται ρυθμίσεις μείωσης του χρόνου και απλοποίησης των αδειοδοτήσεων έργων ΑΠΕ.

Για την περιβαλλοντική νομοθεσία, που αφορά και το θέμα των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, επιχειρείται μια θεσμική αλλαγή, με τη σύσταση Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, στον οποίο θα υπάγονται οι φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, μέσω ενός νέου διοικητικού πλαισίου, το οποίο περιλαμβάνει μια πενταμελή διοίκηση του οργανισμού, μια γενική διεύθυνση και δύο διευθύνσεις (γεωγραφικού προσδιορισμού Βόρειας και Νότιας Ελλάδας), στις οποίες θα υπάγονται οι αντίστοιχες προστατευόμενες περιοχές.

Με τις τροποποιήσεις του διατάγματος των χρήσεων γης, στην ουσία καθορίζονται οι ζώνες που μπορούν να προτείνονται από τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες των περιοχών Natura και οι επιτρεπόμενες ανά ζώνη χρήσεις γης, από τις οποίες μπορεί να επιλεγεί η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη.

Στο κεφάλαιο των δασικών χαρτών και της δασικής νομοθεσίας επιχειρούνται παρεμβάσεις σε δύο κυρίως τομείς: Στις γεωργικώς καλλιεργούμενες σήμερα εκτάσεις και στις εκτάσεις που έχουν σήμερα οικιστική χρήση και με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο ονομάζονται οικιστικές πυκνώσεις, οι ρυθμίσεις των οποίων κρίθηκαν από το ΣτΕ ως αντισυνταγματικές.

Για τις γεωργικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις προβλέπονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

Η πρώτη αφορά τις εκτάσεις που έχουν απολέσει τον δασικό τους χαρακτήρα προ της 11/6/1975, ημερομηνία ψήφισης του Συντάγματος. Λόγω επεμβάσεων που έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, η οποία καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας, δεν χαρακτηρίζονται ως δάση η δασικές ή χορτολιβαδικές εκτάσεις και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες, εφόσον διατηρούν τη χρήση που τους αποδόθηκε.

Διοικητικές πράξεις θεωρούνται πράξεις που εκδόθηκαν στα πλαίσια της αγροτικής νομοθεσίας, όπως αποφάσεις επιτροπών απαλλοτριώσεων είτε για το σύνολο των εκτάσεων των οποίων επελήφθησαν (κληροτεμάχια, εξαιρεθείσες περί ιδιοκτητών εκτάσεις, ιδιοκτησίες διαθέσιμες και κοινόχρηστες εκτάσεις, διανομές και αναδασμοί) είτε για το σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, καθώς και άδειες υπουργού-νομάρχη για κάθε περίπτωση μεταβίβασης αγροτικών ακινήτων.

Με βάση τη ρύθμιση αυτή, όλες οι εκτάσεις που εμπίπτουν στις κατηγορίες αυτές δεν χαρακτηρίζονται δάση, δασικές ή χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Η δεύτερη ρύθμιση αφορά την υποχρέωση της διοίκησης να προβεί στην αναμόρφωση του δασικού χάρτη σε προθεσμία δύο μηνών, στην όποια αναμόρφωση, εκτός των προαναφερόμενων εκτάσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριληφθούν τα ψηφιακά αρχεία των δεδομένων της ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ, τα οποία είχαν περιέλθει στον ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να απαιτείται αναθεώρηση, επεξεργασία ή συμπλήρωση.

Μέχρι την ολοκλήρωση της αναμόρφωσης του δασικού χάρτη αναστέλλεται αναδρομικά η ισχύς των δασικών χαρτών, ως προς τα αγροτεμάχια που περιλαμβάνει το Ολοκληρωμένο Σύστημα με τα ψηφιακά αρχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με τη δεύτερη αυτή ρύθμιση, στην ουσία αναστέλλεται αναδρομικά η ισχύς των δασικών χαρτών για αυτά τα αγροτεμάχια που περιλαμβάνονται στο ΟΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ, οπότε δεν ισχύουν οι χαρακτηρισμοί ως δασικών μέχρι την αναμόρφωση του δασικού χάρτη. Kατά συνέπεια, η αναδρομική ισχύς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση της καταβολής των δικαιωμάτων ενισχύσεων αναδρομικά επί των εκτάσεων αυτών.

του Νίκου Χλύκα, δασολόγου-περιβαλλοντολόγου

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments